Varsel om høy vannstand langs kysten av Agder og Østlandet

Fredag ettermiddag er det ventet høy vannstand langs kysten av Agder og Østlandet. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel.

Farevarslet gjelder fra svenskegrensen til grensen mellom Agder og Rogaland, opplyser Meteorologisk institutt.Instituttet advarer om at det kan bli lokale oversvømmelser, og at det er fare for små ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen. Vannstanden er ventet å være på det høyeste rundt klokken 14 til 17.På strekningen svenskegrensen til Stavern er det ventet at vannstanden vil være 80 til 110 centimete