TAUS: Zikrija Krkic er tiltalt for å ha drept to mennesker med automatvåpen i Bosnia-Hercegovina i 2014. Han nekter straffskyld, men kommer ikke til å avgi en forklaring i rettssaken som begynner tirsdag.
TAUS: Zikrija Krkic er tiltalt for å ha drept to mennesker med automatvåpen i Bosnia-Hercegovina i 2014. Han nekter straffskyld, men kommer ikke til å avgi en forklaring i rettssaken som begynner tirsdag. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Tiltalt for å ha drept to – derfor vil han ikke si noe i retten

Han risikerer lovens strengeste straff, men Zikrija Krkic kommer ikke til å forklare seg for dommerne.

47 år gamle Zikrija Krkic anklages for å ha drept to mennesker. Tirsdag morgen begynner den åtte uker lange saken i Drammen tingrett.

– Det er ett hovedspørsmål i denne saken, og det er om den tiltalte er gjerningsmannen eller ikke, sier statsadvokat Marit Formo.

Den tidligere spesialsoldaten fra krigen på Balkan har i mange år vært bosatt i Drammens-området.

Den 29. juli i 2014 var han på ferie i hjemlandet Bosnia-Hercegovina.

På Sann Café i Trnopolje, like ved Krkic-familiens hus i landet, ble to voksne menn skutt og drept med automatvåpen. Kort tid etterpå ble Krkic pågrepet.

AKTOR: Statsadvokat Marit Formo skal føre den omfattende straffesaken mot dobbeltdrapstiltalte Zikrija Krkic.
AKTOR: Statsadvokat Marit Formo skal føre den omfattende straffesaken mot dobbeltdrapstiltalte Zikrija Krkic. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Ble først frikjent

I 2015, et drøyt år etter dobbeltdrapet, ble Krkic frikjent av retten i Bosnia-Hercegovina.

I dommen, som TV 2 har fått tilgang til, går det frem at retten mener at politiets etterforskning var svært mangelfull. Det antydes at bevis kan ha blitt plantet og det nevnes også andre potensielle gjerningspersoner.

Krkic dro hjem til Norge, men i 2016 ble den frifinnende dommen mot ham opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil. Dermed sto man igjen uten en rettskraftig dom.

Året etter, i 2017, ble Krkic til dømt til seks års fengsel i Norge etter å ha blitt funnet skyldig i å ha begått grove voldslovbrudd.

Ikke lenge etter at han begynte å sone voldsdommen i Norge, bestemte norsk politi seg for å ta tak i dobbeltdrapssaken i Bosnia. Etter en lang og omfattende etterforskning ble Krkic tiltalt.

Tyst i retten

Aktor Marit Formo vil blant annet føre beviser som hun mener knytter Krkic til drapsvåpenet og til handlingen.

Politiet har også jobbet med å avdekke et mulig motiv for dobbeltdrapet, men statsadvokaten vil ikke kommentere dette før saken begynner.

Norsk politi har brukt store ressursser på å gjøre egne undersøkelser i saken. I tillegg har de hentet inn hele etterforskningmaterialet til bosnisk politi.

Krkic har ikke villet la seg avhøre av norsk politi, ei heller vil han forklare seg i retten tirsdag. Dermed må aktoratet spille av forklaringene han har gitt til politiet i Bosnia-Hercegovina.

– Det skjer på bakgrunn av at han har fått råd fra oss. Han har gitt en forklaring som tiltalt i Bosnia. Den er dekkende for hans syn, og derfor vil den bli spilt av i retten, sier forsvarer Øyvind Bratlien.

– Vi har ingen tro på at den forklaringen han ga til bosniske myndigheter, sier aktor Formo.

Bevis fra flere land

– Det finnes en frifinnende dom fra Bosnia der det antydes at bevis kan være plantet. Hvordan forholder du deg til det?

– Vår oppfatning, blant annet ut fra beviser som norske myndigheter har hentet inn i ettertid, er at det ikke fremstår som realistisk at bevis er plantet av bosniske myndigheter, sier Marit Formo.

– Dere begynte å etterforske saken flere år etter at dobbeltdrapet fant sted. Hvor god kvalitet mener du det er på bevisene deres?

– Vi mener å ha fellende beviser, sier statsadvokaten.

Hun viser til at politiet ikke bare har basert seg på etterforskningsmaterialet fra Bosnia, men at en rekke bevis er innhentet utenfor Bosnia, blant annet elektroniske beslag og vitneforklaringer.

Hovedtyngden av etterforskningen har foregått i Norge men bevis er også innhentet i flere andre europeiske land. Kripos har også kvalitetssikret våpenbevisene i saken.

Kritisk til politiet

Forsvarer Bratlien sier at den frifinnende dommen fra Bosnia vil stå sentralt i saken. Han advarer mot de potensielle farene ved at norsk politi begynte å etterforske dobbeltdrapet mange år etter at de fant sted.

– Norsk politi har i stor grad gjort avhør, og de har en begrenset verdi, gitt at folk ble avhørt så mange år etterpå. Jeg har en god følelse, og jeg tror at vi får et godt resultat i denne saken, sier han.

FORSVARER: Øyvind Bratlien, som forsvarer Zikrija Krkic, tror på frifinnelse. Klienten risikerer lovens strengeste straff. Foto: Truls Aagedal / TV 2
FORSVARER: Øyvind Bratlien, som forsvarer Zikrija Krkic, tror på frifinnelse. Klienten risikerer lovens strengeste straff. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Zikrija Krkic risikerer 21 års forvaring dersom han blir funnet skyldig. Marit Formo ønsker ikke foreløpig ikke å uttale seg om hun vil be om forvaring.

– Vi har tatt forbehold om forvaring med bakgrunn i denne saken og tiltaltes tidligere historikk, men det må jeg komme tilbake til etter å ha hørt de sakkyndiges forklaringer.