Oslo 20200124. 
Nøkkeloverrekkelse i Kultur- og likestillingsdepartementet mellom Trine Skei Grande (V) og Abid Raja (V) i Oslo fredag.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
STILLER SPØRSMÅL: Giske krever svar fra kulturminister Abid Raja (V).

Giske krever svar om tippemidler til kinesere

Aps medlem av kulturkomiteen på Stortinget, Trond Giske, mener det er feil at penger fra Norsk Tipping blir brukt på å trene opp kinesere i vintersport i Norge.

Giske sendte torsdag et skriftlig spørsmål til kulturminister Abid Raja (V) etter TV 2s avsløring om avtalen mellom Norge og Kina i april 2017 om et idrettssamarbeid.

Raja må forklare seg om hvorfor midler fra Norsk Tipping er brukt til å følge opp en politisk inngått avtale.

Giske krever svar på om kulturministeren mener det er i tråd med hvordan spillemidlene skal brukes:

«Det er kommet fram opplysninger om at midler fra Norsk Tipping er brukt på et idrettssamarbeid mellom Kina og Norge som ikke er initiert fra idretten selv, men fra politisk hold. Er dette riktig?, og mener statsråden at en slik bruk av midlene er i tråd med rammene for bruk av tippemidler?» skriver Giske.

– Det er fortsatt et stort behov for mer penger til idrett og frivillighet, blant annet til utbygging av anlegg og til å sikre at alle barn og unge kan delta. Da er det feil å bruke tippemidler til formål som har en utenrikspolitisk begrunnelse, sier Giske til TV 2.

Kulturdepartementet har finansiert utgiftene Norges Idrettsforbund har hatt, i forbindelse med at kinesiske idrettsutøvere har vært i Norge gjennom spillemidlene – til tross for sterke protester fra det forrige styret i NIF.

Til sammen dreier det seg om 3,2 millioner kroner over tre år.

Mener idretten selv må bestemme

Ap-politikeren understreker i spørsmålet til Raja at idrett er en god arena for å bygge kontakt og vennskap mellom folk på tvers av landegrenser.

«Det er derfor positivt med idrettssamarbeid mellom Kina og Norge», skriver han.

Men han påpeker at idretten er selvstendig, og selv må kunne bestemme hvordan midlene til idrett og frivillighet skal brukes.

«Et viktig prinsipp er imidlertid idrettens selvstyre, at idrettens egne organer må ta beslutninger om sin aktivitet, prosjekter, og at tippemidler brukes på en riktig måte. Et idrettssamarbeid som kommer i stand på bakgrunn av et politisk initiativ kan være positivt, men da må forutsetningen at politiske myndigheter også finansierer prosjektet på annen måte enn gjennom midler som skulle gå til idrett og frivillighet».

– Ikke forankret

Giske reagerer også på at idretten, ifølge tidligere visepresident Oddvar Jenssen i NIF, ble påtvunget avtalen.

«I saken om idrettssamarbeid mellom Kina og Norge virker det som om det politiske nivået har tatt beslutningen om et idrettssamarbeid uten tilstrekkelig forankring i idrettsstyret, for deretter å bruke tippemidler som skulle komme norsk idrett til gode til anlegg, barneidrett og mye annet for å finansiere et prosjekt som har en utenrikspolitisk begrunnelse». sier han.

Giske viser til at Kulturdepartementet tidligere har vært svært kritisk til at tippemidler har blitt brukt på en gal måte. Kulturdepartementet kuttet i stillinger i NIF etter en tøff konflikt om åpenhet om pengebruk mellom daværende idrettspresident Tom Tvedt og kulturministeren den gang, Linda Helleland.

«Spørsmålet er om kulturministeren er like kritisk til en gal bruk hvor det er regjeringen som står ansvarlig for pengebruken» skriver han.

– Småpenger kan bety mye

Kulturdepartementet opplyser at idretten har fått tildelt tilsammen 10 milliarder kroner i spillemidler de fire siste årene.

Bevilgningen på tilsammen 3,2 millioner kroner av disse midlene er innenfor reglene for bruk av overskuddet fra Norsk Tipping, heter det i en epost fra kulturdepartementet til TV 2.

– Jeg ser at regjeringen sier at dette er «småpenger» innenfor tippemidlene, men på grasrota i norsk idrett kan dette bety mye. Og om det ikke er så stort beløp av tippemidlene, er det definitivt et lite beløp på statsbudsjettet. Der hører en slik bevilgning hjemme, sier Giske.

Departementet mener på sin side at «Forskrift om fordeling av idrettens andel av overskuddet fra Norsk Tipping AS» er fulgt.

«Spillemidler til idrettsformål har en rekke ulike bruksområder, herunder toppidrett og internasjonalt idrettssamarbeid. NIFs koordinering av arbeidet med oppfølgingen av idrettssamarbeidet med Kina faller derfor klart innenfor bruksområdet til spillemidler til idrettsformål», heter det i uttalelsen fra departementet til TV 2.

– Idretten vært med fra første stund

Kulturdepartementet tilbakeviser at de har pålagt idretten noe i forbindelse med Kina-samarbeidet, og peker på at daværende styremedlem i NIF, Gerhard Heiberg var en sentral aktør og en pådriver for å få til en avtale.

«Idretten har således vært en del av arbeidet med en idrettsavtale fra første stund, og regjeringen og NIF har i nært samarbeid deltatt i utarbeidelse og oppfølging av avtalen», heter det i kommentaren fra departementet.

Fra det tidligere styret i NIF blir det etter det TV 2 kjenner til framholdt at Heiberg representerte den internasjonale olympiske komite, IOC.

Nåværende idrettspresident Berit Kjøll har ingen innvendinger mot at spillemidlene brukes til opplæring av kinesiske idrettsutøvere som skal lære seg vintersport.

Kjøll søkte og fikk et tilskudd på 500.000 kroner til administrasjon av idrettsutvekslingen for inneværende år.

– Spillemidlene som vi får - altså overskuddet fra Norsk Tipping som er vår andel – skal gå til idrettslige formål. Og her har myndighetene definert at det er idrettslige formål.

– Men er du enig i at det er det i dette tilfellet?

– Ja, det er jeg, sier Kjøll til TV 2.

I vurderingen av om det skulle inngås et idrettssamarbeid med Kina fram mot vinter-OL i 2022 la departementet vekt på at Norge har ansvar til å bidra til å spre vinteridrett, og skiidrett spesielt til nye nasjoner, og at det er i norsk interesse at en så liten idrett som langrenn finner vekstvilkår i andre land.

«Kina, som har et potensial for 300 millioner vinteridrettsutøvere, er et ikke uvesentlig land i så måte» heter det.