Den omstridte reklamefilmen er laget av Try reklamebyrå for Norsk vind. Det var Dagens Næringsliv som omtale saken først.

Reklamefilmen inneholder en digital klokke som «tikker» mot året 2030. Reklamefilmen fremmer at utbygging av vindkraft er nødvendig om man skal kutte klimautslippene tilstrekkelig fram mot 2030.

Forbrukertilsynet har mottatt 175 klager på reklamefilmen, skriver Dagens Næringsliv.

Forbrukertilsynet har bedt Norsk Vind om å gjøre endringer for å hindre at reklamefilmene vises for barn.

– Vi har sagt at filmene ikke skal vises før klokka 21 på TV og ikke under kinofilmer med aldersgrense under 15 år, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

Markedsføringsloven forbyr markedsføring som er i strid med god markedsføringsskikk. Forbrukertilsynet mener at Norsk Vind har handlet i strid med dette forbudet ved å bruke virkemidler som er skremmende for barn.

– Alle næringsdrivende, uansett bransje, må sørge for at hensynet til barn blir ivaretatt når de produserer reklamer der dramatiske virkemidler blir tatt i bruk, legger Haugseth til.

(©NTB)