Ansatt tatt for snoking i pasientjournaler: – Dette er svært alvorlig

En ansatt ved Dalane distriktspsykiatriske senter (DPS) i Rogaland innrømmer å ha snoket i en rekke pasientjournaler. Nå anmelder Helse Stavanger saken til politiet.

Rundt 60 pasienter er berørt, opplyser Helse Stavanger.

– Dette er svært alvorlig. Vi beklager på det sterkeste til pasienter som er berørte av dette, sier Sølve Braut, assisterende klinikksjef ved Klinikk for psykisk helsevern voksne i en pressemelding fredag.

Forholdet ble oppdaget i høst, etter at Dalane DPS ble varslet av to pasienter.

Det ble umiddelbart igangsatt undersøkelser.

– Da det ble klart at den aktuelle hadde gjort uberettigede innsyn i journalene, ble medarbeideren tatt bort fra arbeid med pasientopplysninger, sier Braut.

Fylkesmannen varslet

Det var Dalane Tidende som omtalte saken først. NRK Rogaland har vært i kontakt med én av de berørte pasientene, som sier at dette oppleves som vondt og at det forverrer tilstanden hun har fra før.

– Vi har stor forståelse for den merbelastningen dette medfører for en sårbar pasientgruppe, sier Braut.

I pressemeldingen fra Helse Stavanger opplyses det om at fylkesmannen i Rogaland har mottatt et muntlig varsel, som vil følges opp skriftlig.

– Jeg har ikke anledning til å kommentere dette mer av hensyn til sakens karakter, men jeg kan bekrefte at vedkommende ikke lenger har et arbeidsforhold ved Dalane DPS eller i Helse Stavanger, sier han.

  • Når du behandles på sykehuset, blir pasientjournalen brukt til å planlegge og dokumentere behandling.
  • I tillegg blir pasientjournalen brukt til administrativt arbeid, internkontroll og kvalitetssikring av tjenesten.
  • Ansatte skal ha en grunn for å åpne pasientjournalen din. Vær oppmerksom på at flere enn det helsepersonellet du selv traff på sykehuset, kan ha behov for å arbeide i pasientjournalen din. Derfor kan det ha vært gjort mange oppslag i pasientjournalen.
  • Grunner til at ansatte gjør oppslag i en pasientjournal er både administrative og relatert til behandlingen.
  • Dersom den ansatte har åpnet dokumenter, kan du se hvilke dokumenter som er åpnet.
  • Ikke alle oppslag gjøres av mennesker. Noen ganger vil også automatiske oppslag vises i loggen.
  • Opplysningene i journalen er uansett underlagt taushetsplikt.

Kilde: Helse Norge

Kontakter de berørte

Klinikksjefen understreker at alle pasienter skal føle seg trygge på at opplysninger blir håndtert på en sikker måte, og omtaler snokingen som et tillitsbrudd.

– Samtidig vil jeg opplyse om at sykehuset ikke har noen indikasjon på at den aktuelle medarbeideren har brutt taushetsplikten og gitt informasjon videre til andre. Det er også viktig for meg å understreke at denne saken er knyttet til én enkelt medarbeider og ikke øvrige deler av Dalane DPS, sier han.

Nå jobber Helse Stavanger med å få oversikt over hvilke pasientjournaler den ansatte har snoket i. De berørte skal ha mottatt et brev med informasjon.