Endringer: Turistfiske er svært populært. Nå ønsker fylkesrådet i Nordland å innføre strengere regler.
Endringer: Turistfiske er svært populært. Nå ønsker fylkesrådet i Nordland å innføre strengere regler. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Vil ha strengere regler for turistfiske

BODØ (TV 2): Fylkesrådet i Nordland vil ha strengere regler for turistfiske.

Fylkesrådet i Nordland mener man må ha en innstramming i fisketurismen.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland fylkeskommune peker blant annet på uregelmessigheter og lovbrudd knyttet til arbeidsplasser og aktiviteter mange steder langs kysten.

– Noe må gjøres for å få satt en stopper for dette. Vi må ta de nødvendige grep som gjør at fisketurisme blir en sunn og bærekraftig næringsvirksomhet, sier han til fylkeskommunens egen hjemmeside.

– En må få bedre kontroll både med ressursuttaket, ressursutnyttelsen og at det ikke tas mer fisk ut av landet enn hva som er tillatt, mener han.

Varsler endringer: Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). Foto: Trond E. Willassen.
Varsler endringer: Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). Foto: Trond E. Willassen.

Den 24.-26. februar skal fylkesrådet legge fram et forslag til svar på Nærings- og fiskeridepartementet på fylkestinget. Her skal fylkesrådet komme meg forslag til endring av regler om turistfiske.


Skal være registrert

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) forslag til endringer innebærer at:

  • Det er i utgangspunktet forbudt å føre ut av landet egen fanget fisk eller fiskevarer.
  • Den som kan dokumentere at fisken er fanget i regi av en registrert turistfiskevirksomhet kan likevel føre ut av landet 20 kilo fisk.
  • Fisken må være hel, sløyd og hodekappet.
  • Turistfiskevirksomhetens innrapportering av fangster endres fra månedlig til løpende, og det blir strengere kontroll med at turistfiskeanleggene faktisk rapporterer i henhold til gjeldende bestemmelser.

Vil ha lenger «karantene»

I dag fungerer regelverket slik at det skal gå sju dager mellom hver gang den samme turisten kan ta med seg fiskekvote ut av landet fra registrert turistfiskeanlegg. Grunnen til dette er for å muligheten for at fisketurister, først og fremst fra våre naboland, nærmest kan kjøre skytteltrafikk over grensen for å få med seg stadig nye fiskekvoter.

Departementet forslår at denne perioden skal utvides til 12 måneder.

– Det er helt avgjørende at vi kommer oss bort fra sju dager, understreker Norvoll. Han legger til at det ikke nødvendigvis er slik at løsningen er å øke grensen til 12 dager.

– Vi ber derfor om at departementet vurderer nøye hvor lang tid som er hensiktsmessig for å komme skytteltrafikken til livs.

Vil vurdere konsesjonsordning

Fylkesrådet foreslår også å vurdere en konsesjonsordning for registrerte turistfiskeanlegg for å få ned det dette for å få ned det totale ressursuttaket. Strengere krav til fangstrapporteringer vil gi et godt kunnskapsgrunnlag for en slik vurdering, mener Norvoll.

I sitt framlegg for fylkestinget gir også fylkesrådet uttrykk for at alt bi-råstoff fra turistfiske bør føres på land og at registrerte turistfiskebedrifter har et godkjent opplegg for å ta vare på denne ressursen.

Herunder bør det kunne tillates at turister tar med seg bi-råstoff fra egen fangst ut av landet, uten fratrekk i kvoten (20 kilo). Tiltak som skal hindre sløsing med fiskeressurser kan ikke bare omfatte fiskekjøttet, men hele fisken, inkludert biråstoff.