– Vi registrerer at Russland enda en gang planlegger militærøvelser i våre nærområder, og stadig lenger sør og vest, sier generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef for Etterretningstjenesten til VG.

Et område som ligger ved produksjonsplattformen Aasta Hansteen utenfor Nordlandskysten stenges fra 5. til 7. februar. Årsaken er at Russland vil drive testskyting av missiler.

Russlands marine har utstedt en såkalt «Notice to airmen» (NOTAM), der andre luftfartøyer i området opplyses om den russiske aktiviteten.

Bak russisk forsvarslinje

Etterretningssjefen setter dette i sammenheng med budskapet til forsvarssjefen i Oslo Militære Samfund tidligere i år.

Da uttrykte Haakon Bruun-Hanssen sterk bekymring for økende stormaktsrivalisering i Barentshavet og Norskehavet.

Under øvelsen «Ocean Shield» i fjor høst sendte Russland flertallet av fartøyene fra Østersjøflåten og Nordflåten inn i Nordsjøen og Norskehavet. Store fareområder ble etablert i Norges økonomiske sone.

– Norges utfordring er at vi ligger bak den fremskutte russiske forsvarslinjen ved GIUK-gapet som ble demonstrert under øvelsen. Blir denne etablert vil det være meget krevende å få allierte forsterkninger inn til landet vårt, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Multinasjonal øvelse

I 2018 uttrykte Russland misnøye med NATO-øvelsen Trident Juncture, og varslet Avinor om at den russiske marinen skulle utføre missiltester i Norskehavet i et område med flere norske offshore-installasjoner.

– Det er åpenbart at Russland vil gi uttrykk for misnøye med vinterens NATO-øvelse i Norge, «Cold Response», sier Morten Haga Lunde til VG.

Under «Cold Response» skal Finnmark landforsvar lede en multinasjonal styrke på nærmere 2000 soldater, og øve på å forsvare Troms og Finnmark, opplyser Forsvaret.

– Dette er en viktig milepæl i oppbygningen og realiseringen av Finnmark landforsvar. Under øvelsen får Finnmark landforsvar muligheten til å prøve seg på det som blir deres kjerneoppdrag: lede styrker i krise og krig, sier sjefen for Grensevakten, oberstløytnant Jan Marius Nilsen.