BEKYMRET: Det er med tung hjerte melkebonde Ove Holmås har bestemt seg for å levere inn melkekvoten. Han frykter landbruket i distriktene går en dyster framtid i møte.
BEKYMRET: Det er med tung hjerte melkebonde Ove Holmås har bestemt seg for å levere inn melkekvoten. Han frykter landbruket i distriktene går en dyster framtid i møte. Foto: Lars Vangen.

Melkebonde Ove Holmås (59) frykter bygdene vil gro igjen

Som 21-åringen tok han over farsgården i Alver kommune i Hordaland. Nå frykter han at regjeringens foreslåtte klimatiltak vil føre til at store deler av landets kulturlandskap vil forsvinne.

I rapporten Klimakur 2030 som er bestilt av regjeringen er det flere tiltak som rammer landbruket hardt.

Ved å spise mindre rødt kjøtt og mer plantebasert kost kan man redusere utslippet i jordbruket med 5,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge Klimakur.

Mer korn og bær

Bøndene skal i stedet produsere mer korn, frukt, bær og grønt, der det er mulig.

– For oss på Vestlandet der det ville landskapet egner seg best til gressproduksjon, som igjen gir melk og kjøtt, er dette dårlig nytt, sier melkebonde Ove Holmås.

Ifølge utredningen vil én million dekar jordbruksareal med dette scenarioet gå ut av drift, noe som utgjør over 10 prosent av det norske jordbruksarealet.

– Konsekvensen er at alt vil gro igjen. Det blir bare skog, og det er vel ikke en turist som vil komme hit om landbruket og kulturlandskapet forsvinner sier 59-åringen.

Slutter med melkeproduksjon

Han har drevet med melkeproduksjon i snart 40 år, men nå er det slutt.

– Det har ikke vært lett, men helsa er ikke god nok til å fortsette med ku, sier bonden.

Han er en av 592 norske melkebønder som så langt har meldt sin interesse for å selge kvoten sin til staten, som vil ta ned den den norske produksjonen.

Mye fordi nordmenn drikker mindre melk, men også fordi Tine flytter produksjonen av Jarlsberg-osten til Irland på grunn av at eksportstøtten avvikles.

Det alene utgjør 100 millioner liter i året.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum er bekymret over utviklingen.

NITTEDAL  20120625.
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum på Glittre gård i Nittedal.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
NITTEDAL 20120625. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum på Glittre gård i Nittedal. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: Solum, Stian Lysberg

– Det er forferdelig at så mange vil slutte med melk, og enda verre er det at det er de områdene som har mest gressressurser i dag som har meldt inn at de vil slutte.

Han har regnet ut at landbruksarealet som er forslått kuttet utgjør et like stort areal som gamle Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Galskap med mindre landbruk

– Det er fullstendig galskap om vestlandet legges brakk. Det er også respektløst mot alle generasjonene som har skapt landskapet slik det er i dag, sier Sp-lederen.

– Men viser ikke overproduksjonen av melk at det er behov for å kutte i landbruket?

–Vi trenger matproduksjon i distriktene. Hvis ikke blir vi sårbare. Det kan ikke være slik at det bare er på østlandet og i trøndelag at det skal produseres mat, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Skal på høring

Ladbruks og matminister Olaug Bollestad, Krf, sier ingenting er avgjort og at forslagene skal ut på høring.

– Jeg er også opptatt av å beholde landbruksalrealene. Dette er et av veldig mange forslag til hvordan vi skal nå klimamålene, sier Bollestad.