Elbilen har et visst strømtap, også når den står parkert.
Elbilen har et visst strømtap, også når den står parkert.

Elbilen bruker strøm også når den står stille

Selvutlading kan koste deg opptil 1.800 kroner årlig.

Overgangen til elektrifisert kjøring går med stormskritt her i landet, og mye tyder på at nybilandelen av elbiler og hybrider i år kan bli så høy som rundt 75 – 80 prosent.

Alle som har levd lenge med fossile biler, har vært vant til at rekkevidde ikke har vært noe tema, og at energietterfylling har skjedd enkelt og fort ved diesel- eller bensinpumpa. I løpet av noen få minutter har tanken vært fylt – og med kortautomat på pumpene behøver man ikke en gang å bruke tid på å gå inn for å betale.

Med ny teknologi er det blitt mye nytt å forholde seg til. Ikke minst gjelder dette de rene elbilene, der tankfylling underveis fort tar 30-40 minutter for en lading. Rekkevidde er blitt et viktig tema, og for lengre turer kreves det en helt annen type planlegging enn med diesel- eller bensinbilen.

Og ikke nok med det, teknologiskiftet byr også på andre ukjente faktorer. En av dem heter selvutlading, noe som betyr at elbilen har et visst strømtap også når den står parkert.

Broom har skrevet om dette tidligere, og fra Tesla fikk vi til svar at «Bilen vil normalt bruke omtrent 1 prosent av batterikapasiteten sin per dag i parkert tilstand.» Vi fikk også en teknisk forklaring på forholdet.

Tilsvarer 9.656 km pr. år

En Broom-leser med en Tesla Model X 100D med batteri på 100 kWt har tatt kontakt med oss om dette, og er ikke enig. Han skriver blant annet at «Når det gjelder selvutlading får jeg beskjed om at 1-5 prosent er normalt. Dette betyr at man som Tesla-eier som meg med 100 kWt batteri kan forvente opptil 5 kWt forbruk hver dag.

Over et år blir dette i verste fall 5 kWt x 365 = 1.825 kWt pr. år. Med et testet forbruk for denne modellen på 1,89 kWh/mil, tilsvarer dette en kjørt distanse på 9.656 km bare mens bilen står stille. I tillegg kommer det flere starter av forvarming og lading på grunn av at batteriet taper seg mye.

En ting kan gi alle med elbil en stor overraskelse om vinteren

Alt er slått av

– Hver gang det lades forvarmes batteriet, og jeg har regnet ut at dette betyr ca. 1,5 kWt = 7,5 km x 365 = 2.737 km i tillegg.

Totalt tap på en oppladet Tesla med 100 kWt batteri blir dermed 12.393 km pr. år,» skriver vår leser, som mener dette er for mye. Han forteller videre at «varmen i bilen holder seg på 13 grader selv om alt er avslått. Dette betyr at noe i bilen utvikler varme.

– Alt er slått av. Sentry mode er ikke aktivert, og app har kun vært brukt ca. tre ganger i døgnet for å sjekke utladingen, noe som kan dokumenteres, sier han.

Alle elbiler bruker en viss mengde strøm, også når de står stille. På vinteren kan dette øke.
Alle elbiler bruker en viss mengde strøm, også når de står stille. På vinteren kan dette øke.

Opptil 5 prosent?

Vi har forelagt saken for Tesla, der Senior Communications Manager, Norway, Even Sandvold Roland svarer slik:

– Alle elbiler bruker litt strøm selv når de står parkert, på samme måte som en fossilbil bruker litt strøm fra 12-voltsbatteriet sitt også i parkert tilstand. Dette er ikke noe spesielt for Tesla sine biler. Regnestykket du viser til blander strømforbruk i parkert tilstand og forvarming av batteriet. Dette er to forskjellige ting. Hensikten med forvarming av batteriet er blant annet å redusere strømforbruket ved kjøring i kaldt vær, og å sørge for at batteriet kan lade effektivt i svært kaldt vær.

Tesla oppgir ikke at bilene våre i en normal situasjon bruker opptil 5 prosent av batterikapasiteten per dag den står parkert, så jeg vet ikke hvor dette tallet kommer fra, og det blir helt feil å ta utgangspunkt i dette.

Elbil og kulde: Her er de beste rådene

Normalt 1 prosent

– Batteriet gir en svært liten mengde strøm til elektronikk og ulike systemer i bilen mens den står parkert.

– Dette er blant annet nødvendig for å la kunden logge seg inn i bilen for å varme opp eller kjøle ned kupeen før kjøring, og å se bilens posisjon via GPS. Bilen bruker også litt strøm fra hovedbatteriet for å sørge for at 12-voltsbatteriet holdes ladet opp selv om den står stille. Bilen vil normalt bruke omtrent 1 % av batterikapasiteten sin per dag i parkert tilstand. Bruk av enkelte funksjoner kan føre til høyere strømforbruk når bilen er parkert, for eksempel Sentry Mode. Å stadig kontakte bilen via Tesla-appen eller ulike tredjepartsløsninger vil også kunne øke strømforbruket i parkert tilstand.

– Dersom kunden har utelukket faktorer som i eksemplene over og beskrevet i brukermanualen, og likevel har høyere energitap enn omtrent 1 prosent per dag i parkert tilstand, anbefaler vi at kunden kontakter Tesla Service, sier Sandvold Roland.

Kan ikke fjernes helt

Seniorrådgiver Ståle Frydenlund i Norsk Elbilforening har tidligere gitt oss denne kommentaren til temaet:

– Begrepene «vampire drain» eller «phantom drain» brukes typisk om tap av rekkevidde mens bilen står parkert. Hovedforklaringen ligger i at bilen kan være tilkoblet hele tiden via appen. Jo mer du bruker appen, jo mer strøm går med når den er parkert, og rekkevidden går ned.

– Hovedpoenget er om bilen er «awake» eller «asleep». Når den er «våken», og tilgjengelig for elektronisk kommunikasjon, vil den tappes mye mer enn når den «sover» - gjerne 4-5 ganger så mye. I verste fall kan 5-6 kWt forsvinne på dette på et døgn, men du kan også komme ned mot 1 kWt (tilsvarer typisk 4-5 km kjøring). Derfor gjelder det å begrense den tiden bilen er «våken».

– Da blir også tapet av rekkevidde svært begrenset. Bilen vil alltid bruke noe strøm til datakraft, slik at du for eksempel kan deaktivere alarm og åpne bilen med nøkkelen eller smarttelefonen. «Vampire drain» lar seg altså ikke fjerne helt. Som regel våkner derfor bilen raskt til liv når du setter deg inn.»

Broom har også forelagt saken for en frittstående ekspert på området. Han svarer slik:

Virker høyt

– Slik jeg forstår det er dette en Tesla Model X100D, det vil si at batteriet er på 100kWh, og jeg tar utgangspunkt i at et prosentpoeng er en kilowattime (kWh).

Ut fra logg kan jeg se at batteriet har tapt seg 7 % (7 kWh) på 38 timer. Det vil si at tapet er på 184 W i gjennomsnitt. Jeg har selv ikke gjort målinger eller beregninger på tap på mine biler, og har derfor ikke egne erfaringsdata. Imidlertid tenker jeg at tapet i denne Teslaen er høyt, dette underbygges av at Tesla selv tidligere har antydet 1 %, som vil tilsvare 42 W, sier Jan Tore Gjøby i eMobility Norway.

Tapt strøm har en pris

Opplysninger vi har fått fra andre elbil-eiere og fra leverandører tyder på at omfanget av selvutlading kan variere mye fra modell til modell, men alltid finnes i et visst omfang. Dette kan man til en viss grad påvirke selv.

Nettsiden CleanTehcnica peker blant annet på at strømtapet øker dersom man betjener forskjellige funksjoner med Teslas app, eller om man ofte sjekker bilen fra appen.

– For å minimalisere selvutlading, er det en god idé å slå av så mange som mulig av tilkoblede funksjoner og sjekke bilen fra appen minst mulig, skriver CleanTechnica.

Selvutlading eller strømtap har naturligvis også en økonomisk side. Den strømmen som går tapt, er blitt ladet inn på batteriet for en pris. I Norge regner vi som en tommelfingerregel at hjemmelading av elbil koster ca. 1,00 krone pr. kWt. Kostnaden for et årlig strømtap på 1.825 kWt blir derfor ca.kr. 1.825,-.

Brukt elbil? Dette bør du se etter