jordmødrene advarer:

Sjokkrapport: – En varslet krise

Dårlig økonomi fører til at jordmødrene selv må vaske fødestuer, re opp senger og lage mat. Nå ber de om å bli tatt på alvor.

TV 2 har ved en rekke anledninger omtalt arbeidsforholdene til jordmødrene ved ulike sykehus i Norge.

Felles for de fleste er at arbeidspresset er svært høyt, og at en større andel har valgt og si opp jobben fordi de ikke makter mer.

30 jordmødre sa opp

TV 2 har nå fått tilgang til en undersøkelse fra Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus.

Det er gjennomført omfattende gruppeintervjuer med alle faste ansatte ved avdelingen, og jordmødrene varsler om flere alarmerende forhold.

De siste årene er det mange av jordmødrene som har sagt opp jobben. Ved Ahus har cirka 30 jordmødre sluttet, de fleste er erfarne og mellom 35-45 år.

Konsekvensen av dette er at fødeavdelingen står igjen med unge og nyutdannede jordmødre, i tillegg til eldre som snart går av med pensjon.

Rer senger og lager mat

I undersøkelsen kommer det også frem at jordmødrene stadig blir satt til nye oppgaver.

«De rer senger (vaskeriet tar 70 kroner per dyne og pute, og avdelingen har ikke råd), de vasker ut fødestuer (renhold vasker ikke blod), de følger kvinnene ned i kuverten til portørene (portørene kommer ikke opp), de lager mat til kvinnene og skal i tillegg bistå dem i fødselen og følge dem opp etterpå», står det.

MYE JOBB: Tillitsvalgt for jordmødrene ved Ahus, Anette Johannessen, frykter de mange ekstra arbeidsoppgavene kan gå utover de fødende. Foto: Mari Linge Five / TV 2
MYE JOBB: Tillitsvalgt for jordmødrene ved Ahus, Anette Johannessen, frykter de mange ekstra arbeidsoppgavene kan gå utover de fødende. Foto: Mari Linge Five / TV 2

På grunn av de mange arbeidsoppgavene sier jordmødrene at de hverken har tid til å spise eller gå på do i løpet av vakten.

«Mange sier at det oppleves som flaks at det går bra på vakt. Det er flere kalde babyer og fulle blærer enn tidligere fordi man ikke rekker å se til kvinner og barn etter fødsel.»

Varslet krise

Anette Johannessen er foretakstillitsvalgt i Den norske Jordmorforeningen på Ahus. Hun sier det skaper stor frustrasjon blant de ansatte når de stadig vekk blir pålagt nye arbeidsoppgaver.

– Det er frustrerende at vi ikke får fokusere på faget. Spesielt når vi allerede er i en presset arbeidshverdag. Det hadde vært bedre for både jordmødre og barnepleiere om vi kunne brukt mer tid på de fødende, sier hun til TV 2.

Johannessen sier at dette er en varslet krise. Nå håper hun at de blir tatt på alvor.

– Det er små marginer, og vi jobber med liv og død hele tiden. Det er en akutt situasjon å føde et barn, selv om det er det mest naturlige i verden. Har man ikke det riktige fokuset, kan det få alvorlige konsekvenser, sier hun.

MANGE FØDSLER: Ved Ahus er det i gjennomsnitt mellom 10-25 og fødsler i døgnet.
MANGE FØDSLER: Ved Ahus er det i gjennomsnitt mellom 10-25 og fødsler i døgnet. Foto: Mari Linge Five / TV 2

– Forstår frustrasjonen

Pernille Schjønsby, direktør på Kvinneklinikken ved Ahus sier til TV 2 at de tar arbeidsmiljørapporten svært alvorlig, og at de jobber med å finne forbedringstiltak sammen med de ansatte.

– Vi forstår jordmødrenes frustrasjon over at deres tid må brukes til arbeid som ufaglært personell kan utføre, og arbeider for å finne løsninger der annet personell kan gjøre disse oppgavene, sier Schjønsby.

Direktøren påpeker likevel at det er forsvarlig og trygt å føde ved Ahus.

– Det er trygt å føde på Ahus, men arbeidssituasjonen er utfordrende, særlig på de travleste vaktene. Antall fødsler på fødeavdelingen varierer mellom 5 og 25 i døgnet, med variasjon fra time til time. Det gjør det krevende å bemanne «riktig», sier Schjønsby.

SLITSOMT: – Det er først når vi er ferdige på jobb man kjenner at man ikke har vært på toalettet, og hodet sprenger fordi man ikke har fått i seg nok mat og drikke, sier jordmor Anette Johannessen. Foto: Mari Linge Five / TV 2
SLITSOMT: – Det er først når vi er ferdige på jobb man kjenner at man ikke har vært på toalettet, og hodet sprenger fordi man ikke har fått i seg nok mat og drikke, sier jordmor Anette Johannessen. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Iverksetter tiltak

Per oktober 2019 var over 33 prosent av alle HMS-avvikene på Ahus ved kvinneklinikken. Direktøren sier de ser alvorlig på situasjonen, og er i gang med en rekke tiltak for å bedre arbeidshverdagen til jordmødrene.

– Vi tok initiativ til denne undersøkelsen fordi vi visste at det var en utfordrende arbeidssituasjon. Jordmødrene har de senere år fått mer å gjøre gjennom andre krav til fødselsomsorgen og dokumentasjon, utfordringer knyttet til stadig eldre fødende og språklige utfordringer, sier Schjønsby og fortsetter:

– Arbeidsmengden har økt på tross av at antall fødsler har falt. Det jobbes aktivt for å tydeliggjøre ressursbehovet og finne gode løsninger, både på Ahus og på nasjonalt nivå.

– Alvorlig

I høst beordret helseminister Bent Høie (H) en nasjonal kartlegging av arbeidsforholdene til jordmødrene, og lovet at han skulle ta problemstillingen på alvor. Nå reagerer han på det som kommer frem i undersøkelsen fra Ahus.

VIKTIG: Helseminister Bent Høie sier det er svært viktig at vi nå får en grundig gjennomgang av jordmødrenes arbeidshverdag.
VIKTIG: Helseminister Bent Høie sier det er svært viktig at vi nå får en grundig gjennomgang av jordmødrenes arbeidshverdag. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er veldig alvorlig, og viser viktigheten av det arbeidet vi har satt i gang. De ansatte skal kunne gå på jobb uten å være bekymret, og dra fra jobb med god samvittighet. Vi er bekymret for at de ansatte har det for travelt, sier Høie til TV 2.

Ett klart ønske

Den 1. mars legger arbeidsgruppen frem resultatet av den nasjonale kartleggingen. Høie roser Ahus for å ha satt i gang arbeidet før utvalget sin rapport er klar.

– Disse resultatene forteller meg at det var riktig å få til dette arbeidet sammen med de to jordmorforeningene. Heldigvis ser vi at ledelsen ved Ahus allerede har tatt tak i dette, og det er veldig bra, sier helseministeren.

Anette Johannessen og resten av jordmødrene har ett klart ønske til Høie og resten av regjeringen.

– Vi vil ha mer ressurser og mer bemanning, slik at vi kan ta oss av de kvinnene vi jobber med. Helt enkle ting som burde være en selvfølge, har vi ikke tid til, sier Johannessen.