Ved strekningsmåling av fart blir gjennomsnittsfarten målt mellom to fotobokser. Foto: Statens vegvesen.
Ved strekningsmåling av fart blir gjennomsnittsfarten målt mellom to fotobokser. Foto: Statens vegvesen.

Nå blir det fartsmåling to nye steder i Norge

Målet er å få ned farten – og redusere antall ulykker.

Det blir stadig flere fotobokser på norske veier. Samtidig innføres det også flere strekninger med gjennomsnittsmåling av fart, såkalt streknings-ATK.

Der strekningsmåling er tatt i bruk, er det dokumentert klar nedgang i ulykkestallene. Og tiltaket settes derfor som regel i verk nettopp på ulykkesbelastede strekninger.

– Gjennomsnittsmåling av fart begrenser antallet drepte og hardt skadde med 50 prosent på ulykkesutsatte strekninger. Det er altså et meget godt verktøy som jeg vil bruke der det trengs mest, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Etter søknad fra Statens vegvesen har Samferdselsdepartementet innvilget at streknings-ATK iverksettes i Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen (Ålesundstunnelene) på riksvei 658, samt i Mælefjelltunnelen på E 134.

To tunneler får nå gjennomsnittsmåling av farten. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.
To tunneler får nå gjennomsnittsmåling av farten. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.

Vanskelig med andre kontroller

De aktuelle strekningene har alle dokumentert høy gjennomsnittsfart. Ålesundstunnelene har også hatt mange ulykker, mens det i Mælefjelltunnelen jevnlig måles hastigheter på over 200 km/t.

– Vi har lyttet til bekymringene som har kommet i forbindelse med høy fart i disse tunnelene, og vi har lyttet til de faglige rådene vi har fått. Jeg er glad for at vi nå får gjennomsnittsmåling av fart i disse tunnelene så snart som mulig, sier Hareide, i en pressemelding.

– I vår vurdering legger vi vekt på at andre kontrolltiltak i tunnel er praktisk vanskelig å gjennomføre, og vil utsette kontrollpersonellet for risiko. Med økt ulykkesrisiko som følge av dokumentert høy gjennomsnittsfart og hyppige fartsovertredelser, er vurderingen av alternative virkemidler at streknings-ATK være det beste og mest kostnadseffektive trafikksikkerhetstiltaket i disse tunnelene. Tunnelulykker har som kjent svært alvorlig skadepotensiale, sier samferdselsministeren.

Gjennomsnittmåling vil bli tatt i bruk når nødvendig skilting er på plass.

Så effektive er fotoboksene på norske veier

Dette gule blinket vil du ikke se. Det betyr at bot venter! Foto: Statens vegvesen.
Dette gule blinket vil du ikke se. Det betyr at bot venter! Foto: Statens vegvesen.

Bilder av lovlydige slettes

Ved strekningsmåling av fart blir gjennomsnittsfarten målt mellom to fotobokser. Den første fotoboksen tar bilde av alle kjøretøy som passerer. Den andre fotoboksen tar nytt bilde av alle og regner ut gjennomsnittsfarten.

Dersom varsellampen 50 meter etter den andre fotoboksen blinker gult, har du kjørt for fort. Da blir bilde og opplysninger sendt til Statens vegvesen, som sjekker at det er samme kjøretøy på begge bilder før saken oversendes til politiet.

Du vil se at det blinker svakt rødt i fotoboksene når du passerer. Dette betyr ikke at du har kjørt for fort, bare at det er tatt bilde av kjøretøyet.

Bildene som er tatt i den første fotoboksen blir slettet umiddelbart for alle som passerer den andre fotoboksen med lovlig gjennomsnittshastighet.

Så dyrt blir det hvis den blinker

Se video: Her kan det nok være smart å holde seg i skinnet...