Høyesterett nekter anke i sak mot TV 2

Hjernekirurg Per Kristian Eide får ikke erstatningssaken mot TV 2 behandlet av Høyesterett.

Tirsdag ble det klart at Høyesteretts ankeutvalg ikke tillater at anken fremmes.

– Dette handler først og fremst om pasientene, behandlingen av dem og deres rettigheter. Det er de som skal stå i sentrum for utfallet av denne saken. I dag er vi glade for at Høyesteretts ankeutvalg så tydelig bekrefter konklusjonen fra lagmannsretten, sier TV 2s administrerende direktør Olav Sandnes.

TV 2-sjefen er også naturlig nok glad på vegne at journalistene som har stått i stormen.

– For journalistene har dette vært en usedvanlig belastning. De har virkelig vært utholdende og stått løpet ut. Vårt løfte er at TV 2 og våre journalister skal fortsette å lage saker som denne her – til pasientenes beste, sier Sandnes.

Bakgrunnen for saken er TV 2s omtale av et forskningsprosjekt Eide ledet ved Oslo universitetssykehus. Saken, som omhandlet pasientkomplikasjoner ved forskningsprosjektet, ble først sendt på TV 2 høsten 2012.

Eide gikk til sak mot TV 2 fordi han mente han var utsatt for ærekrenkelser. Flere journalister fra TV 2 ble i Oslo tingrett i 2017 dømt til å betale Eide 825.000 kroner i oppreisning. Redaktørene ble frikjent.

Dommen ble anket, og i november 2019 ble TV 2 frifunnet i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mener TV 2 hadde solid forankring for sin nyhetsdekning av hjerneforskningsprosjektet ved Oslo universitetssykehus (OUS), og den ansvarlige forskningslederen, Per Kristian Eide. Eide ble dømt til å betale over seks millioner i saksomkostninger.

Eides advokat Carl Bore kaller det en enorm skuffelse at Høyesteretts ankeutvalg ikke tillater å prøve legens anke. Han slår samtidig fast overfor DN at saken ikke er over og at Eide vil bringe saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.