Den britiske ambassadøren i Norge, Richard Wood, er optimist når det gjelder det fremtidige forholdet mellom Norge og Storbritania etter brexit.
Den britiske ambassadøren i Norge, Richard Wood, er optimist når det gjelder det fremtidige forholdet mellom Norge og Storbritania etter brexit. Foto: Øyvind Brattegard

Den britiske ambassadøren Richard Wood til TV 2:

Ønsker et tett forhold til Norge etter brexit

Når Storbritannia går ut av EU skal de forhandle frihandelsavtaler med resten av verden, også Norge. Storbritannias ambassadør, Richard Wood, sier Norge er et viktig land for britene og håper å få på plass en handelsavtale så raskt som mulig.

Wood tar imot TV 2 i den staselige residensen på Frogner i Oslo. Her har han bodd sammen med sin franske ektemann og hunden Hudson siden han tiltrådte i august 2018.

Praten går på norsk. Wood foretrekker å snakke norsk når han har sjansen.

– Det er veldig viktig for meg. Nordmenn snakker perfekt engelsk, men dere snakker jo ikke engelsk med hverandre. Hvis vi ønsker å delta i debatten, må vi snakke norsk, sier Wood.

Da han fikk vite at han skulle til Norge, pugget Wood norske gloser i en kjeller i London i et halvt år. Deretter var han hos en vertsfamilie i Trøndelag i fire uker.

Storbritannias ambassadør, Richard Wood, i høytidelig audiens hos Kong Harald på Slottet i august 2018.
Storbritannias ambassadør, Richard Wood, i høytidelig audiens hos Kong Harald på Slottet i august 2018. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

TV 2 prøver seg på en liten dialekttest:

- Tror du det vil gå likar med Storbritannia nå utenfor EU?

– Likar...?

Wood ser litt forundret ut før han bryter ut i latter.

– Ah, likar! Du er på trøndersk, ja!

Brexit har vært altoverskyggende

Tiden hans som ambassadør i Norge har vært preget av én altoverskyggende sak; brexit. Men fredag 31. januar 2020, ved midnatt norsk tid, er det over. Da er 47 års britisk EU-medlemskap historie.

– Jeg skal ikke legge skjul på at de siste årene har vært en veldig krevende tid for britene. Folk visste ikke om brexit ville skje eller ikke. Nå som det er klart at vi går ut av EU har vi en mulighet til å bringe folk sammen, og drøfte våre ønsker for fremtiden på en rasjonell måte, sier Wood.

– Nå kan vi begynne å snakke om det fremtidige handelsforholdet. Norge og Storbritannia har alltid vært land som verdsetter frihandel. Jeg er sikker på at vi vil finne gode løsninger for begge land.

Fredag 31. januar 2020, ved midnatt norsk tid, er skilsmissen mellom Storbritannia og EU et faktum.
Fredag 31. januar 2020, ved midnatt norsk tid, er skilsmissen mellom Storbritannia og EU et faktum. Foto: Tolga Akmen

Når brexit er et faktum går britene inn i den såkalte overgangsfasen, der de vil følge alle EUs lover og regler, men ikke lenger har noen stemmerett i unionens beslutningstakende organer. Denne fasen varer frem til 31. desember 2020. I løpet disse 11 månedene skal britene forhandle frem nye handelsavtaler med land over hele verden, også Norge.

– Storbritannia er Norges største handelspartner, og dere er veldig viktige for oss når det gjelder energi, fisk og en hel del andre områder. Jeg ønsker at vi anerkjenner viktigheten av Norge og at det er mulig å forhandle på en rask måte, men vi må se hvordan det blir, sier Wood.

– Storbritannia er Norges viktigste handelspartner, men vi er ikke like viktige for dere. Er det noen fare for at vi havner langt bak i køen når dere nå skal forhandle med hele verden?

– Det er sant at Norge er den 12. største handelspartneren for oss, men det forteller ikke hele historien. Norge er vårt største importmarked for energi, og det er viktig for alle land å sikre energiforsyning, så det er mange grunner til at Norge er viktige for oss, understreker Wood.

Har dårlig tid

Som EØS-medlemmer er Norge også avhengige av hvordan forhandlingene mellom EU og Storbritannia går. Alt som omhandler EUs indre marked, vil også gjelde for Norge.

Den britiske ambassadøren i Norge, Richard Wood, tror på et godt forhold mellom Norge og Storbritannia også etter brexit.
Den britiske ambassadøren i Norge, Richard Wood, tror på et godt forhold mellom Norge og Storbritannia også etter brexit.

Det er mange områder det skal forhandles på når britene går ut av EU, og partene har bare 11 måneder. Til sammenligning tok det EU og Canada nesten sju år å bli enige om en frihandelsavtale.

Wood er likevel optimist med tanke på å få til en handelsavtale mellom Norge og Storbritannia i løpet av denne tiden.

– Det er mulig å få til når det er politisk vilje. Nå er vi i en prosess som er mer positiv enn det brexit var. Når vi har politisk vilje er det mulig.

Nordmenn som reiser til Storbritannia i løpet av overgangsperioden vil ikke merke noen forskjell etter brexit. Men når overgangsperioden er over 31. desember i år, kan det bli nye regler for de som ønsker å studere eller bosette seg i landet.

– Det vil ikke være noen endringer før 31. desember 2020, men etter dette skal vi utvikle et nytt innvandringssystem og da kan det være at studenter vil måtte trenger visum for å reise til Storbritannia. Vi har som mål at denne prosessen skal bli så enkel som mulig, sier Wood og understreker:

– Men for de aller fleste som reiser til Storbritannia for å handle eller se fotballkamper i Manchester, vil ingenting endre seg. Ingenting i det hele tatt!