SENTRALBANKSJEFER: Til venstre Erik Brofoss, som var sentralbanksjef fra 1954 til 1970. Til høyre er nåværende sentralbanksjef Øystein Olsen, som torsdag holder sin årstale.
SENTRALBANKSJEFER: Til venstre Erik Brofoss, som var sentralbanksjef fra 1954 til 1970. Til høyre er nåværende sentralbanksjef Øystein Olsen, som torsdag holder sin årstale. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Spådde norsk økonomi for 50 år siden – på ett punkt tok han grundig feil

Torsdag holder sentralbanksjef Øystein Olsen sin årstale om norsk økonomi. I talen reflekterer Olsen tilbake til hva den daværende sentralbanksjefen sa for 50 år siden.

Hvert år holder Norges Bank-sjefen talen om «Økonomiske perspektiver» til Norges Banks representantskap og inviterte gjester.

Under torsdagens tale reflekterer sentralbanksjef Øystein Olsen over Norges drøyt 50 år gamle historie med oljen.

Olsen tar oss tilbake til 1970, helt i oljealderens begynnelse, da den daværende sentralbanksjefen Erik Brofoss sa følgende:

«Vi beveger oss nå inn i sluttfasen av en utvikling hvor utnyttelsen av hjemlige råstoffer og energikilder har vært et vesentlig grunnlag for den økonomiske ekspansjon. Heretter må vi i stigende grad innrette oss på at veksten må finne sted i produksjon av ferdigvarer på områder hvor vi ikke har naturgitte fordeler».

Så feil kan man ta.

For lav sysselsetting

I dag, 50 år etter, er datidens norske industri nærmest utradert, mens råstoffer som olje, gass og ubehandlet sjømat utgjør en meget høy andel av produksjonen og eksporten.

– Det som ble hans siste årstale, var kanskje ikke den mest fremsynte, konstaterer dagens sentralbanksjef.

Torsdag er det Olsens tur til å se inn i krystallkulen, og han er også klar, om enn noe mer forbeholden, når det gjelder å betone behovet for en mindre råvareavhengig økonomi.

– Vi har alltid visst at oljealderen er en viss periode, og at det kommer en tid hvor vi er over toppen. Hvor oljen gradvis fases ut, og hvor norsk industri trenger andre ben å stå på, sier Øystein Olsen til TV 2.

– Klimautfordringene og situasjonen vi er i nå har gjort at denne perioden har rykket nærmere i tid.

– Noen faller utenfor

Sentralbanksjefen er som vanlig svært forbeholden når det gjelder å komme med konkrete forslag til hva Norge skal gjøre etter oljen, men han har to klare anbefalinger.

Den ene er at vi må gi den konkurranseutsatte sektoren utenom oljen rom for å vokse, og dermed dempe offentlig sektors tendens til å ta en stadig større andel av produksjonsressursene.

Det andre er at bedre utnyttelse av arbeidskraften er nøkkelen for å lykkes. Her uttrykker Olsen en bekymring for at unge og enkelte nye innvandrere ikke har høy nok sysselsettingsandel.

– Det er noen som faller utenfor, ikke minst mennesker som burde hatt et lengre yrkesliv foran seg, og der det er for høye uførerater og for liten yrkesdeltagelse, sier sentralbanksjefen til TV 2.

– Sentralbanksjefer får gjerne rett

Mot slutten av torsdagens årstale gjengir Olsen igjen sin forgjenger fra 1970, der Erik Brofoss sier:

«Det er nå vi bør kunne høste fruktene av den innsats som er gjort for gjennom allmennutdannelse, opplæring og faglig kvalifisering for å øke den personlige kapitalen».

For, som Norges Bank-sjefen sier det i talen:

«Verdien av vår humankapital utgjør så mye som tre ganger så mye som summen av naturressursene, produksjonskapitalen og finanskapitalen til sammen».

Olsen presiserer at han er litt ironisk når han til slutt sier at sentralbanksjefer gjerne får rett før eller siden, men han føler i det minste at han blir hørt.

– Jeg er veldig fornøyd med oppmerksomheten på årstalen generelt. Jeg er ikke alltid helt konkret. Det kommer noen utfordringer og advarsler, og så er det ofte andre som må finne løsninger og svaret, sier Olsen til TV 2.