SØPPEL: Kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde kommune mener forslaget til ny tvangsbegrensningslov kan kastes rett i søpla..
SØPPEL: Kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde kommune mener forslaget til ny tvangsbegrensningslov kan kastes rett i søpla.. Foto: Arne Rovick

Lege hudfletter ny «tvangslov»

MOLDE/ÅNDALSNES (TV 2) Kommuneoverlege Cato Innerdal mener forslaget til ny tvangsbegrensningslov bør kastes i søppelbøtta.

– Lovforslaget på 813 sider veier 2,1 kilo og lager et solid smell når den treffer bunnen av søppelbøtta. Der bør den bli liggende, sier kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde.

– Det er en alvorlig karakteristikk av lovforslag?

– Ja det var en spissformulering i en kronikk. For vi mener at innholdet har ødeleggende muligheter for helsevesenet for å kunne gi riktig helsehjelp til de som virkelig har behov for det, mener Innerdal.

Ødeleggende

Ifølge mandatet fikk utvalget i oppdrag å foreta en samlet gjennomgang og utrede behov for revisjon og modernisering av reglene om bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren. Forslag til lov om tvangsbegrensing har vært ute på høring og Innerdals høringsuttalelse er bare én av mange som stiller seg svært kritisk innholdet.

– Vi har vært tydelige på at hvis lovforslaget vedtas i sin nåværende form, vil de være ødeleggende for pasienten, nærmeste pårørende, helsetjenesten og ikke minst samfunnet forøvrig, sier Cato Innerdal til TV 2.

– Folk river seg i håret

TV 2 fortalte i går historien om naboene i ei bygd i Rauma som i 20 år har blitt plaget av en mann gjennom drapstrusler, sterkt utagerende oppførsel og hensynsløs adferd. Vedkommende har besøksforbud mot flere en ti personer og Sunnmøre tingrett mener mannen er grenseløs i sitt ønske om å plage.

PLAGET: Mannen har nå forbud mot å kontakte disse fem naboene i ei grend i Rauma.
PLAGET: Mannen har nå forbud mot å kontakte disse fem naboene i ei grend i Rauma. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Jeg har fått mange henvendelser etter innslaget på TV 2 i går. Folk river seg i håret og reagerer på at det er mulig å ha det slik i Norge i 2020, forteller nabo Johannes til TV 2 mandag.

TV 2 har vært i kontakt med mannen som avviser beskyldningene. Han ønsker ikke at advokaten hans skal uttale seg.

Mannen ønsker å la seg intervjue, men TV 2 mener det ikke er riktig av hensyn til mannen selv.

Naboen Johannes angrer ikke et sekund på at naboene sto frem med sin historie søndag.

– Vi ønsker debatt om lovverket og fokus på våre helserettigheter. Vi ønsker bare å leve et normalt liv. Nå blir vi sjuke av truslene og hetsen som vi utsettes for. Tenk for en belastning det også er for barna våre, sier Johannes.

Men de øyner et håp. På torsdag er de innkalt til et møte med helsetjenesten i Rauma.

Johannes er av naboene som blir plaget.
Johannes er av naboene som blir plaget. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Jeg håper at vi der kan få en bedre forklaring og nærmere redegjørelse for hvilke rettigheter vi har. Dette kan ikke fortsette og jeg tror dette skjer fordi dette har blitt en sak på TV 2, sier Johannes.

Kommuneoverlegen i Rauma kommer med en innrømmelse.

– Det er godt mulig jeg kunne gjort mer for å hjelpe disse naboene hvis vi hadde hatt mer fokus på dem. Men i forhold til eksisterende lovverk så har ikke vi mulighet til å gå ut over de rammene som lovverket gir når det gjelder bruk av tvang, sier kommuneoverlege Jon Sverre Aursand i Rauma.

Ifølge Innerdal vil denne styrkingen av rettighetene til psykisk syke pasienter få store konsekvenser.

– Den nye loven vil heve terskelen for tvang. Det vil føre til at pasienter som selv er i tvil om å forstå behandlingsbehovet i større grad vil takke nei og reservere seg mot den type behandling. Det vil resultere at de i perioder vil værer sykere enn de var før, mener Innerdal.

Svingdørspasienter

Han er svært bekymret for utviklingen når det gjelder selvbestemmelsesrett.

– Det med selvbestemmelsesrett er kjempeviktig, og pasienter skal i så stor grad som mulig få velge behandling selv. Men det er likevel sånn at man kan bli så syk – enten psykisk eller fysisk – at man selv ikke evner å se et behandlingsbehov. Da vil man kunne komme i situasjoner at regelverket har lagt tersklen for høyt for å kunne gi behandling mot pasientens vilje, sier kommuneoverlege Cato Innerdal.

Lovverket ble strammet i 2017 hvor det kom krav om at pasienten måtte fratas samtykkekompetanse for å bli behandlet med tvang i psykisk helsevern.

– Det har resultert i høyere terskelen for å behandle alvorlig sjuke pasienter med tvang. Resultatet er at flere da ikke får den behandlingen de tidligere fikk og vi har flere eksempel på at det blir mer svingdørspasienter hvor de må bli ekstra sjuk før de kan gis behandling, sier Innerdal.

Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand i Rauma er også svært kritisk til lovforslaget.

OPPGITT: Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand i Rauma kommune.
OPPGITT: Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand i Rauma kommune. Foto: Arne Rovick

– De som har laget dette lovforslaget synes å ha liten kontakt med hvordan folk opplever livene sine rundt om i landet med tanke på at folk trenger hjelp som man ikke vil få.

Ressurskrevende

Aursand mener lovmakerne ikke har tatt inn over seg konsekvensene av det de har foreslått.

– Ved å innføre denne loven vil det medføre et betydelig behov for ekstra ressurser både innenfor sjukehus og i primærhelsetjenesten, sier Aursand til TV 2.

Uten å kjenne nærmere til plageånden som fremstår som et mareritt for naboene i Rauma-bygda, ser kommuneoverlege Innerdal at denne typer pasienter får ytterligere fritt spillerom hvis tvangsbegrensningsloven blir vedtatt.

– De vil utgjøre en økt belasting for sine nærmeste pårørende, naboer, ikke minst samfunnet forøvrig. Vi vet jo at politiet bruker mye ressurser på oppfølging av disse personene, sier Cato Innerdal til TV 2.