KRAFTIG KRITIKK: Eva Kristin Hansen (Ap) og Freddy André Øvstegård (SV) retter sammen med Senterpartiet krass kritikk mot regjeringen etter NAv-skandalen. Tirsdag ble saken ferdigbehandlet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
KRAFTIG KRITIKK: Eva Kristin Hansen (Ap) og Freddy André Øvstegård (SV) retter sammen med Senterpartiet krass kritikk mot regjeringen etter NAv-skandalen. Tirsdag ble saken ferdigbehandlet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

NAV-SKANDALEN:

Opposisjonen retter kraftig kritikk mot regjeringen

Regjeringen har opptrådt sterkt kritikkverdig, mener de rødgrønne partiene, som fremmer forslag om et såkalt «Daddel-vedtak» mot regjeringen.

– Flertallet i komiteen Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV fremmer sterk kritikk mot regjeringen. Det er den sterkeste formen for kritikk vi kan komme med uten på fremme mistillitsforslag, sier Eva Kristin Hansen (Ap).

– Regjeringen kan ikke slippe unna

«Kritikken er formulert som et såkalt Daddelvotum» som er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan gi, uten å fremme mistillitsforslag.

– Regjeringen reagerte altfor sent. Det har vært alvorlige feil i direktoratet opp mot departementet, slik at man ikke oppdaget feilen, selv om mange diskuterte det, legger hun til.

Stortinget har behandlet tidligere statsråd Anniken Hauglies redegjørelse om NAV-saken, mens et eget granskingsutvalg først skal legge frem sin konklusjon innen 1. juni. Denne vil behandlet i Stortinget til høsten.

– Selv om Anniken Hauglie har gått av så kan ikke regjeringen slippe unna det politiske ansvaret. Det foreslår vi dermed gjennom et såkalt kritikkvedtak, sier Freddy Øvstegård (SV).

«Regjeringens håndtering av sak om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 er sterkt kritikkverdig,» heter det i innstillingen.

  • Siden 2012 har Nav feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Feiltolkningen kan også gå lenger tilbake.
  • Minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse.
  • Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel. De resterende er enten idømt betinget fengsel eller samfunnsstraff.
  • I underkant av 2.000 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har omgjort en rekke feilaktige saker og hadde i midten av februar utbetalt rundt 34 millioner kroner til folk som har fått urettmessige krav.
  • Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal granske saken og levere sin rapport innen 1. juni.

LES OGSÅ Hva er et daddelvotum?

Får ikke flertall

Den rødgrønne opposisjonen får imidlertid ikke flertall for den kraftige kritikken mot regjeringen i Stortinget.

– Dette er første del av behandlingen av denne alvorlige saken. Vi har gått nøye igjennom hva statsråden visste og synes det er underlig at den statsråden som har ryddet opp i det er den som skal få den sterkeste kritikken. Det ser vi ikke grunnlag for, sier Svein Harberg (H).

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre finner sammen med Fremskrittspartiet og den uavhengige representanten Ulf Leirstein ingen grunn til å støtte den krasse kritikken.

Et eget granskingsutvalg som er satt ned for å undersøke hele NAV-skandalen skal legge frem sin innstilling innen 1. juni.

– For Fremskrittspartiet blir det viktig å se på hva granskingsutvalget kommer frem til og hvordan regjeringen nå vil rydde opp, sier Solveig Horne (Frp).

Droppet mistillit

SV-leder Audun Lysbakken var tidlig ute med å varsle mistillitsforslag mot tidligere statsråd Anniken Hauglie.

– Denne saken stinker klassejuss, og den verste rettsskandalen i nyere norsk historie. Når saken er så alvorlig og ofrene rammes så hardt må den ansvarlige statsråden ta det politiske ansvaret. Ofrene må få rettferdighet, sa Lysbakken til TV 2.

– Det er alvorlig for Erna Solberg at hele opposisjonen velger å samle seg. Men Anniken Hauglie valgte å gå av derfor fremmer vi kritikkvedtak, sier Øvstegård.