– Sykt at staten tjener så mye penger på at jeg har mensen

Vi betaler mye mer moms for kjøp av tamponger og bind enn det vi gjør for sjokolade og brus. Det får politikere og influensere til å koke.

Flere influencere har den siste tiden hevet stemmen mot momsen på hygieneprodukter for kvinner, som for eksempel bind og tamponger.

Kristiane Aateigen (28), også kalt Snillegucci på sosiale medier, har flere ganger tatt opp kampen mot «mensenmomsen».

– Jeg blir provosert over at staten tjener hundrevis av millioner kroner på en svært vond og sensitiv ting vi kvinner ufrivillig opplever hele tiden, sa Aateigen til TV 2 i desember 2019.

Krever momsfritak

Også politikere har engasjert seg i saken. Feministisk leder i Sosialistisk ungdom, Maria Bonita Igland, mener unge kvinner bør få langt billigere tamponger og bind. Hun mener regjeringen bør innføre momsfritak.

– Mener man på alvor at det er rettferdig at fordi man er kvinne så skal det være slik at man må betale uendelig mye penger på slike ting? Det mener ikke vi, sier Bonita Igland til TV 2.

– Er det diskriminerende, mener du?

– Ja, det mener jeg.

Også blogger Martine Halvorsen synes det er urimelig at varer som sjokolade og brus skal ha lavere moms enn en pakke tampong.

UTDRAG FRA MERVERDIAVGIFTSLOVEN § 5-2. NÆRINGSMIDLER:

(1) Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved omsetning, uttak og innførsel av næringsmidler. Det skal likevel beregnes merverdiavgift med alminnelig sats for næringsmidler som omsettes som del av en serveringstjeneste.

(2) Som næringsmiddel anses enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker.

(3) Som næringsmiddel anses ikke legemidler, tobakkvarer, alkoholholdige drikkevarer og vann fra vannverk.

(4) Departementet kan gi forskrift om hva som menes med næringsmidler, serveringstjenester og omsetning av næringsmidler.

Kilde: Lovdata

– Jeg synes det er ganske sykt at staten tjener så mye penger på at jeg har mensen, sier Halvorsen til TV 2.

– Feigt

Land som Canada, England, Tyskland, India og staten New York i USA har de siste årene fjernet eller kraftig redusert momsen på tamponger og bind. Martine Halvorsen mener det er rart at norske myndigheter ikke har gjort det samme.

– Jeg synes det er ganske feigt. For meg er mensen en stor del av livet mitt, og jeg vet det er det for mange andre jenter også, forklarer hun.

Nå håper både Halvorsen og Bonita Igland at debatten skal blomstre.

– Jeg synes man på alvor burde løfte denne debatten. Jeg opplever ofte at man ser på mensen som et apolitisk spørsmål. Men når man ser at det er mindre moms på brus enn på tamponger, da mener jeg at vi bør ta debatten et steg videre, sier Bonita Igland.

Uenig

TV 2 har prøvd å få en kommentar fra finansminister Jan Tore Sanner, men han har ikke svart på vår henvendelse. Statssekretær i Finansdepartementet Magnus Thue er imidlertid uenig i at det bør innføres momsfritak på bind og tamponger.

– Moms på varer og tjenester er først og fremst med på å finansiere velferden vår. Derfor skal vi være forsiktige med å innføre nye unntak og egne satser. Vi ønsker derfor ikke å uthule momssystemet med flere unntak for det som isolert sett kan være gode formål, skriver han i e-post.