DEN UKJENTE IDRETTSHANDELEN:

Norske trenere ble oppfordret av kinesisk leder til å slå mindreårige utøvere

Kinesisk leder var ikke fornøyd med hvordan norske trenere jobbet med utøverne.

Som TV 2 har fortalt tidligere, kom det 22 kinesiske utøvere helt ned i 15-årsalderen til Norge for å lære seg å hoppe på ski. De var her i ett år fra høsten 2018, før de forsvant over natta i slutten av oktober i fjor.

Nå forteller de norske lederne åpent om de enorme kulturforskjellene. De skjønte fort at utøverne ikke var vant til å få ros på trening.

– Ja, det er tilbakemeldinger vi fikk fra våre trenere, sier sportssjef Clas Brede Bråthen som var øverste ansvarlig for prosjektet.

I Kina var de vokst opp med en ovenfra og ned-kommunikasjon.

– Kineserne oppleve de at det var uvant å sette seg ned med treneren én til én og diskutere sin egen utvikling, sier Clas Brede Bråthen.

– God gammeldags juling

Ungdommene som var mellom 15-18 år gamle bodde i leiligheter på Nermo hotell. Innehaver Johannes Nermo fungerte som en reservepappa for mange av dem.

Han forteller at han ble sjokkert da hørte en samtale mellom de kinesiske lederne og de norske trenerne.

De kinesiske lederne foreslo at de norske trenerne burde bruke langt mer brutale tilbakemeldingsmetoder for å få de mindreårige utøverne til å prestere bedre.

– Det vi hørte var fysisk avstraffelse.

– Det vil si?

– Juling. God gammeldags juling. Men det var ikke tema for oss, sier Nermo og rister på hodet.

Clas Brede Bråthen reagerte umiddelbart da dette kom opp, og sa klart i fra til kineserne at dette ikke var en metode som man kunne benytte seg av så lenge de var i Norge.

– Ja, vi var veldig tydelig på det, sier Bråthen.

– Men samtidig respekterer vi at det er store kulturforskjeller. Vi skal være veldig forsiktig med å fordømme andre. Man skal ikke lenger tilbake i tid enn da jeg var guttunge at det var mer vanlig i Norge også.

Derfor brukte Bråthen tid på å forklare kineserne at de måtte følge norsk pedagogikk mens de var i Norge.

– Vi må jo lære bort det vi kan, sier han.

Opplevelsene som Johannes Nermo forteller om til TV 2, bryter kraftig med verdiavtalen mellom Norge og Kina, som daværende Kulturminister Trine Skei Grande undertegnet 11. mai 2018.

Verdiavtalen ligger til grunn for alt idrettssamarbeid med Kina.

I denne står det blant annet;

  • Tilnærmingen til trening og konkurranser for unge utenlandske idrettsutøvere trent av norske trenere, ledere og eksperter skal være basert på de olympiske verdiene vennskap, respekt og dyktighet. Unge utenlandske idrettsutøvere skal oppleve en allsidig glede når de trener av norske trenere, ledere og eksperter.

  • Den norske tilnærmingen til å trene unge utenlandske idrettsutøvere, i Norge og andre land, skal være basert på en omfattende tilnærming, noe som betyr at utøverne skal oppleve en hverdag som består av mer enn bare streng trening og idrettskonkurranser. Unge idrettsutøvere bør få muligheten til å ha en viss grad av autonomi med hensyn til deres daglige plan.
Norge og Kina har undertegnet en verdiavtale som er gjeldene for idrettssamarbeidet. Oppfordringen om fysisk avstraffelse bryter kraftig med denne avtalen.
Norge og Kina har undertegnet en verdiavtale som er gjeldene for idrettssamarbeidet. Oppfordringen om fysisk avstraffelse bryter kraftig med denne avtalen.

– Vi slår ikke barn i Norge

Statsminister Erna Solberg reagerer på opplysningene hun får fra TV 2. Selv om hun er positiv til Kina-samarbeidet i norsk idrett, så er hun svært tydelig på at dette er noe man skal slå hardt ned på i Norge.

– I Norge slår vi ikke barn uansett. Om det er i fritid, idrett, eller familie, sier Solberg.

– Er dette et bevis på at man kanskje var litt naiv når man inngikk samarbeidet med Kina?

– Dette er et «no go» i Norge uansett. Nå kjenner jeg kun saken gjennom det du forteller meg, og sånn sett kan jeg ikke kommentere den direkte. Men i Norge er det veldig tydelig hvordan man skal oppføre seg ovenfor barn. Og det må alle som er i Norge gjøre, sier Solberg.

Så lenge det var norske trenere og ledere til stede sammen med kineserne, så garanterer Bråthen at det ikke ble utøvd vold mot de mindreårige kineserne.

Fikk svært tett oppfølging

– Vi har heller ikke fått noen signaler som tyder på at det skjedde noe de få gangene vi ikke var til stede. Men vi var der mesteparten av tida. Disse utøverne ble fulgt opp mye tettere enn noen norske utøvere har blitt noen gang, sier Bråthen.

Han mener kineserne etterhvert skjønte at den norske pedagogikken fungerte.

– Ja, de gjorde nok det. Det kunne man også se på framgangen de hadde. Den var betydelig.

Johannes Nermo forteller at de prøvde å følge med så godt de kunne utenom trening og på fritid. Han forteller at han opplevde de kinesiske ungdommene som umodne på mange områder.

– De var jo ned i 14-15 årsalderen. Og de var ikke vant til å skulle klare seg alene. Så vi måtte lære dem enkle ting som å vaske og rydde, sier Nermo.

Han var mye sammen med ungdommene fra Kina, og ble glad i gjengen. Han tenker ofte på hvilken skjebne de har lidd etter at de reiste i hu og hast fra Norge, og etterlot seg en ubetalt regning på rundt fem millioner. Han frykter det verste.

– Jeg synes synd på disse ungdommene som også fikk drømmen sin knust. Vi aner ikke hvor de er nå. Det går rykter om at noen av dem er i Finland, mens andre er tilbake i Kina og ikke inne i «idrettssystemet» lenger, sier Nermo.

Bråthen forteller det samme.

– Man ble jo glade i flere av disse ungdommene. Jeg vet at noen få av utøverne har kontakt med trener Erik Renmælmo fortsatt. Og de uttrykker at de savner å være her i Norge, sier Bråthen.

TV 2 har prøvd å få en kommentar om saken fra den kinesiske ambassaden, men har ikke fått svar på konkrete spørsmål i denne saken.Dette står i verdiavtalen mellom Norge og Kina:

• Tilnærmingen til trening og konkurranser for unge utenlandske idrettsutøvere trent av norske trenere, ledere og eksperter skal være basert på de olympiske verdiene vennskap, respekt og dyktighet. Unge utenlandske idrettsutøvere skal oppleve en allsidig glede når de trener av norske trenere, ledere og eksperter.

• Den norske tilnærmingen til å trene unge utenlandske idrettsutøvere, i Norge og andre land, skal være basert på en omfattende tilnærming, noe som betyr at utøverne skal oppleve en hverdag som består av mer enn bare streng trening og idrettskonkurranser. Unge idrettsutøvere bør få muligheten til å ha en viss grad av autonomi med hensyn til deres daglige plan.

• De utenlandske utøverne som er trent og ledet av norske trenere, ledere og eksperter skal under ingen omstendigheter være under 13. Kun unntaksvis kan idrettsutøvere under 15 år bli invitert til Norge for å trene og / eller konkurrere.

• Norske og utenlandske trenere, ledere og eksperter, som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold til mindreårige (under 18 år), må utvise politiattest eller tilsvarende før noen involvering.

• Trenere, ledere, eksperter, ledere og idrettsutøvere, utenlandske og norske, som deltar i noen handlinger eller initiativ, må ikke ha noen dopinghistorie.

• Trenere, ledere, eksperter, ledere og idrettsutøvere som deltar i enhver handling eller initiativ, skal gjennomføre antidopingsertifiseringsprogrammet i regi av den nasjonale antidopingorganisasjonen.

• Hvis norske trenere, ledere og eksperter skal velge talent blant utenlandske idrettsutøvere, bør dette utvalget være basert på et dynamisk talentkonsept. Atletisk talent er mer enn en evaluering av et statisk tidspunkt for utøveren i en spesifikk idrettsgren.

• I trening og konkurranser for unge utenlandske idrettsutøvere skal medisinske hensyn knyttet til alder og fysisk utvikling tas i betraktning. Avtaler om rådgivning og oppfølging av idrettsmedisiner skal etableres. Dette innebærer også ernæringsrådgivning.

• Unge utenlandske idrettsutøvere som oppholder seg i trening og konkurranse i Norge i en lengre periode, skal ha muligheten til å fortsette sitt hjemlige skoleprogram mens de oppholder seg i Norge.

• Utenlandske idrettsutøvere, ledere og ledere som vil bo i Norge i en lengre periode, skal om nødvendig gjennomgå et grunnleggende engelskkurs / utdanning.

• Norske trenere, ledere og eksperter som vil følge opp utenlandske idrettsutøvere skal få en grunnleggende innføring i det fremmede landets kulturforståelse, med spesielt fokus på idrett og ungdomskultur.

• Som grunnlag for all norsk støtte fra utenlandske idrettsutøvere, bør det være en grunnleggende modell for overføring av kunnskap til de aktuelle utenlandske aktørene som er involvert.

Kilde: Regjeringen