I RETTEN: Northug og Aylar Lie forklarte seg begge to, da saken var oppe i Oslo tingrett.
I RETTEN: Northug og Aylar Lie forklarte seg begge to, da saken var oppe i Oslo tingrett. Foto: Heiko Junge

Northug frikjent etter søksmål fra Aylar Lie

Aylar Lie krevde 100.000 kroner av Northug for å ha krenket privatlivets fred, men fikk ikke medhold i retten.

I en dom fra Oslo tingrett torsdag, kommer det frem at Aylar Lie ikke vant frem med sitt søksmål mot skistjernen Petter Northug.

Partene møttes i retten mandag 3. februar etter at Lie saksøkte Northug for 100.000 kroner.

Bakgrunnen for søksmålet var at Lie mente Northug og forlaget Strawberry Publishing krenket hennes privatliv på grunn av opplysninger som kom frem i boken.

Striden sto rundt detaljerte opplysninger om en abort, en abort Lie selv var åpen om i 2012.

Forklarte seg i retten

Forlaget valgte kort tid etter utgivelsen å fjerne sitatet som omhandlet Aylar. De ble likevel saksøkt for 100.000 kroner.

Da partene møttes i retten var Lie sitt forsvar personvernet, mens Northug og forlaget mente de hadde ytringsfrihet.

Aylar Lies forsvarer John Christian Elden mente Northug og forlaget ikke kunne gjemme seg bak ytringsfriheten.

– Når de påberoper seg en ytringsfrihet, men likevel fjerner sitatet fordi det ikke var så viktig for boken, sier det alt om hvor viktig dette var for ytringsfriheten, sa Elden til TV 2.

Tapte søksmål

I dommen fra Oslo tingrett står det at retten ikke finner at uttalelsen i Northugs bok «Min historie» rettstridig krenket Aylar Lies rett til privatliv slik at hun har rett på erstatning fra Northug og forlaget Strawberry Publishing AS.

– Dette er en viktig dom. Denne avgjørelsen er langt viktigere enn det man kan ha fått inntrykk av gjennom media. Dette handler om retten til sin egen historie, i dette tilfellet retten til å imøtekomme private påstander om en selv som andre har brakt til offentligheten, sier forlegger Jonas Forsang.

– Tvilsom

Lies advokat, John Christian Elden, sier til TV 2 at dommen fremstår som balansert.

– Retten peker på at forlaget ikke hadde noe samtykke fra Aylar, men mener at Northugs uttalelse er holdbar etter at hun hadde uttalt seg om abort. Retten fant saken tvilsom, og sa at partene må dekke egne saksomkostninger. Retten peker også på at publiseringen ikke var veloverveid, og at det ikke ga uttrykk for hele sannheten, sier Elden og fortsetter:

– Med rettens begrunnelse kan vi fint leve med denne dommen.