DEN UKJENTE IDRETTSHANDELEN:

Har brukt millioner av idrettens penger på Kina-avtalen: – Jeg er forbannet!

Regjeringen har gitt 3,2 millioner fra felleskassen til norsk idrett for at kineserne skal bli medaljevinnere i Beijing-OL i 2022.

Som TV 2 har omtalt, ble en idrettspolitisk avtale med Kina inngått uten at styret var formelt informert i forkant.

TV 2 kan nå avsløre at regjeringen har tildelt 3,2 millioner kroner til idrettsavtalen med Kina. Et land som har verdens nest største økonomi og som brukte rundt 330 milliarder kroner på Beijing-OL i 2008.

Pengene som er brukt på idrettens Kina-avtale er tatt fra Tippemiddelordningen, overskuddspenger fra Norsk Tipping.

Penger som i hovedsak er myntet på barne- og breddeidrett.

Det gjør Hans Dankertsen, daglig leder i et av Norges største idrettslag, Fana IL, rasende.

– Det er rett og slett skremmende og ufattelig trist. Spesielt når vi har hatt en diskusjon om åpenhet og bruk av midler. Det blir som et pålegg mot norsk idrett som jobber på grasroten. Det gjør meg godt forbannet, sier Hans Dankertsen.

– Hvorfor blir du så forbannet?

– Fordi idretten ble veldig stigmatisert i pengebruk-debatten. Det ble sagt at man misbrukte penger, og det kom pålegg ovenifra om hvordan ting skulle gjøres. Jeg blir forbannet når idretten blir sittende som den store taperen når det er et politisk spill i det hele.

Ble ikke hørt

TV 2 vet at Norges idrettsforbund (NIF) har kjempet en stille kamp for å finansiere Kina-avtalen med annet enn Tippemidlene helt siden avtalen ble inngått i 2017.

– Vi var veldig tydelig på at dette skulle være nye friske midler fra staten på statsbudsjettet, ikke Tippemidler, sier Oddvar Jenssen, tidligere visepresident i NIF.

Det viser også e-poster som TV 2 har fått innsyn i, sendt fra NIF til Kulturdepartementet.

Allerede 12. mai, 2017, en drøy måned etter at idrettsavtalen var undertegnet, gjorde Idrettsstyret følgende vedtak;

«Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité legger til grunn at norsk idretts oppfølging av avtalen ikke belastes idrettens ordinære finansiering.» (tippemidlene, journ. anm.)

Dette ble presisert i et brev til Kulturdepartementet 16. mai 2017.

NIF viser til sitt styrevedtak i et brev til Kulturdepartementet 16. mai 2017, og ber om at Tippemidlene ikke brukes.
NIF viser til sitt styrevedtak i et brev til Kulturdepartementet 16. mai 2017, og ber om at Tippemidlene ikke brukes.

Kulturdepartementet svarte fem måneder senere med å tildele NIF 2,7 millioner kroner for 2017 og 2018, fra Tippemiddelordningen.

I 2019 fikk de tilført ytterligere 675.000 kroner, også disse som Tippemidler.

Tildelingen på 675.000 valgte NIF å tilbakebetale for å vise sin uenighet.

– Vi ville verne om måten spillemidlene var brukt på. Situasjonen var håpløs. Det var en tydelig markering, og disse pengene ble refundert til departementet, forteller Oddvar Jenssen.

– Hvilken reaksjon fikk dere fra departementet?

VILLE VERNE OM TIPPEMIDLENE: Oddvar Jenssen, tidligere visepresident i NIF.
VILLE VERNE OM TIPPEMIDLENE: Oddvar Jenssen, tidligere visepresident i NIF.

– Jeg tror ikke vi fikk noen reaksjon tilbake. Det kan jeg ikke huske at vi fikk.

Støtter bruken av Tippemidlene

I 2020 har NIF fått tildelt nye 500.000 kroner til Kina-prosjektet som Tippemidler.

Statsminister Erna Solberg synes det er helt legitimt å bruke overskuddet fra Norsk Tipping til dette prosjektet.

– De går til å administrere et godt samarbeid, det er en relativt liten andel av Tippemidlene.

Erna Solberg mener Tippemidlene går til et godt samarbeid. Her fra signeringen av idrettsavtalen.
Erna Solberg mener Tippemidlene går til et godt samarbeid. Her fra signeringen av idrettsavtalen. Foto: Foto: Trond Viken

– Hvilke signaler gir det til grasrota, og alle de som ikke får penger til idrettsanlegg rundt hele landet?

– Hoveddelen av dette betales av kineserne selv når de får hjelp, og det er det viktigste. Så trenger man litt administrativ kapasitet.

Men TV 2 kjenner til at kineserne ikke alltid har gjort opp for seg.

Magnus Sverdrup, leder for internasjonal avdeling i NIF, skrev følgende til Kulturdepartementet 1. november 2018:

«.... erfaringene fra 2017 og 2018 viser at det er mye oppfølgende arbeid i de impliserte særforbund som det ikke er mulig eller naturlig å få økonomisk kostnadsdekning fra kinesisk hold for.

Dette gjelder i særlig grad Norges Skiforbund (NSF), som har et oppfølgingsansvar knyttet til mange av initiativene under handlingsplanens punkt 1, «Winter Sports». I tillegg påløper det også for de øvrige særforbundene på norsk side oppgaver og oppfølging knyttet til kinasamarbeidet som må tas over deres ordinære daglige drift. Derfor ønsker NIF at det tildeles en økonomisk ramme på kr. 300.000,- knyttet til koordinering i det enkelte særforbund.»

I et brev sendt fra NIF til Kulturdepartementet 1.11.2018, skriver NIF at de ikke får betalt for alle oppgaver fra kinesisk side.
I et brev sendt fra NIF til Kulturdepartementet 1.11.2018, skriver NIF at de ikke får betalt for alle oppgaver fra kinesisk side.

Men alt NIF fikk, var Tippemidler.

I Fana IL, tror Hans R. Dankertsen at grasrota vil reagere sterkt på hvordan Kina-avtalen finansieres.

– Det er jo helt absurd. Det er utrolig lite gjennomtenkt i forhold til hvordan vi skal disponere midlene og hvordan vi skal styre norsk idrett.

– Hvor utfordrende er det å få spillemidler?

– Det er ikke enkelt. Når du skal bygge en hall, så er det begrenset hva du får. Hvis tippemidlene går til andre ting enn anlegg, er det svært uheldig.

Tips oss: Har du fått avslag på Tippemidler?

Mener barna er taperen

Også kulturminister Abid Raja (V) støtter bruken av Tippemidler til Kina-prosjektet.

– Ja, jeg tror det er veldig bra. Det er en bitteliten sum for å løfte langrennssporten inn i et land som har 1,4 milliarder mennesker.

VIL BRUKE TIPPEMIDLER: Kulturminister Abid Raja (V) og hans forgjenger Trine Skei Grande (V) støtter bruken av Tippemidler til Kina-prosjektet.
VIL BRUKE TIPPEMIDLER: Kulturminister Abid Raja (V) og hans forgjenger Trine Skei Grande (V) støtter bruken av Tippemidler til Kina-prosjektet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Så du mener at det å bruke midlene på å utvikle kinesiske toppidrettsutøvere er viktigere enn norsk barneidrett?

– Jeg tror det går an å gjøre begge deler.

Dankertsen fra Fana IL er ikke enig med den ferske kulturministeren.

– Det er barna som er taperne. Idretten er krevende å drifte fra før - så skal du attpåtil måtte finansiere en del av en politisk manøvrering.

Tidligere visepresident i NIF, Oddvar Jenssen sier det slik;

– Når du fjerner noen millioner fra potten, må disse tas fra et sted.

Kulturdepartementet svarer slik på spørsmål om norske barn har fått mindre i spillemidler som følge av dette:

– I perioden 2017-2020 er det samlede tilskuddet fra spillemidlene til idrettsformål til NIFs oppfølging av Kina-samarbeidet 3,2 mill. kroner. Til sammenligning er det samlede beløpet fra spillemidlene til idrettsformål i tilsvarende tidsperiode (2016-2019) mer enn 10 000 mill. kroner. Tilskudd for å støtte idrett og fysisk aktivitet for barn og unge er et hovedmål med spillemidlene til idrettsformål, og det har vært en betydelig økning i aktivitetstilskuddene for barn og unge i tidsperioden. I denne sammenhengen er det viktig å huske at spillemidlene til idrettsformål har et bredt bruksfelt, som bla. også inkluderer støtte til toppidrett og internasjonalt idrettssamarbeid.

Fakta om idrettsavtalen med Kina:

  • 7. april 2017 ble det undertegnet en intensjonsavtale mellom Norge og Kina på idrettsområdet, den såkalte Omforente Memorandum om idrettssamarbeid (MoU). Undertegnet av (daværende) Norges ambassadør i Kina, Svein Ole Sæther.
  • 16. mai 2018 ble avtalen konkretisert i en handlingsplan for 2018 som omfatter samarbeid og utveksling av utøvere, trenere, ledere og annet idrettsrelatert personell innenfor skiidretter, håndball og bordtennis, samt anti-doping og idrettsforskning og –utdanning. Undertegnet av daværende kulturminister Trine Skei Grande.
  • 16. oktober 2018 ble det undertegnet en ny handlingsplan for årene 2019 – 2020. Avtalen løper frem til 2022. Undertegnet av Geir O. Pedersen, Norges ambassadør i Kina.

Ingen av avtalene er undertegnet av representanter for NIF.

Kilde: Regjeringen, Kulturdepartementet, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).