Analyse

Terrorfaren mot Norge er ikke over

For første gang likestiller Politiets sikkerhetstjeneste høyreekstremister og ekstreme islamister. De mener begge utgjør den største terrortrusselen mot Norge.

Hvert år i februar innkaller Politiets sikkerhetstjeneste, PST, til en pressekonferanse. Der presenterer de sin trusselvurdering. Det er deres analyse av hva som kan skje det kommende året.

Hva er de mest alvorlige truslene mot Norge?

Nye tider

Årets trusselvurdering er skremmende lesning. For første gang mener PST at det er like sannsynlig at en terrorhandling vil utføres av høyreekstremister som av ekstreme islamister.

Det har de aldri sagt før. I flere har de bare pekt på ekstreme islamister som den største faren. Senest i fjor skrev sikkerhetstjenesten følgende i sin årlige analyse:

«Det vurderes som lite sannsynlig at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i 2019. Selv om det fortsatt vil være mye spredning av innvandrings- og islamfiendtlig propaganda på internett, vil terskelen for å gjennomføre terrorhandlinger være høy».

PST feilvurderte situasjonen

De tok grundig feil. Et halvt år senere gikk en bevæpnet Philip Manshaus inn i en moske i Bærum i håp om å drepe flest mulig mennesker. Han ble heldigvis overmannet av noen modige pensjonister.

Ifølge PST går den høyreekstreme utviklingen i en negativ og svært bekymringsfull retning. I 2019 var det flere i Norge som uttrykte støtte til høyreekstreme terroraksjoner og terrorister enn året før. Blant dem er det personer som både er inspirert av nynazisme og islamfiendtlige holdninger.

«Det vurderes som mulig at høyreekstremister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge det kommende året. Trusselen fra høyreekstremisme i Norge utviklet seg i negativ retning i løpet av 2019 og resulterte i ett terrorangrep. Antall personer i Norge som uttrykker støtte til høyreekstreme terroraksjoner har også økt», skriver PST i analysen som ble lagt frem i dag.

Dobling av høyreekstreme angrep

Trusselvurderingen peker på viktige utviklingstrekk i samfunnet vårt som ikke bare kan håndteres av politiet alene. Det er en oppgave for storsamfunnet. Og den enkelte borger.

Analysen til PST beskriver hvordan høyrevridde fanatikere bruker det digitale rom til å konspirere og kverulere. I Norge og over landegrenser, det er på internett og i sosiale medier at propagandaen som oppfordrer til høyreekstrem terror deles. Det er der likesinnede diskuterer anonymt og kryptert. Lukkede forum uten motstemmer.

Da er det ikke rart at PST frykter at det skal koke over for noen.

Dette er ikke en utvikling spesielt for Norge. Nei, det var en betydelig økning i antall høyreekstreme terrorangrep i Vesten i 2019, sammenlignet med året før. Faktisk en dobling. Målet for terroren var muslimer og innvandrere.

Ifølge PST vil de mest aktuelle angrepsmidlene være skytevåpen, improviserte eksplosiver og kjøretøy.

«Trusselen fra de høyreekstreme kommer først og fremst fra enkeltpersoner, heller enn grupper. Et eventuelt terrorangrep vil sannsynligvis rettes mot samlingssteder for muslimer eller ikke-vestlige innvandrere. Målet med en slik terrorhandling vil være å drepe og skade flest mulig», skriver sikkerhetstjenesten.

Flere hundre vil bli løslatt i Europa

PST trapper opp for å stanse en ny Anders Behring Breivik eller Philip Manshaus. Det trengs. Men det er ikke slik at trusselen fra ekstreme islamister borte. Senest for noen dager siden ble tilfeldig forbipasserende knivstukket av en nylig løslatt ekstremist i England.

I Norge vurderer PST det som «mulig» at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger det kommende året. «Mulig» i deres sannsynlighetsskala betyr en sjanse 50-50.

Jihadistene og tilhengerne av det såkalte kalifatet til IS i Norge har fått en alvorlig knekk. Rekrutteringen har stoppet opp. Mange av de som dro til Syria og Irak ble drept. Og fremmedkrigerne som kom tilbake ble pågrepet og dømt. Nå står Europa overfor en ny fase. Hundrevis av ekstreme islamister som ble domfelt skal løslates i år og neste årene. Hvordan vil det påvirke trusselbildet? Og hva hvis flere av de som er igjen i Syria plutselig velger å returnere?

Hva gjør regjeringen?

«I det kommende året vil utviklingen i IS-sympatiserende nettverk i Europa være utslagsgivende for det norske trusselbildet. Aldri før har en ekstrem islamistisk terrororganisasjon hatt så mange sympatisører i Europa. Det er sannsynlig at de mange fremmedkrigerne og terrordømte som løslates de nærmeste årene, vil danne fysiske og digitale nettverk. Det er sannsynlig at slike nettverk vil radikalisere, oppfordre til terror og drive faktisk angrepsplanlegging på tvers av landegrenser», skriver PST.

Trusselvurderingen som ble lagt frem for offentligheten i dag er ugradert. Regjeringen får jevnlig graderte analyser som er mer detaljerte. Jeg håper politikerne leser de nøye. En tydeligere advarsel om at det er nye tider får de ikke.