Det har blitt flere og flere 'L-skoler', særlig i de større byene. Nå forbereder myndighetene tiltak for å få bukt med svart opplæring. Foto: Ill.foto/ATL
Det har blitt flere og flere "L-skoler", særlig i de større byene. Nå forbereder myndighetene tiltak for å få bukt med svart opplæring. Foto: Ill.foto/ATL

Slik skal de stoppe pirat-kjøreskolene

Fortvilte elever har brukt store summer på piratopplæring.

Alle bilister skal gjennomgå en kvalitetssikret opplæring før de slipper løs i trafikken. I Oslo og andre større byer har det de senere årene dukket opp stadig flere aktører som driver ulovlig trafikkopplæring, såkalte «L-skoler».

Virksomheter som driver ulovlig opplæring tilbyr ofte opplæring mot vederlag, utad presentert som øvingskjøring med ledsager. Dette er personer som ikke er godkjente trafikklærere og uten de krav og kostnader dette innebærer.

– Dette kamufleres ofte som privat øvingskjøring, og er en virksomhet som lenge har vært et problem for de godkjente trafikkskolene, bekrefter Torgeir Abusdal, direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund.

Fortvilte elever

– Omfanget av piratkjøringen varierer veldig. En del steder i landet, som for eksempel i Oslo, er dette et stort problem. Det er ikke slik at trafikkskolene dumper prisen der det er ulovlig konkurranse, da det vil være umulig å konkurrere med svindlerne. De kjører ofte gamle biler, de betaler ingen skatt, de har ingen trafikk-faglig bakgrunn, og det de leverer kan ikke sammenlignes med ordinær trafikkopplæring.

– Jeg har selv hatt flere telefoner fra fortvilte elever som har brukt store summer på piratopplæring, og omsider har forstått at de ikke har fått den kunnskapen som er nødvendig for å bestå en førerprøve. Mange av de godkjente trafikkskolene overtar elever som har brukt mange tusen kroner på ulovlig kjøring uten å være i nærheten av det nødvendige nivået for å kunne kjøre opp, sier Abusdal.

Ulovlig

– Betyr dette mye tapte inntekter for de godkjente trafikkskolene?

– Hovedproblemet er ikke at bransjen taper så store penger på dette, men at noen lurer elever til å ta ulovlig opplæring som veldig ofte blir et dyrere førerkort for elevene, og med fare for å ha store huller i trafikkopplæringen, med de konsekvensene dette kan ha for trafikksikkerheten.

– Vi opplever dessverre at problemet er størst med fremmedspråklige som ofte kommer fra steder med en helt annen trafikkopplæring enn i Norge. Mitt inntrykk er at disse oftest ikke vet at det er ulovlig å betale en person som ikke er godkjent trafikklærer for å gi trafikkopplæring.

Gladmelding til alle som skal ta førerkort

Øyner håp

– Hva gjør ATL med dette problemet?

– Vi er innstilt på å gjøre vår del for å bekjempe uvesenet, men ansvaret ligger hos myndighetene. Vi oppfordrer likevel alle våre medlemmer til å rapportere inn til tilsynsmyndighetene hver gang de ser en bil de mistenker for piratkjøring. Vi har flere ganger hatt temaet oppe på samlinger med trafikklærere, og vi har en rekke ganger tatt opp saken i vårt medlemsblad og i sosiale medier.

– Vi vil også be elever og foreldre gå i seg selv. Det hadde ikke vært noe marked for piratkjøringen dersom alle elever valgte lovlig opplæring hos en godkjent trafikkskole, fastslår Torgeir Abusdal, som øyner håp gjennom det forslaget som nå ligger til behandling i Stortinget.

Direktør Torgeir Abusdal, ATL (nærmest) og Helge Orten (H), leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Foto: ATL
Direktør Torgeir Abusdal, ATL (nærmest) og Helge Orten (H), leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Foto: ATL

Svart virksomhet

– I proposisjonen som er planlagt behandlet 10. mars blir det blant annet foreslått en registreringsordning. Registrering av ledsagere og elever vil kunne bidra til å hindre at ulovlig trafikkopplæring mot vederlag kamufleres som privat øvingskjøring, sier Helge Orten (H), leder av Transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget.

Det legges også opp til at de som driver ulovlig føreropplæring kan ilegges tvangsmulkt.

– Med det forslaget som nå ligger til behandling tror vi at vi kan få bukt med piratkjøring. Vi har en glimrende trafikkopplæring i Norge, men vet jo at det finnes en del aktører som utgir seg for å være lovlige ledsagere, men som tar betalt og driver svart virksomhet.

Registrering

– Dette er forhold vi har diskutert en del i komitéen, og resultatet er altså at vi nå foreslår en registreringsordning som vil gi bedre oversikt og en helt annen kontroll med disse aktørene, sier Orten videre.

Dersom forslaget blir vedtatt, kan det åpne for flere aktuelle krav til ledsager enn registrering, for eksempel delta på kurs, lese veiledning, bekrefte at vedkommende er kjent med ansvaret og oppgi navn på den/de elevene vedkommende skal være ledsager for

Forslaget åpner også for å stille krav til eleven, for eksempel krav om at vedkommende navngir sine ledsagere.

Slik kan førerkortet bli mye billigere

Video: Denne lyden kommer du til å få høre mye av