I RETTEN: Babcock møter 90 av sine egne piloter i Nord-Troms tingrett denne uken. 
Fra venstre: NHO-advokatene Kurt Weltzien og Margrethe Meder, driftsleder i Norge, Hilde Sjurelv og HR-direktør i Babcock, Juha Seppola.
I RETTEN: Babcock møter 90 av sine egne piloter i Nord-Troms tingrett denne uken. Fra venstre: NHO-advokatene Kurt Weltzien og Margrethe Meder, driftsleder i Norge, Hilde Sjurelv og HR-direktør i Babcock, Juha Seppola. Foto: Trygve Hongset/TV 2

90 piloter møter Babcock i retten

NORD-TROMS TINGRETT (TV 2): Tirsdag starter rettssaken mot Babcock. Etter et turbulent år møter selskapet nå sine egne piloter i retten – som mener de har rett på samme lønn og ansiennitet som de hadde før overtakelsen 1. juli 2019.

1. juli overtok Babcock driften av ambulanseflytjenesten fra Lufttransport. Alle 98 pilotene som da var ansatt i Lufttransport, fikk garantert jobb videre av Babcock.

91 piloter valgte å takke ja, men en måned etterpå sa én av dem opp. De resterende 90 stevnet sin arbeidsgiver for retten, og tirsdag startet rettsaken i Nord-Troms tingrett i Tromsø.

– Målet er å få en endelig rettslig avklaring av hvilke rettigheter en arbeidsgiver har etter en anbudsrunde. Pilotene ønsker å beholde lønnen og ansienniteten de hadde, sa advokat Lars Holo til TV 2 i mai 2019, da søksmålet ble kjent.

Pilotene, både kapteiner og styrmenn, har kjempet for å beholde sine arbeidsvilkår siden Babcock overtok driften. De mener skiftet av arbeidsgiver er å regne som en såkalt virksomhetsoverdragelse, noe som gir dem krav på samme vilkår.

Uenig med pilotene

Babcocks driftsleder i Norge, Hilde Sjurelv, sier til TV 2 at de er uenig med pilotene, men har forståelse for deres ønske om å få spørsmålet avklart rettslig.

– I dag har vi fokus på at vi har forståelse for og respekt for at pilotene ønsker å prøve denne saken rettslig. Det er en prinsipiell sak og det er en viktig avgjørelse for begge parter, sier hun til TV 2.

– Fra selskapets side har vi vurdert det slik at det ikke er virksomhetsoverdragelse, fortsetter hun.

– Dere har lagt bak dere en litt turbulent periode, nå også med å møte i retten i dag, hvordan er driften i Babcock nå?

– Driften går godt og januar har vært en god måned for oss. Vi har hatt utfordringer både teknisk og bemanningsmessig i løpet av høsten, men januar ser bra ut, og vi har et profesjonelt og godt forhold til pilotene våre, sier hun.

Tirsdag sendte Babcock ut en pressemelding hvor de understreker at de er glade for at de fikk med seg 90 piloter fra Lufttransport.

– Men i det totale regnestykket må det også tas med at Babcock har investert en milliard kroner i nye fly, bygget opp en ny driftsorganisasjon fra bunnen, etablert en ny organisasjon for teknisk vedlikehold, og investerer 85 millioner kroner i ny hangar i Tromsø som skal være base for det tunge vedlikeholdet av ambulanseflyene i Norge og Sverige, sier Sjurelv i pressemeldingen.

Gjør det for de unge pilotene

Pilotene sier til TV 2 at de gjør dette for å få avklart for fremtiden.

– Dette handler om fremtiden til tjenesten og signalet man gir. Vi gjør det ikke for de som er like gamle som meg, men det handler om signalet man gir til de som er unge og kommer inn i tjenesten, som må få vite om du har jobb om 5-10 år, sier en av de 90 saksøkerne, Tor Ivar Dahl Pettersen, til TV 2.

– Hvordan er det på jobb når dere har saksøkt egen arbeidsgiver?

– Det er ingen problem, vi er profesjonelle.

Det er satt av fire dager i Nord-Troms tingrett til saken.