DØMT: En kvinne i 70-årene er dømt for hatefulle ytringer mot samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali. Her avbildet i forbindelse med en demonstrasjon i Oslo i 2017.
DØMT: En kvinne i 70-årene er dømt for hatefulle ytringer mot samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali. Her avbildet i forbindelse med en demonstrasjon i Oslo i 2017. Foto: Ruud, Vidar

Kalte samfunnsdebattant «korrupt kakkerlakk» – dømt til fengsel

Høyesterett har for første gang behandlet om en rekke innlegg på sosiale medier er å anse som hatefulle ytringer.

Tidligere i januar behandlet Høyesterett en rekke innlegg på sosiale medier publisert av en kvinne i 70-årene og mann i 50-årene.

Det sentrale spørsmålet for Høyesterett var om disse ytringene som ble fremsatt i sosiale medier, og som blant annet omfattet samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali, var rammet av straffeloven § 185 og dermed var å regne som hatefulle ytringer.

«Korrupte kakkerlakk»

Kvinnen i 70-årene skrev følgende i et kommentarfelt på Facebook Jirde Ali:

«Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakkelakk.»

Høyesterett har konkludert med at ytringen er å anse som hatefulle ytringer. Kvinnen dømmes dermed til betinget fengsel i 24 dager, samt en bot på 25.000 kroner.

– Den alminnelige leser vil oppfatte den som en svært grov krenkelse, med referanse til hudfarge og derved etnisk opprinnelse. Det var ikke grunnlag for ubetinget fengsel, slik lagmannsretten hadde kommet til, og som påtalemyndigheten hadde argumentert for, sier Høyesterett i en pressemelding.

Kvinnens forsvarer, Laila Kjærevik, opplyser til TV 2 at klienten er uenig i domfellelsen, men glad for at straffeutmålingen ble endret.

Anken forkastet

Den andre saken som ble behandlet var mot en mann i 50-årene. I Agder lagmannsrett ble han dømt til å betale en bot på 12.000 kroner for tre ytringer på Facebook som ble ansett som hatefulle.

I Facebook-gruppen «Fedrelandet viktigst» skrev mannen blant annet at «det er vel bedre at vi fjerner disse avskyelige rottene fra jordens overflate selv tenker jeg!» Videre skrev han at «ja de forsvinner den dagen disse steppebavianene reiser dit de hører hjemme!».

Mannens forsvarer mente disse ytringene er innlegg i en debatt.

– Misfornøyd

Torsdag kom dommen fra Høyesterett. En enstemmig jury kom fram til at de forkaster anken til mannen i 50-årene. Dommen fra Agder lagmannsrett opprettholdes.

– Min klient er misfornøyd med dette og mener Høyesterett går for langt i beskytte muslimer som gruppe. Det er dokumentert at det med bakgrunn i religiøst praksis har forekommet barneekteskap i Norge, og alle pedofile må tåle å bli kalt rotter. Likevel får man en bekreftelse i denne dommen på at grensene for ytringsfrihet er vide, sier mannens forsvarer Håkon Mathias Sterling Danielsen til TV 2.