REAGERER: Jon Georg Dale reagerer på utspillet fra fagdirektøren i sin eget hjemfylke. Helse Møre og Romsdal vil sette en stopper for behandling av sepsispasienter med en omdiskutert C-vitaminbehandling.
REAGERER: Jon Georg Dale reagerer på utspillet fra fagdirektøren i sin eget hjemfylke. Helse Møre og Romsdal vil sette en stopper for behandling av sepsispasienter med en omdiskutert C-vitaminbehandling. Foto: Truls Aagedal / TV 2

SEPSIS-KRISEN:

Reagerer på C-vitaminforbud – ber helseministeren rydde opp: – For meg er dette ubegripelig!

Stortingsrepresentant Jon Georg Dale (Frp) reagerer kraftig på føringer gitt av ledelsen i Helse Møre og Romsdal. – Leger skal ikke måtte vegre seg for å gi en behandling de tror kan hjelpe dødssyke pasienter av frykt for konsekvenser, sier han.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forrige søndag publiserte TV 2 en sak om at ledelsen i Helse Møre og Romsdal vil stoppe bruken av en omdiskutert C-vitaminbehandling, som leger flere steder i landet mener kan ha en effekt på pasienter med septisk sjokk – kritisk blodforgiftning.

Septisk sjokk er en tilstand med svært høy dødelighet som rammer flere tusen nordmenn hvert år og hele 11 millioner mennesker på verdensbasis, ifølge ferske tall publisert i «The Lancet».

I dokumentarserien «Vårt lille land» fortalte overlege Eivind Hustad Vinjevoll ved Volda sjukehus at de hadde brukt behandlingen ved sykehuset i tre år, og at de opplevde at pasienter med septisk sjokk overlevde i større grad enn før.

Se Vårt lille land: «Medisinbløff eller mirakelkur» på TV 2 Sumo.

Nyheten om at ledelsen ved Helse Møre og Romsdal nå vil stoppe behandlingen har vakt store reaksjoner.

– Uholdbart

En av de som har reagert er tidligere landbruksminister Jon Georg Dale, som selv er fra Volda. Søndag postet han et innlegg på Facebook der han ber helseforetaket rydde opp. I innlegget står det blant annet:

«Dersom andre sjukehus utvidar bruken av dette meiner eg det er uhaldbart at legane i Møre og Romsdal skal måtte forhalde seg dette, i strid med eiga overtyding».

– For meg er dette helt ubegripelig, sier Dale til TV 2.

– Når man ser på dødsstatistikken og de varige skadene på pasienter som rammes av septisk sjokk, burde det være åpenbart. Så lenge dette er en behandling som ikke har kjente bivirkninger for pasientene og heller ikke koster mye, så er det opplagt at dette må den enkelte lege kunne stå fritt til å vurdere. Jeg er opptatt av at hensynet til pasientene skal komme først.

Han reagerer på at handlingsrommet til legene i Møre og Romsdal nå skal innskrenkes gjennom denne instruksen.

– Vi kan ikke ha det slik at leger i Møre og Romsdal skal vegre seg for å gi en behandling de tror kan hjelpe dødssyke pasienter av frykt for føringene gitt av ledelsen, sier han oppgitt.

Ber helseministeren ta grep

Nå har han bedt helseminister Bent Høie rydde opp. I den skriftlige henvendelsen skriver Dale blant annet:

«Vil helse- og omsorgsministeren sjå til at Helse Møre og Romsdal HF foretek ei ny vurdering av sine føringar for helsepersonell si behandling av pasientar med sepsis, slik at legar ved sjukehusa i Møre og Romsdal framleis har like stor fridom til å foreta sjølvstendige val av behandlingsmetode som eksempelvis legar ved Ahus og ved sjukehuset i Førde?»

– Forventer du at helseminsteren vil ta grep i en slik sak?

– Jeg kjenner helseministeren som en handlekraftig statsråd. Jeg vet at han er opptatt av at helsetjenestene er til for pasientene og ikke for systemet i seg selv. Denne saken er et eksempel på at pasienthensynet bør komme først.

Han har en direkte oppfordring til fagdirektøren i Helse Møre og Romsdal.

– Jeg kommer fra en bransje der man av og til gjør feil og tar dårlige avgjørelser. Her er det, etter min oppfatning, tatt en dårlig avgjørelse og da bør man gå en runde til og rette opp den feilen, sier han.

Torstein Hole, fagdirektør i Helse Møre og Romsdal, ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2, og viser til at han aldri kommenterer politiske utspill.