HALVERT: Avbildet er Strøget i København. Grensehandelen til Tyskland fra Danmark er nær halvert etter flere tiltak. I Norge lar Arbeiderpartiet seg inspirere.
HALVERT: Avbildet er Strøget i København. Grensehandelen til Tyskland fra Danmark er nær halvert etter flere tiltak. I Norge lar Arbeiderpartiet seg inspirere. Foto: Erik Johansen/NTB Scanpix

Har nær halvert grensehandelen med disse grepene – Ap vil gjøre det samme

Danmarks grep har ført til at grensehandelen til Tyskland har blitt redusert med nesten åtte milliarder kroner kroner de siste årene. Nå vil Arbeiderpartiet se nærmere på danskenes tiltak.

I Norge har såkalt «harryhandel» i årevis skapt utfordringer for den norske handelsstanden.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå i november gikk grensehandelen opp 15,1 prosent, til 17,6 milliarder sammenlignet med året før.

Også i vårt danske naboland har utfordringen vært den samme. Danskene drar nemlig til Tyskland for å handle billigere kjøtt, alkohol, godteri og andre varer.

I 2005 handlet danskene for 15,6 milliarder kroner i Tyskland, men tall fra det danske Skatteministeriet viser at dette nå er så godt som halvert. Det er fagbladet ProBeer som omtaler dette fredag.

Bra for folkehelsen

– Vi har hatt en svært gledelig utvikling i grensehandelen, til fordel for arbeidplasser, byer og tettsteder, miljøet og ikke minst folkehelsen, sier administrerende direktør John Wagner i De Samvirkende Købmænd, til norske ProBeer.

DSK tilsvarer norske Virke og representerer over 1400 dagligvareforretninger i Danmark.

Når Wagner nevner en positiv utvikling i folkehelsen, viser han til en halvering av danskenes forbruk av alkohol, sigaretter, brus og godteri siden starten av 2000-tallet.

Situasjonen er altså den motsatte der enn i Norge, hvor grensehandelen øker.

Arbeiderpartiet vil lære av danskene

Virkemidlene danskene har tatt i bruk dreier seg i hovedsak både om informasjonskampanjer, og om avgifter. I ble avgiften på brus fjernet, og ølavgiften ble satt ned 15 prosent. I tillegg ble det slutt på å indeksregulere avgiftene fra år til år.

Dette førte igjen til at dagligvarekjedene satte prisene ned, og deretter at grensehandelen avtok.

Nå vil Arbeiderpartiet vurdere om Norge burde sette inn tilsvarende tiltak som danskene har gjort.

– Ja, vil vil se nærmere på de danske erfaringene, og se om det er grep vi kan lære av, sier Aps medlem av Finanskomiteen på Stortinget, Svein Roald Hansen, til ProBeer.

– Jeg er selvsagt glad på vegne av danske kjøpmenn som nyter godt av at nordmenn fyller handlekurvene her, men synes synd på kjøpmenn nær grensen i Norge, sier Wagner i DSK.