TILLATER JAKT: Gaupebestanden ligger under målet for Stortingsvedtaket, likevel blir det tillatt jakt på den rødlista gaupen.
TILLATER JAKT: Gaupebestanden ligger under målet for Stortingsvedtaket, likevel blir det tillatt jakt på den rødlista gaupen. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Tillater felling av 54 gauper

Til tross for at gaupa er registrert som sterkt truet på rødlista, tillater Klima- og miljødepartementet jakt på 54 gauper i fire av de åtte rovviltregionene.

Når kvotejakta på gaupe starter 1. februar, kan jegere skyte 54 av rundt 320 registrerte gauper i Norge. For sjuende år på rad ligger gaupebestanden under målet Stortinget tidligere har vedtatt.

Uakseptabelt

Fagsjef Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet reagerer på fellingstillatelsen.

– Det er helt uakseptabelt at 54 gauper nå skal felles. I altfor mange år har gaupene vært utsatt for hard avskyting. Vi kan ikke fortsette å skyte ned så store deler av bestanden vår, sier Håpnes.

– Fortsatt ligger bestanden et godt stykke under bestandsmålet. Den må nå få bygge seg opp, legger han til.

Ligger over bestandsmålene

Gaupa fikk status som sterkt truet på Norsk rødliste for arter i 2015. Regionene Klima- og miljødepartementet nå tillater gaupejakt i, ligger i Sør-Norge og Midt-Norge.

I tre av de fire regionene hvor kvotejakta er aktuell ligger bestanden av gaupe over de regionale bestandsmålene som er bestemt, skriver departementet i en pressemelding.

I den fjerde regionen er fellingskvoten redusert fra 25 gauper til 20.

– Selv om vi er under bestandsmålet for gaupe nasjonalt, åpnes det for kvotejakt i noen regioner. De kvotene som er satt, tar hensyn til at vi ligger under det nasjonale bestandsmålet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Politikere svikter

Leder i NOAH, Siri Martinsen stiller seg kritisk til at kvotene for gaupejakt settes høyere for hvert år.

– Det blir stadig færre ville dyr i verden. Norge bør gå foran som et godt eksempel i kampen mot naturkrisen.

Martinsen mener Norge har et ansvar for å bevare truede rovdyrarter, og peker på at politikerne svikter på dette feltet.

– De svikter grovt ved å føre det NOAH kaller en ren utrydningspolitikk.

(©NTB)