Norge anker ikke barnevernsdommene

Norske myndigheter har besluttet ikke å anmode Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) om å behandle de tre siste avgjørelsene mot Norge i storkammer.

Det opplyser Barne- og familiedepartementet til TV 2 tirsdag.

– Det betyr at disse nå blir rettskraftige, med mindre klagerne anmoder om storkammerbehandling. Norske myndigheter vil utbetale erstatningen som klagerne er tilkjent av EMD, skriver kommunikasjonsrådgiver Rune Martin Akselsen i Barne- og familiedepartementet i en mail til TV 2.

Felles for alle tre dommene er at EMD mente at norske domstoler ikke hadde begrunnet inngrepet i familielivet godt nok.

I desember falt dommen som sier Norge brøt menneskerettighetene da Maria Abdi Ibrahims (26) sønn ble tvangsadoptert. Ibrahim var 16 år da hun ble mor til sin nå ti år gamle sønn. Han var ti måneder gammel da han ble tvangsadoptert.

– Uttalelsene til EMD knytter seg i stor grad til forholdene i de konkrete sakene, og er derfor vurdert til å ikke gi tilstrekkelig grunn til å be om fornyet behandling av disse sakene i EMDs storkammer.

TV 2 har tidligere fortalt om Trude Lobben, som opplevde at sønnen ble tvangsadoptert. Norge ble dømt for å ha krenket Trude Lobben og sønnens rett til familieliv.

– Strand Lobben-dommen er en rettskraftig dom. Norske myndigheter har utbetalt erstatning, og erkjent at det er begått en krenkelse. Dette er de rettslige følgene av dommen, skriver Akselsen.

Departementet sier EMD rutinemessig har oversendt dommen til Ministerkomiteen i Europarådet, der det nå pågår en prosess for oppfølging av dommen.

– Generelt tar norske myndigheter med seg innspillene fra EMD i denne og de øvrige dommene i det videre arbeidet med ny barnevernslov og utviklingen av norsk barnevern, sier han.