E-sjefen: – Russland og Kina preger trusselbildet mot Norge

Russland og Kina utgjør ifølge Etterretningstjenesten fortsatt de viktigste sikkerhetstruslene mot Norge.

– De faktorene som i størst grad preger trusselbildet mot Norge og norske interesser, er nært knyttet til Russland og Kina, sier generalløytnant Morten Haga Lunde under fremleggelsen av Etterretningstjenestens ugraderte trusselvurdering for 2020.

Det er tiende gang at Etterretningstjenesten legger frem sin ugraderte vurdering av aktuelle sikkerhetstrusler mot Norge.

– Russisk og kinesisk etterretningstjeneste griper inn i alle samfunnssektorer i disse landene. Begge land beveger seg i en mer autoritær retning, sier Morten Haga Lunde, sjef for E-tjenesten.

Russland styrket i nord

Lunde viste til hvordan Russland har styrket basestrukturen på Kolahalvøya og den nordre delen av Barentshavet.

– Vi er vitne til en militærmakt som evner å operere i hele spekteret, sa han.

Etterretningssjefen trakk frem øvelsen «Ocean Shield» i fjor høst, da Russland sendte flertallet av fartøyene fra Østersjøflåten og Nordflåten inn i Nordsjøen og Norskehavet.

Store fareområder ble etablert i Norges økonomiske sone, og Norge havnet bak Russlands fremskutte forsvarslinje.

Ifølge Etterretningstjenesten viser øvingsaktiviteten i 2019 at Russland har kommet langt i å bygge en dynamisk militærmakt med evnen til å tilpasse virkemiddelbruken til den til enhver tid rådende situasjonen .

Generalløytnant Morten Haga Lunde under fremleggelsen.
Generalløytnant Morten Haga Lunde under fremleggelsen. Foto: Stål Talsnes/TV 2

– Øvelsen «Ocean Shield» er den største russiske maritime øvelsen vi har sett på over 30 år i vestlig retning. For første gang etter den kalde krigen så vi at Russland øvde på å etablere et sammenhengende bastionforsvar fra Murmansk i nord til Nordsjøen og de danske beltene i sør, sier generalløytnanten.

I desember fortalte TV 2 at Russland er i ferd med å bygge verdens nordligste kampflybase på Frans Josefs land, som blir Russlands hjørnestein i en fremskutt forsvarslinje i Arktis.

I trusselvurderingen for 2020 skriver Etterretningstjenesten at Russlands militære forsterkning av nordområdene og Arktis fortsetter, og viser et satellittbilde av bygging av flyplassen Nagurskoje.

Digital silkevei

Lunde la også vekt på at Kina har ambisjoner om å bli militært på høyde med USA innen 2050, og at landet også ønsker å bli en «supermakt» i det digitale domenet.

– Kinesiske aktører viser spesiell interesse for høyteknologi som kan benyttes både sivilt og militært, og har de siste årene lykkes i å kompromittere norske mål, opplyser Etterretningstjenesten.

– Kina satser på en digital silkevei, sa Lunde.

«Den digitale Silkeveien» legger ifølge norsk etterretning grunnlaget for en storstilt, global etterretningskapasitet. Kontroll over 5G-nettverk, fiberkabler og smartby-systemer gir muligheten til å samle inn enorme datamengder.

Silkeveiprosjektene gjennomføres som regel av kinesiske virksomheter, som etter kinesisk lov er pålagt å dele informasjon med myndighetene i Beijing, heter det i årets trusselvurdering.

– Har ikke kapasitet

De enorme datamengdene som samles inn, styrker landets militære ambisjoner og kapasitet.

Det gjør det også utfordrende å skille den teknologiske utviklingen og trusselbildet, hvor også militære kapasiteter inngår. Den digitale utviklingen kan vanskelig overdrives, understreket E-sjefen.

Styrkingen av Kinas militære evne er fortsatt å anse som en regional utvikling, men mange av systemene vil også ha global rekkevidde. Det er også verdt å merke seg en økende kinesisk interesse for Arktis, noe som vil prege situasjonen i våre nærområder i tiden som kommer, redegjorde Lunde.

E-sjefen sier til TV 2 at Norge ikke har kapasitet til å henge med i utviklingen innen det digitale domenet.

– Vi har ikke kapasitet til å følge med på fiberstrømmen av informasjon. Vi mener det er viktig for å kunne møte de moderne truslene i fremtiden, sier Morten Haga Lunde til TV 2.

I trusselvurderingen heter det at rivaliseringen mellom globale og regionale stormakter også er et kappløp om å kontrollere og påvirke den globale digitale infrastrukturen.

– Russiske myndigheter har lagt frem alternativer til dagens internett, mens kinesisk digital infrastruktur fra grunnen av er bygget slik at det er mulig å begrense kontakten med andre land. Den sentrale rollen 5G vil spille i all kommunikasjon vil samtidig utfordre tradisjonelle forestillinger om territoriell integritet og nasjonal råderett, skriver Etterretningstjenesten.