Frode Berg vitner i Oslo Tingrett i forbindelse med Ølen-saken. Hans advokat, Brynjulf Risnes th.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Frode Berg vitner i Oslo Tingrett i forbindelse med Ølen-saken. Hans advokat, Brynjulf Risnes th. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen

Frode Berg om Ølen betong-saken:

– Amatørmessig

Frode Berg stilte onsdag som vitne i Ølen Betong-saken.

– De må gjerne skaffe informasjon om russiske atomubåter, men da må de bruke kvalifisert personell til det, sa Frode Berg til TV 2 i Oslo Tinghus onsdag.

Berg ble innkalt til vitne i Ølen-saken hvor Ølen Betong Gruppen har saksøkt Norges hemmelige tjenester.

Berg har tidligere sagt at russisk og norsk etterretning har flere nøkkelkontakter i Kirkenes. Han mener at den norske E-tjenesten burde tilnærme seg lokalbefolkningen på den annen måte.

– Jeg skjønner at folk vegrer seg for å snakke med E-tjenesten. Vi ser jo hvilke situasjoner de som reiser til Russland kan komme opp i.

Ingen sammenheng mellom sakene

I retten stilte regjeringsadvokaten spørsmål ved om at det var relevant at Berg ble innkalt som vitne.

– Jeg kjenner ikke så godt til denne saken. Men grunnen til at jeg ble kalt inn handler vel mest om hvordan etterretningstjenesten har brukt meg, sier Berg selv.

Han understreker likevel at han ikke ser noen likheter mellom Ølen-saken og E-tjenesten sin tilnærming til han selv.

– Det er ingen sammenheng mellom disse sakene, men det er min plikt å stille når jeg blir kalt inn.

De må få holde på

Berg sier at E-tjenesten sin tilnærming til lokalbefolkningen i grenseområdene er spesielt kritikkverdig. Han mener likevel at sikkerhetstjenestene bør få kunne ha kontakt med lokalmiljøet i grenseområdene.

– De bør få holde på for å forebygge at norsk personell i Russland havner i farlige situasjoner. Vi må jo ha en E-tjeneste, men jeg synes det er amatørmessig at de bruker folk fra lokalmiljøet.

Avslutningsvis sier Berg at han har medfølelse for Atle Berge og resten av Ølen Betong.

– Dette må jo være en skrekkopplevelse for den vanlige mannen i gata.