NY FYLKESLEDER: Siv Jensen får en ny fylkesleder å forholde seg til i Oslo Frp.
NY FYLKESLEDER: Siv Jensen får en ny fylkesleder å forholde seg til i Oslo Frp. Foto: Fredrik Varfjell

Frp-fløyer i maktkamp i siv jensens fylke:

Mener at «klimareligionen» er i ferd med å ødelegge samfunnet

Geir Ugland Jacobsen vil utfordre valgkomiteens innstilling til ny fylkesleder, politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen. Nå er det full mobilisering på begge sider for å vinne veivalget i Oslo Frp.

Den nasjonalkonservative og liberalistiske fløyen står steilt mot hverandre før årsmøtet til Oslo Frp lørdag.

Valgkomiteen i Oslo Frp har innstilt den profilerte politiadvokaten Andreas Meeg-Bentzen som ny fylkesleder.

– Jeg står på partiprogrammet til Frp. Jeg er konservativ, men har en liberalistisk holdning, sier Meeg-Bentzen til TV 2.

– Er det et verdivalg for Frp?

– Frp må nå velge en retning, tenker jeg, så får vi se hvilken retning årsmøtet velger, sier politiadvokaten.

Nasjonalkonservative Geir Ugland Jacobsen varsler også at han stiller som fylkeslederkandidat. Dermed blir det kampvotering på årsmøtet. Valgkomiteen har innstilt Ugland Jacobsen som medlemsansvarlig i fylkesstyret.

TV 2 har de to siste ukene jobbet med å kartlegge maktkampen i fylkeslaget til Siv Jensen. Ingen av sidene føler seg sikre på seier, og valget blir trolig svært jevnt.

Jensen skal etter planen være med på årsmøtet lørdag.

Kilder i begge leire sier «slaget om Oslo» er det første av flere om Frps retning, som vil komme i året frem mot stortingsvalget i 2021.

Ved kommunevalget i fjor fikk Frp 5,3 prosent av stemmene i Oslo, som er det dårligste resultatet på 40 år.

LIBERALIST: Andreas Meeg-Bentzen er innstilt av valgkomiteen i Oslo Frp. Foto: NTB Scanpix
LIBERALIST: Andreas Meeg-Bentzen er innstilt av valgkomiteen i Oslo Frp. Foto: NTB Scanpix

Globalisme

Meeg-Bentzen legger ikke skjul på at det er to forskjellige kandidater som stiller.

– Den største forskjellen går vel i at jeg mener Norge er en del av verden, og en del av en løsning som innebærer at vi ikke kan isolere oss fra resten av verden, sier Meeg-Bentzen.

Ugland Jacobsen har på sin side tidligere uttalt at «kampen mot globalismen er Frps viktigste sak».

– Verden er kommet for å bli, sier Meeg-Bentzen.

Ugland Jacobsen sier til TV 2 at Frp må gjenreise partiet etter flere år med regjeringsslitasje. Han vil ta partiet i retning av slik partiet var under Carl I. Hagen.

UTFORDRER: Geir Ugland Jacobsen vil bli ny fylkesleder i Oslo. Foto: Privat
UTFORDRER: Geir Ugland Jacobsen vil bli ny fylkesleder i Oslo. Foto: Privat

– Frp har hatt en klarere profil tidligere, som under Carl I. Hagen, og det ønsker jeg at partiet kan gjenskape. Det vil si at man i større grad prioriterer Norge og landets innbyggere. Det betyr ikke at vi skal avstå fra internasjonalt samarbeid, men at vi hele tiden prioriterer norske interesser.

– Du har trukket frem kampen mot globalisme?

– Det er mange som forsvarer en globalistisk utvikling hvor nasjonale identiteter viskes ut og hvor alt gjøres relativt. Jeg mener verdier er universelle men at nasjonale grenser og nasjonale kulturer bør forsvares. Det er derfor viktig å motstå en dogmatisk globalisme, hvor premissene settes av andre aktører enn Norge. Rett og slett være bevisst på konsekvensene av egen politikk. Som bedriftsleder og siviløkonom ser jeg selvsagt behovet og fordelene ved internasjonal handel, men vi må kunne handle med andre nasjoner uten å gi fra oss nasjonal råderett over våre ressurser. Norge kan med fordel forvaltes bedre. Man må ta norske folk på alvor og ta signaler om hva folket vil, sier Ugland Jacobsen.

Han peker på FNs migrasjonsavtale, samt saker hvor han mener regjeringen har avgitt suverinitet til EU.

– Det er mange år siden vi hadde en regjering som stod opp for Norge, da tenker jeg også på regjeringer før den blåblå, sier Ugland.

Får støtte

Meeg-Bentzen får støtte av tidligere statssekretær i samferdselsdepartementet og nåværende medlem av bystyret i Oslo, Tommy Skjervold.

– Jeg synes Andreas er en spennende og god innstilling som leder av Frp, og en politiker jeg oppfatter kan være en samlende leder for Oslo-laget. Andreas er lojal mot partiprogrammet og det Frp står for, sier han til TV 2.

GIR STØTTE: Tommy Skjervold mener Andreas Meeg-Bentzen er den beste kandidaten til å lede Oslo-partiet. Foto: Olav Heggø
GIR STØTTE: Tommy Skjervold mener Andreas Meeg-Bentzen er den beste kandidaten til å lede Oslo-partiet. Foto: Olav Heggø

Gruppeleder i Frps bystyregruppe, Camilla Wilhelmsen, har ledet valgkomiteen som innstilte Meeg-Bentzen.

Skjervold vil ikke kommentere motkandidat Ugland Jacobsen.

«Jugoslavia-tilstander»

I et intervju med Resett i fjor, ga Ugland Jacobsen uttrykk for at han «frykter kaos og fiendskap mellom folk i fremtidens Norge, dersom de demografiske omveltningene ikke stanses.»

– Jeg frykter at vi kan få Jugoslavia-tilstander i Europa, også i Norge, dersom krybben tømmes og hestene bites. Så har vi den islamistiske ekspansjonen, som er og blir en fare. Det er ikke politisk korrekt å si det, men det er en fare på linje med en annen farlig ideologi, som inntok Norge for cirka 80 år siden. Det må vi forholde oss til, sa Ugland Jacobsen.

Ugland Jacobsen sier til TV 2 «at en raskt voksende andel av befolkningen ikke aksepterer de verdiene vi er tuftet på». Han bekrefter at han står inne for uttalelsen til Resett.

– Det bekymrer meg. Skal man permanent bosette seg i et demokratisk Norge må man akseptere likestilling, likeverd, ytringsfrihet, religionskritikk, religiøs frihet og ikke minst Norges kulturelle normer. Det gjelder helt uavhengig av opprinnelsesland eller religiøs identitet. Vi kan ikke akseptere en innvandring som endrer den kulturelle maktbalansen i Norge. Jeg ønsker å få til en god og fredelig sameksistens, men jeg ser at man ikke lykkes særlig godt med det i mange land i Europa i dag.

Ugland Jacobsen går under navnet «Geir Gråbein» på Facebook.

– Det er rett og slett klengenavnet mitt, og det er en profil jeg har valgt å ha privat, med mine nærmeste venner. Nå skal jeg lage en politikerprofil hvor jeg kommuniserer mer med allmennheten, sier Ugland Jacobsen.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde jobber for å få Ugland Jacobsen som ny fylkesleder, ifølge TV 2s kilder. Tybring-Gjedde har tidligere tatt til orde for å skrote liberalismen i Frps partiprogram og vært kritisk til Frps klimapolitikk.

Tybring-Gjedde skriver i en SMS til TV 2 at han skal ta debatten på årsmøtet.

– Tybring-Gjedde har mange meninger som jeg kan dele, men også ting jeg er uenig i. Det kan vi komme tilbake til, hvis jeg blir valgt som leder, sier Meeg-Bentzen til TV 2.

SENTRAL: Christian Tybring-Gjedde ønsker seg Ugland Jacobsen som ny fylkesleder.
SENTRAL: Christian Tybring-Gjedde ønsker seg Ugland Jacobsen som ny fylkesleder. Foto: Ole Berg-rusten

Klimastrid

De to kandidatene har også to forskjellige syn på klimaendringene og klimapolitikk.

– Jeg tror at vi bidrar i sterk grad til endringene vi ser. Utfordringen er om vi i Norge skal vedta politikk som kan ses på symbolpolitikk for å få ned klimaendringene, sier Meeg-Bentzen til TV 2.

På landsmøtet til Frp i fjor, i forbindelse med debatten om vindmøller, snakket Ugland Jacobsen om «klimasvindelen».

– Frp sentralt har ikke tatt et veldig klart standpunkt til global oppvarming og hva det skyldes. De forholder seg avventende, og det er hele tiden snakk om tro, og det er mye tvil ennå. Men her i bydelen vil vi si at klimareligionen har gått altfor langt, og er i ferd med å ødelegge samfunnet, og kanskje hele vesten, sa Jacobsen i valgkampen til Nordre Aker Budstikke.

Til TV 2 sier Ugland at «når man seriøst diskuterer hvorvidt man bør legge ned oljeindustrien, har man totalt mistet bakkekontakten».

– Er klimaendringene menneskeskapt?

– Det som er helt sikkert er at klimaendringer har funnet sted til alle tider. Hvor mye av dagens endringer som eventuelt er skapt av oss mennesker er det ingen som vet eksakt. I dag er det imidlertid svært krevende å komme med fakta om de tiltakene som igangsettes. Jeg er bekymret for den offentlige debatten. Den tillater ingen tvil eller skepsis. Aller først må vi legge bort all prestisje og drøfte alle aspekter ved det vi foretar oss. Vi snakker om vår alles fremtid på alle plan, sier Ugland Jacobsen.

Nye forslag som vil endre Frp

Ugland Jacobsen var tredjekandidat for Nordre Aker ved valget i 2019. Nordre Aker har spilt inn en rekke resolusjoner før årsmøtet lørdag. Her er noen av forslagene fra Nordre Aker:

  • Forby all religiøs betinget agitering mot Norge og vestlig kultur, samt aktivitet som er ment for å hindre «fornorsking». Overtredelse bør medføre utvisning.
  • Frp må promotere en realistisk klimasatsing og bekjempe klimahysteriet.
  • I fremtiden bør Frp unngå kombinasjonen statsråd og partileder da en slik kombinasjon ofte har vist seg vanskelig med henblikk på det å kunne fremme partiets politikk i tilstrekkelig grad.
  • Det må bli en intern enighet i Frp om hva man mener med «liberalisme». Dersom dette er noe annet enn «nasjonal konservatisme», må det bli gjenstand for intern debatt som resulterer i en presisering i partiprogrammet om hva som egentlig menes, evt at passusen om liberalisme fjernes.

Hagen: – Det er luksus

Partinestor Carl I. Hagen, som skal gjeste årsmøtet, støtter Ugland Jacobsen.

– Det er to gode kandidater. Jeg er ikke delegat, men gjest på årsmøtet. Hvis noen vil spørre meg om hvem jeg anbefaler, sier jeg Geir Ugland, sier Hagen.

– Hvorfor det?

FRP-NESTOR: Carl I. Hagen mener Frp har to gode kandidater.
FRP-NESTOR: Carl I. Hagen mener Frp har to gode kandidater. Foto: Terje Pedersen

– Han har hatt verv i bydelsutvalg, medlem av styret og var valgkampleder. Han har en mye bredere politisk erfaring og partierfaring. Men Meeg-Bentzen har også imponert meg da han har holdt foredrag. Det er luksus for Oslo Frp med to så gode kandidater, sier Hagen.

– Noen peker på at dette er et verdivalg, mellom den liberalistiske fløyen og den nasjonalkonservative?

– Den problematikken går ikke jeg inn i, sier Hagen.

Kilder sier en eventuell støttetale fra Hagen kan ha stor betydning og i ytterste konsekvens avgjøre lederkampen.

Ifølge flere uavhengige kilder vil FpU støtte Meeg-Bentzen. I fjor tok formann i Oslo FpU Herman Fåne (22) et oppgjør med Oslo Frp for å være «gammeldags og bakstreversk».

– Jeg mener det er bakstreversk å ikke tro på klimaendringene. Da henger man igjen i fortiden. Vi må ha en tankegang som ser fremover. Vi heter tross alt Fremskrittspartiet, og vi skal se mot fremtiden, og da må vi også finne klimaløsninger. Der har vi ikke hatt noen fornyelse i Fremskrittspartiet, og den håper jeg snart kommer, sa Fåne til TV 2.

Fåne vil i dag ikke kommentere kampen mellom de to fylkeslederkandidatene.

Fylkeslag med utfordringer

I en intern kriserapport lagt fram i februar i 2018 rapporterer organisatorisk utvalg for Oslo Frp at 70 prosent av medlemmene ved utgangen av 2017 var menn, de fleste av dem over 60 år. Bare 52 av 1028 betalende medlemmer var kvinner under 40 år.

«Det er en dramatisk utvikling som ikke kan fortsette dersom partiet ønsker seg økt oppslutning ved valgene i 2019 og 2021», het det i rapporten.

Utvalget, som ble ledet av Ole Berget, tidligere statssekretær for Siv Jensen, gikk igjennom den demografiske utviklingen i Oslo, og påpekte at det lå an til en sterk økning i antallet og andelen unge velgere, mens andelen eldre var på vei ned.

Frp måtte finne nye velgergrupper. Det vil si unge, kvinner og innvandrere, konkluderte utvalget.

Det ble advart mot å følge gammel oppskrift, med fokus på de samme politiske løsningene som alltid, innvandring og eldreomsorg, noe som ifølge rapporten kunne «bidra til å opprettholde inntrykket av Oslo Frp som et gubbeparti».

Siv Jensen vil ikke kommentere saken.