Politiet bruker enorme ressurser på psykiatri

ÅLESUND (TV 2): I løpet av fem år er antall psykiatrihendelser doblet for politiet i Møre og Romsdal.

– Vi har fått en markant økning de senere årene i det vi definerer som psykiatrioppdrag. Det er oppdrag som vi bruke ganske mye tid på, forteller Erik Steen Mikalsen som er leder for politiets operasjonssentral i Møre og Romsdal.

Daglig

I fjor registrerte politiet i Møre og Romsdal 2411 oppdrag relatert til psykiatri. Det kan være alt fra velferdskontroll til fremstilling på legevakt, bistand med transport til psykiatrisk institusjon eller akuttoppdrag relatert til selvmord og selvmordsforsøk.

– Ressursbruken knyttet til psykiatri gjør at det blir en utfordrende situasjon for politiet og operasjonssentralen i forhold til prioritering av oppdragene, sier Steen Mikalsen til TV 2.

Hittil i år har de loggført 250 psykiatrihendelser. Det er i gjennomsnitt fire per dag. Politiet understreker at det ikke er alle sakene som i ettertid blir kodet som psykiatri.

– Sist helg hadde vi fire patruljebiler på legevakta i Ålesund samtidig der en del av ressursene var relatert opp mot psykiatri. Det sier noe om omfanget, forklarer Steen Mikalsen.

Flere ander politidistrikt melder også at de bruker mye tid på psykiatri, men at det er krevende å tallfeste om de ulike oppdragene i ettertid faktisk var relatert til nettopp psykiatri.

Nordland politidistrikt oppgir å ha hatt en økning på 25 prosent på psykiatrioppdrag de siste fem årene med 1895 oppdrag i fjor.

Øst politidistrikt hadde i fjor 3 600 psykiatrioppdrag, en økning på 22 prosent siden 2015.

Politijobb?

Søndag fottalte TV 2 historien om naboene i ei bygd i Rauma som har blitt truet og utsatt for hensynslø adferd gjennom 20 år. Her har politiet registrert hele 175 hendelser på mannen gjennom disse årene, og politiet har rykket ut til stedet uttallige ganger.

Johannes er en av naboene som blir krenket.
Johannes er en av naboene som blir krenket. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Vedkommende faller mellom to stoler. Han er for frisk til å bli tvangsbehandlet og så er han for sjuk til å være strafferettslig ansvarlig. Det er en helt fortvilt situasjon for oss, sier nabo Johannes.

TV 2 har vært i kontakt med mannen som avviser beskyldningene. Han ønsker ikke at advokaten hans skal uttale seg. Mannen ønsker å la seg intervjue, men TV 2 mener det ikke er riktig av hensyn til mannen selv.

Erik Steen Mikalsen ønsker en debatt om politiets rolle i disse sakene.

– Samfunnsoppdraget vårt er at vi både skal hjelpe den enkelte å komme i kontakt med helsevesenet samt bistå bistå helsevesenet. Men spørsmålet er om maktapparatet som politiet er riktig til å håndtere alle disse situasjonene og i ytterste konsekvens sette håndjern på psykisk syke. Det burde kanskje heller være gjort andre forebyggende tiltak, og er det politiet som skal utføre alle disse oppdragene, spør lederen for operasjonssentralen i Møre og Romsdal politidistrikt.