DEN UKJENTE IDRETTSHANDELEN:

Tvedt: – Norsk idrett ble overkjørt av regjeringen

Tidligere idrettspresident Tom Tvedt tar bladet fra munnen og anklager regjeringen for å ha overkjørt norsk idrett da Kina-avtalen ble signert.– Vi ble satt sjakk matt, sier Tvedt til TV 2.

Som TV 2 har omtalt, ble en idrettspolitisk avtale med Kina inngått uten at styret i Idrettsforbundet (NIF) var formelt informert i forkant.

Regjeringen har tildelt 3,2 millioner kroner fra tippemidlene til idrettsavtalen med Kina.

TV 2 kan nå fortelle at idrettspresident Tom Tvedt aldri hadde sett dokumentet som ble signert i Kina under statsministerbesøket 7. april 2017.

– Avtalen fikk jeg se i etterkant, forteller Tom Tvedt i dag.

Regjeringen signerte en idrettsavtale som han, øverste valgte leder i NIF, ikke var med på å forhandle frem.

– Jeg vil si at regjeringen overkjørte norsk idrett i den situasjonen, sier Tvedt.

Mener det var god kontakt

Idrettsstyret ble først informert formelt på et møte 27. april – tre uker etter avtalesigneringen i Kina. Av IOC-representant Gerhard Heiberg.

Statsminister Erna Solberg mener derimot at idretten var godt orientert om avtalen.

– Det har vært god kontakt med idretten i utarbeidelsen og oppfølgingen av den. Og de intensjonene man har med et samarbeid. Jeg opplever at dette også er til glede for idretten i Norge.

Mener Helleland ikke ønsket kontakt

17. mars 2017 skrev Kulturdepartementet følgende i en e-post til den norske ambassaden i Beijing.

«Vi viser til korrespondanse mellom Gerhard Heiberg, Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet, vedrørende inngåelse av idrettsavtale med Kina».

Fire dager senere hadde kulturminister Linda Hofstad Helleland et viktig møte med Gerhard Heiberg.

De besluttet at idrettsavtalen skulle signeres på statsminister Erna Solberg sitt historiske Kina-besøk 7. april.

Idrettspresident Tom Tvedt satt ikke ved bordet. Han var ikke engang invitert.

Statsråd Helleland var aldri i offisiell kontakt med idrettspresident Tom Tvedt om denne avtalen, viser dokumenter TV 2 har fått innsyn i.

– For meg er dette det mest kritiske punktet. De fleste vet at det var liten kontakt fordi statsråden ikke ønsket å ha kontakt på den tiden, sier Tvedt.

Forholdet mellom statsråden og Tvedt var på dette tidspunktet på frysepunktet etter strid blant annet rundt pengebruk og dopingreglementet.

Fra Heiberg nedskrev det første utkastet til en avtale i Beijing 1. mars 2017, til den ble signert av den norske ambassadøren i Kina 7. april 2017, var idrettspresidenten utelatt fra den formelle korrespondansen mellom kulturdepartementet, utenriksdepartementet og ambassaden.

Heiberg hadde ikke mandat

Linda Hofstad Helleland sier til TV 2 at hun ble presentert for idrettssamarbeidet av Gerhard Heiberg personlig.

– Vi hadde kommunikasjon med daværende generalsekretær Inge Andersen og Gerhard Heiberg. Han forsikret om at han holdt presidentskapet løpende orientert underveis, sier Linda Hofstad Helleland til TV 2.

HADDE DIALOG MED HEIBERG:Linda Hofstad Helleland
HADDE DIALOG MED HEIBERG:Linda Hofstad Helleland Foto: Vidar Ruud

Men Gerhard Heiberg hadde aldri fått mandat av idrettsstyret til å forhandle frem en avtale med Kina.

Det er Heiberg også tydelig på selv.

– Jeg hadde ikke bedt om noe mandat. Jeg er en som ikke pleier å løpe hjem til mamma for å spørre om å få lov til ditt eller datt, jeg kommer heller og forteller etterpå hva som skjedde, sier Heiberg.

HADDE IKKE MANDAT: Gerhard Heiberg.
HADDE IKKE MANDAT: Gerhard Heiberg. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Inge Andersen ble på sin side bedt om å fratre sin stilling som generalsekretær i Idrettsforbundet 27. mars – ti dager før avtalen var signert.

– I en reell forhandling ville ingen, heller ikke statsråden, komme utenom å ta kontakt med idrettspresidenten i Norge. Den øverste tillitsvalgte i norsk idrett, sier Tom Tvedt.

– Tror du det anstrengte forholdet mellom deg og Helleland er noe av årsaken til at du ikke ble kontaktet?

– Det må du nesten spørre Helleland om. Jeg registrerte bare at avtalen ble signert. Den hadde ikke jeg sett.

Kunne ikke kontakte alle

Hofstad Helleland sier at Kulturdepartementet ikke kan stå til rette for at Tvedt ikke ble informert av sine egne.

– Kulturdepartementet kan ikke kontakte de enkelte styremedlemmene for å vite hvem som er informert om hva.

– Tom Tvedt sier at han synes det er rart at han ikke blir involvert, som øverste leder i idretten?

– Når generalsekretæren og styremedlemmene i Norges idrettsforbund opptrer på vegne av styret, forholder Kulturdepartementet seg til det. Hva Tom Tvedt ble informert om eller ikke, må du nesten ta med Tom Tvedt og hans styremedlemmer.

– Hvordan var forholdet mellom deg og Tom Tvedt?

– Vi hadde et profesjonelt forhold.

INFORMERTE IKKE: Tom Tvedt sier han aldri ble informert om idrettsavtalen av daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland.
INFORMERTE IKKE: Tom Tvedt sier han aldri ble informert om idrettsavtalen av daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Vidar Ruud

– Burde ikke du informert han?

– Det er vel heller et spørsmål kanskje hvorfor Tom Tvedt ikke ble orientert fra sin administrasjon eller styremedlemmer.

Ingen mulighet til å forhandle

Tom Tvedt synes det er veldig spesielt at myndighetene ikke var i kontakt med han.

– Jeg kan ikke se for meg at for eksempel Røde Kors hadde blitt forelagt en signert avtale på et besøk i Kina, på en oppgave de skulle gjøre. Det svekker legitimiteten, det svekker den frivillige rolle sitt ansvar, og delingsansvaret i et samfunn. Spesielt i Norge. Det tror jeg man aldri ville sett eller akseptert.

– Ble idretten satt sjakk matt?

– Ja, vi ble da satt sjakk matt. Av den enkle årsak at alle rammene som skulle ligge til grunn, at vi ikke skulle bruke spillemidler. Det hadde vi ingen mulighet til å forhandle på. Sånn sett ble vi satt sjakk matt i den situasjonen.

Tvedt mener også situasjonen må sees i en kontekst av at det hadde vært mye bråk i forkant.

–Vi hadde et anstrengt forhold til Helleland, i motsetning til Thorhild Widvey og Skei Grande, i ettertid.

REAGERER: Tidligere idrettspresident Tom Tvedt synes det er veldig spesielt at myndighetene ikke var i kontakt med han i forbindelse med idrettsavtalen.
REAGERER: Tidligere idrettspresident Tom Tvedt synes det er veldig spesielt at myndighetene ikke var i kontakt med han i forbindelse med idrettsavtalen. Foto: Erlend Sørbø

– Da avtalen ble signert 7. april, var det idrettens avtale?

– Nei, det var ikke idrettens avtale, fordi vi hadde ikke vært inne og sett helheten i avtalen, og i ettertid skulle vi betale med spillemidler. Det var helt uaktuelt for idretten.

– Hvorfor var det uaktuelt?

– Fordi at spillemidlene er til bruk til barn og unge i Norge. Det påpeker Riksrevisjonen, det er også påpekt av daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland at det skulle brukes til aktivitet i Norge.

– Så i dette tilfellet her mener du Hofstad Helleland gjør noe annet enn det hun har gitt signaler om til idretten?

– Ja, det er jo en stor motsetning til det hun presset på for, at vi skulle bruke pengene til aktivitet, noe jeg er helt enig i, men det påpekte vi i vårt brev og sa at dette er helt uaktuelt.

– Hofstad Helleland er klar på at hun har hatt med idrettsstyret fordi hun har snakket med Heiberg og også hatt telefonkontakt med Inge Andersen. Burde ikke det holde?

– Nei, det ville vært helt naturlig at før den avtalen ble signert, der Norge skulle følge opp, at den avtalen var oversendt, forhandlet mellom regjering og idretten og så skal jeg styrebehandle den før den blir signert i Kina.

– Så den har aldri vært styrebehandlet?

– Den ble styrebehandlet i ettertid, fordi det var da avtalen ble kjent.

Har god samvittighet

Gerhard Heiberg mener det var hans ansvar å informere idretten, til tross for at han ikke hadde noe mandat fra Idrettsstyret da han snakket med kineserne. Han synes selv han informerte godt nok og har god samvittighet.

GODT INFORMERT: Statsminister Erna Solberg idretten har vært god kontakt med idretten i utarbeidelsen og oppfølgingen av idrettsavtalen.
GODT INFORMERT: Statsminister Erna Solberg idretten har vært god kontakt med idretten i utarbeidelsen og oppfølgingen av idrettsavtalen. Foto: Heiko Junge

– Jeg beklager hvis de føler jeg har trådd på noen ømme tær. Det vil alltid være folk i etterhånd som sier at de burde vært mer informert.

Tom Tvedt mener selv at det burde vært statsråd Hofstad Helleland som forhandlet med den øverste tillitsvalgte i norsk idrett

– Til syvende og sist skulle idrettsstyret, på vegne av norsk idrett, godkjenne avtalen som ble signert i Kina.

– Burde du selv ha fulgt opp Heiberg da du fikk informasjon om at han snakket med kineserne?

– Det var Gerhard Heiberg, gjennom sine kontakter i 20 år, som jobbet med dette. I tillegg var det var det ikke mulig å komme til bords hos statsråden for norsk idrett.

– Hvorfor mener du det er så kritisk at avtalen ble inngått på den måten den ble gjort?

– Vi må ha forutsetningen om at Norge er et land der idretten er fri og selvstendig. Det betyr at man ikke er en del av staten, som for eksempel i Russland eller i andre land der idretten er en del av statsapparatet.

Tvedt understreker at han i utgangspunktet var positiv til at idretten skulle samarbeide med Kina.

– På generelt grunnlag så er jeg positiv til det, det ligger i idrettens genetikk. Men vi er en selvstendig organisasjon og det er idrett som snakker til idrett.