Politisk enighet om erstatning til pelsdyrbønder

– Pelsdyrbøndene skal komme skadesløse fra dette økonomisk, sier Morten Ørsal Johansen (Frp), etter at partiet tirsdag morgen inngikk forlik med regjeringspartiene om erstatning til pelsdyrbøndene.

Knappe to timer før stortinget skulle behandle et forslag fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet om erstatning til pelsdyrbøndene, inngikk regjeringspartiene og Frp klokken 08.20 tirsdag morgen et forlik.

– Ikke med lett hjerte

Pelsdyravl blir forbudt fra 2025 og regjeringen stod tirsdag i fare for å gå på sitt første nederlag etter at Frp gikk ut av regjeringen.

Forhandlingene ble sluttført tirsdag morgen. I et ekstraordinært gruppemøte i Frp mandag fikk partiets landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen fullmaktene han trengte til inngå en avtale, som ble godkjent av stortingsgruppen tirsdag morgen.

– Å legge ned en lønnsom næring er ikke noe Frp har gått inn i med lett hjerte. Det er en stor menneskelig belastning å bli fratatt næringsgrunnlaget. Men avtalen vi har kommet frem til er veldig god. Pelsdyrbøndene skal komme skadesløse fra dette, i alle fall økonomisk, sier Morten Ørsal Johansen (Frp) da avtalen ble presentert i Vandrehallen.

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) sier pelsdyrsaken har vært vanskelig i lang tid, men er glad for at de nå har kommet til enighet med Fremskrittspartiet om en forbedret erstatningsordning for pelsdyrbøndene.

– Dette er en ny situasjon. Jeg har vært villig til å endre og ikke så fast, fordi jeg ønsket at ordningen skulle bli best mulig, sa Bollestad i Stortinget.

Hun håper å få på plass erstatningsordningen før sommeren.

– Jeg skal gjøre det jeg kan for å få ordningen ferdig før sommeren. Det tar fire-fem uker å utarbeide forskriften, og etterpå skal den på høring. Målet er at dette skal være på plass innen sommeren, sier Bollestad.

Stortinget ber regjeringen om å erstatte gjeldende kompensasjon basert på bokført verdi og/eller antall avlstisper, med en økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdretterne basert på verdivurdering av hvert enkelt pelsdyranlegg.

Stortinget ber regjeringen om å utforme et opplegg for taksering av pelsdyranlegg basert på faglige verdivurderinger som tar utgangspunkt i ekspropriasjonsrettslige regler.

Stortinget ber regjeringen om å videreføre øvrige ordninger tyilknyttet avvikling av pelsdyrnæringen som fastsatt i gjeldende forskrift.

Det er enighet om at kompensasjonsordningen skal utformes som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet prinsipp.

Ved utforming av forskrift som skal gi grunnlag for taksering og verdivurdering av pelsdyranlegg skal det benyttes:

  • en diskonteringsrente på 4 %
  • en diskonnteringsperiode på 100 år
  • forutsetninger for skinnpriser som gjenspeiler gjennomsnittspriser basert på trendutvikling og beregning.
  • en vurdering av forventet salgsverdi i et marked uuten forbud mot hold av pelsdyr.

Seier for bøndene

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke i tvil om at bøndene får betydelig bedre erstatning enn hva regjeringen la opp til og roser Fremskrittspartiet for å fått gjennomslag i forhandlingene.

ENIGHET: Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) og Frps landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
ENIGHET: Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) og Frps landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Det er ingen tvil om at dette er en forbedring fra det regjeringen la opp til, sa Vedum til TV 2 få minutter etter at han hadde lest avtaleteksten.

I Stortinget varsler både Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV at de subsidiært vil stemme for avtalen som er forhandlet frem mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene.

Senterpartiet har vært sterkt kritisk til at regjeringen gikk inn for å forby pelsdyrnæringen og mente erstatsningsordningene regjeringen la opp til var alt for dårlige.

– Forbudet ble kalt en morgengave til venstreleder Trine Skei Grande, men det er greit å vite hva morgengaven koster før du gir den, sier Vedum.

– En god dag for dyrevelferden

Venstres landbrukspolitiske talsmann André N. Skjelstad er glad for at pelsdyrnæringen er vedtatt avviklet.

– Dette er en god dag for dyrevelferden. Jeg er glad for at pelsdyrforbudet består, til tross for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har forsøkt å trenere og utsette hele forbudet. Jeg reagerer særlig på at Ap, som i sitt program vil legge ned pelsdyrindustrien, har skapt usikkerhet om hele forbudet, sier Skjelstad.

Han sier avtalen betyr at produsentene som vil omstille seg til andre næringer kan komme raskt i gang med det.

– En tredjedel av pelsprodusentene har sluttet siden 2014 grunnet lav lønnsomhet. Kompensasjonen som nå gis er raus og gir stort rom for for pelsdyrbøndene til omstilling.

Ukjent prislapp

Avtalen innebærer at det skal gjøres verdivurdering av hvert enkelt av de rundt 180 pelsdyranleggene. Prinsippet om reglene som gjelder for ekspropriasjon skal legges til grunn.

– Det er ingen i hele verden som kan fastslå et beløp når det nå skal takseres, sier Morten Ørsal Johansen (Frp).

Det er dermed foreløpig uklart hva avtalen vil koste, men det har under forhandlingene vært antydet beløp mellom 1,4 og 2 milliarder kroner.

– Jeg opplever ikke dette som et tap. jeg er veldig glad for å ha fått til dette sammen med Frp, sier Olaug Bollestad.

Regjeringen høstet mye kritikk for sitt første forslag til erstatning for bøndene som blir rammet av pelsdyrforbudet. I november la Landbruksdepartementet fram den endelige forskriften. Ordningen ble da ansett til å koste mellom 800 og 850 millioner kroner, men det er ikke satt noen øvre ramme.

Det har særlig vært diskusjon rundt at bokført verdi skal ligge til grunn for beregningene av erstatningsgrunnlaget, og ikke takstverdi.