vurderte å ta sitt eget liv:

Rask hjelp reddet livet til Henry (53)

RANDABERG/ØYGARDEN (TV 2): Takket være tilbudet «rask psykisk helsehjelp» karret Henry Thrane (53) seg tilbake til livet. Seks av ti blir friske av denne behandlingen – men bare halvparten av kommunene som ønsker seg tilbudet får støtte.

Bunten med nøkler henger godt festet i beltet på arbeidsbuksa, og klirrer rytmisk i takt med gangen.

– Det er alltid noe som må fikses, sier Henry Thrane i det han går gjennom korridorene i én av bygningene han har ansvar for.

Alvorlig syk

«Randaberg kommune» står det på den grå genseren. I høyre hånd holder han en gardintrapp.

De siste ti årene har han jobbet som vaktmester i den lille kommunen. Et normalt familieliv med kone, to stebarn og barnebarn.

Men på innsiden har det ikke alltid vært like enkelt.

– I barndommen ble jeg mye mobbet. Jeg lærte på en måte å fortrenge det, sier han.

For tre år siden toppet det seg. De mørke tankene tok fullstendig over og han ble alvorlig syk.

– Det ble tyngre og tyngre. Til slutt gikk det så langt at jeg gikk ned på en kai. Jeg tenkte på hvor enkelt det hadde vært å bare legge på svøm. Å bli ferdig med alt, liksom.

Fikk umiddelbar hjelp

674 personer begikk selvmord i 2018. 472 av dem var menn. Og rundt halvparten av mennene som tar livet sitt, er ikke i kontakt med hjelpeapparatet på forhånd.

Den kontakten ble redningen for Henry.

Han la ikke på svøm. I stedet begynte han å tenke på de han hadde rundt seg, og skjønte at han måtte oppsøke hjelp.

Det var da han kom over tilbudet som heter rask psykisk helsehjelp (RPH).

HELDIGE: Kommunepsykolog i Randaberg, Lesley Ann Assersen, kan vise til særdeles gode erfaringer med rask psykisk helsehjelp. Hun håper flere kommuner vil kunne tilby det samme som dem. Foto: Kristian Myhre / TV 2
HELDIGE: Kommunepsykolog i Randaberg, Lesley Ann Assersen, kan vise til særdeles gode erfaringer med rask psykisk helsehjelp. Hun håper flere kommuner vil kunne tilby det samme som dem. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Vaktmesteren fikk behandling med én gang. Han ble satt i kontakt med psykologer som lærte ham enkle teknikker for å kjempe mot de mørke tankene.

– I prinsippet går det ut på å bli mer bevisst sine egne tanker, følelser og hvordan vi handler når vi får det vanskelig, sier Lesley Ann Assersen.

Hun er kommunepsykolog i Randaberg og har behandlet Henry de siste årene.

– Det går i pusteteknikker, og ikke minst en forståelse av hva det er som skjer når man går inn i en depresjon eller opplever angst. Hva en helt konkret kan gjøre i hverdagen for å håndtere det bedre, sier hun.

Assersen vet at det er mange der ute som har det som Henry, og som kjenner på en følelse av at hjelpen er langt unna.

– Vi er så heldige i denne kommunen at vi har mulighet til å være raskt til stede.

Andre kommuner har ikke vært like heldige.

Trenger du noen å snakke med?

  • Mental Helses hjelpetelefon:
    116 123 (døgnåpent)
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)
  • Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)
  • Helsenorge.no

Oppsiktsvekkende resultater

RPH har vært testet ut siden 2012. Dette gratistilbudet er for mennesker med milde til moderate variasjoner av angst, depresjon og søvnproblemer.

Man trenger ikke gå via fastlege, og får hjelp i løpet av få dager.

– Det har vært en suksess. Vi har behandlet langt flere enn vi tidligere har kunne gjøre, sier kommunepsykolog Kyrre Dyregrov i Øygarden kommune utenfor Bergen.

Randaberg og Øygarden er blant de litt over 60 kommunene som har fått tilskudd fra staten. Resultatene er oppsiktsvekkende. Hele seks av ti blir friske etter bare noen timer med behandling, viser forskning fra Folkehelseinstituttet.

– Det er dobbelt så gode resultater med rask psykisk helsehjelp som ved annen ordinær oppfølging i kommunene, sier Trond Asmussen, faglig rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

VIRKER: Faglig rådgiver Trond Asmussen ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. Foto: Roald Lund Fleiner
VIRKER: Faglig rådgiver Trond Asmussen ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. Foto: Roald Lund Fleiner

Nøkkelen er den korte ventetiden, forklarer han.

– Det å komme raskt til hjelp hindrer grubling, sykemelding og forverring. Du får snakket med noen, du får hjelp fort og hindrer da at det utvikler seg til noe langt verre, sier han.

Halvparten fikk nei fra staten

Tilbudet er altså en udiskutabel suksess, og naturlig nok har RPH blitt en snakkis ute i kommunene.

Men langt fra alle får tilgang til lommeboka.

I 2019 søkte 63 kommuner om tilskudd. Halvparten fikk nei, fordi det ikke var nok penger til alle. Dette på tross av at både statsministeren og helseministeren har varslet økt satsing på psykisk helse.

– 33 avslag. Er det prioritering?

– Det er jo da noen som har fått. Det viser at dette er noe mange kommuner ønsker å gjøre, og vi ønsker å hjelpe enda flere kommuner til å komme i gang. Derfor har vi nå åpnet for at de kommunene som ikke får tilskudd – likevel kan være med på opplæringsprogrammer. Jeg håper at mange kommuner bruker det, sier helseminister Bent Høie (H).

VIL PRIORITERE: Helseminister Bent Høie (H) har ved flere anledninger skrytt av rask psykisk helsehjelp. Likevel fikk halvparten av kommunene som søkte om midler i 2019 avslag.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
VIL PRIORITERE: Helseminister Bent Høie (H) har ved flere anledninger skrytt av rask psykisk helsehjelp. Likevel fikk halvparten av kommunene som søkte om midler i 2019 avslag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Ikke godt nok

Svaret fra statsråden holder ikke for kommunepsykolog Dyregrov. Han mener det er for tynt.

– Det koster jo litt å satse, men det koster mye mer å la være.

Dyregrov mener ordningen burde innføres i alle landets kommuner. Det er god samfunnsøkonomi, sier han.

– Har man gått sykemeldt bare i noen uker, så øker sjansen dramatisk for at man faller utenfor arbeidslivet på lengre sikt.

Et avgjørende tilbud

Vaktmester Henry Thrane har hatt et par tilbakefall etter at han ble dårlig for tre år siden.

Men nå går det lengre og lengre tid mellom hver gang.

IKKE FORNØYD: Psykolog Kyrre Dyregrov i Øygarden kommune mener regjeringen bør sette av penger slik at Rask psykisk helsehjelp bør innføres i alle landets kommuner. Foto: Privat
IKKE FORNØYD: Psykolog Kyrre Dyregrov i Øygarden kommune mener regjeringen bør sette av penger slik at Rask psykisk helsehjelp bør innføres i alle landets kommuner. Foto: Privat

Og med teknikkene han har lært, har han nå blitt det han kaller «sin egen terapeut». Thrane takker psykologene som var tilgjengelige da han trengte det som mest.

Hjelpen han fikk gjennom RPH kan ha reddet livet hans.

– Det har vært helt avgjørende for meg. Det er vanskelig å spå hva som hadde skjedd ellers, men jeg frykter da at det bare hadde vært én utvei. Og den er det ikke verdt å tenke på en gang, sier han.