Politiet fant døde dyr på gård i Trøndelag

Politiet har satt i gang etterforskning etter å ha funnet ustelte, magre og døde dyr i et fjøs i Namdal.

Mattilsynet har overtatt driften av dyrebesetningen på gården, som ligger i Overhalla kommune.

Det er varslet at Mattilsynet vil komme med en anmeldelse for brudd på dyrevelferdloven.

Namdalsavisa skriver at det skal være snakk om 60 storfe.

Etterforskning

Politiadvokat Amund Sand i Trøndelag Politidistrikt forteller at de valgte å sette i gang en etterforskning etter et besøk på gården på fredag.

– Det var snakk om noen døde dyr, uten at jeg kan tallfeste det nærmere. Dessuten ble det avdekket mangler i foring og stell av dyra, samt mangel på renhold i driftsbygningen, sier Sand til NA.

Sand opplyser at gårdbrukeren ikke var til stede da Mattilsynet og politiet var til stede på gården.

– Saker som dette prioriteres fra vår side, og generelt er alle saker som angår brudd på dyrevelferdsloven viktige saker for politiet, understreker Sand.

Mattilsynet bekrefter

Fungerende avdelingssjef i Mattilsynet Namdal, Solveig Stølan bekrefter at dette er en alvorlig sak, men vil ikke si noe om hvilken forfatning dyrene er i.

– Vi vil vite mer om det i løpet av dagen, når vi har vært på gården og sett nærmere på buskapen.

Kommunikasjonsrådgiver i Mattilsynet, Kjell Løvik forklarer hva som vil skje fremover.

– Det jobbes videre utover dagen. Vi må finne en løsning på hva som skal skje med dyra.