Norske kommuner har sviktet personvernet til flere tusen barn

– Dette er bare toppen av isfjellet, sier direktør i Datatilsynet.

Bare i fjor mottok Datatilsynet over 100 saker der barns personvern var blitt skadelidende.

De fleste saker gjelder digitalisering i skolen, altså de ulike systemene, appene og kommunikasjonsverktøyene skolene bruker i kontakten mellom skole og foreldre.

TV 2 har gjennomgått alle avvik fra ti av de vanligste skole- og barnehagesystemene som brukes av norske kommuner.

Bare de siste tre årene har flere tusen barn og familier vært rammet – i over 20 kommuner.

Måtte flytte

Den mest omfattende saken er trolig Vigilo-skandalen i Bergen, hvor skolebyråden i januar måtte gå av.

En mor, som hadde brukt årevis på å skjule seg fra eksmannen, måtte igjen flytte da han fikk tilgang til i skoleappen og dermed kunne vite hvilke skole barna hennes gikk på.

– Hun har bodd på hemmelig adresse, skiftet identitet og flyttet mange steder. Kommunens feil gjorde at hun fikk tryggheten revet bort, sier advokat Kristine Aarre Hånes, som representerer den voldsutsatte kvinnen.

DIGITALISERT: I Bergen gikk det fryktelig galt, da foreldre uten foreldreansvar fikk tilgang i skole- og barnehageappen Vigilo. Foto: Pål Schaathun/TV 2
DIGITALISERT: I Bergen gikk det fryktelig galt, da foreldre uten foreldreansvar fikk tilgang i skole- og barnehageappen Vigilo. Foto: Pål Schaathun/TV 2

Men også andre kommuner – som Tromsø, Oslo, Bærum og Stavanger – har gjort grove brudd på barns personvern.

Tisset på seg - hele klassen fikk vite

Svært mange av avvikene skyldes at foreldre eller lærere sender ut sensitiv informasjon – ved feiltakelse – til foreldre som aldri skulle hatt den.

I desember 2018 sendte en lærer i Hamar ut melding til alle foreldrene i 1. klasse om at en navngitt elev hadde tisset på seg. Meldingen ble sendt på SMS via Mobilskole, og var derfor umulig å trekke tilbake.

I Bærum var det i noen timer mulig å søke opp personnummer på lærere og elever.

I Ringsaker ble elevenes helsetilstand og sosiale ferdigheter sendt ut til 167 foresatte på en SFO.

I Ski sendte en lærer ut en e-post til alle foreldre med et vedlegg som inneholdt opplysninger om elevenes faglige utvikling, lese- og skrivenivå, helse og temaer elevene trengte å jobbe med.

Kunne fått alvorlig konsekvenser

Verst er sakene som har fått og kunne fått alvorlige konsekvenser.

Flere av sakene handler nemlig om at foreldre uten foreldreansvar har fått tilgang til informasjon om barnet sitt. Foreldre som er voldsdømte og ikke skal vite hvor barnet bor, eller aldri har hatt noe med barnet å gjøre.

Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, er bekymret:

– Digitaliseringen av skolen går altfor fort. Lærerne, skoleledelsen og kommunene sitter ikke på kompetansen til å gjøre dette på en trygg og sikker måte, sier han.

BEKYMRET: Direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon, sier det er vanskelig å vite hvor mange som er rammet, men at dette kun er toppen av isfjellet. Foto: Mariam Butt/NTB
BEKYMRET: Direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon, sier det er vanskelig å vite hvor mange som er rammet, men at dette kun er toppen av isfjellet. Foto: Mariam Butt/NTB

Direktøren forteller at i tillegg til avvikene TV 2 har fått innsyn i, behandler Datatilsynet flere pågående saker.

– Det er alvorlig mange feil, og i verste fall kan slike feil være livstruende. Vi er stygt redde for at dette bare er toppen av isfjellet, sier Thon.

Avdekker feil med tilfeldighet

Gjennomgang av avvikene viser at det ofte er tilfeldigheter som gjør at kommunen oppdager mangler, feil og hull i systemene.

I Tromsø ble en melding sendt ut til alle foreldre via Transponder, også til en voldsdømt far uten foreldreansvar. Mor oppdaget dette, fordi eksmannen hadde svart bekreftende på meldingen.

– Det er et tankekors at noen andre enn de som bruker, og har ansvaret for bruken, er de som må finne feilene, sier Thon.

– Er barna våre prøvekaniner for digitalisering av skolen?

– Systemene som tas i bruk er i alle fall ikke testet godt nok, og det blir gjort alvorlige feil. Det er også urettferdig at de som ofte sitter igjen med skylden, en lærer eller en foreldre, ikke har fått god nok opplæring i bruken av systemer som blir tvunget på dem.

– Svært alvorlig

Rundt halvparten av avvikene Datatilsynet behandler, handler om menneskelig svikt.

Det er kommunene sitt ansvar å sikre barnehage- og skolebarns personvern, og de velger selv hvilken digital løsning de kjøper inn for å erstatte den gamle meldingsboken eller telefonen.

STORE AVVIK: Kunnskapsminister Trine Skei Grande (V), mener avvikene er svært alvorlige. Foto: Erik Edland
STORE AVVIK: Kunnskapsminister Trine Skei Grande (V), mener avvikene er svært alvorlige. Foto: Erik Edland

– Dette er kjempealvorlig og vi må jobbe for å sikre hullene og skape systemer som er bedre, mer praktisk og ikke minst sikrere for barna våres, sier Kunnskapsminister Trine Skei Grande (V).

Hun syns det er skremmende å se hvilke opplysninger barn, foreldre og lærere har fått spredt og tilsendt feilaktig.

– Dette kan være direkte krenkende.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook