Ap ber Solberg om å kutte i ferjeprisene

SYNKER: Ap vil at regjeringen skal sørge for at ferjeprisene synker.
SYNKER: Ap vil at regjeringen skal sørge for at ferjeprisene synker. Foto: Halvard Alvik/NTB Scanpix
Arbeiderpartiet krever at regjeringen kommer med ekstrabevilgninger allerede i vårens nasjonalbudsjett for å få ned ferjeprisene.

– Resultatet av regjeringens politikk, er en oppskrift på å bygge motstand mot det grønne skiftet, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til NTB.

Ap vil at regjeringen allerede ved vårens nasjonalbudsjett skal legge frem forslag som skal redusere ferjetakstene, et tiltak som skal «sikre overgangen til lav-/nullutslippsferjer på en måte som ikke belaster alminnelig reisendes utgifter.»

– Når man sender strømregningen for elektrifisering av ferjene direkte til kystbefolkningen, skaper man bare motstand mot den viktige kampen mot klimaendringene, sier Skjæran.

Forslaget blir fremmet når Stortinget skal debattere Erna Solberg (H) sin redegjørelse om regjeringsgrunnlaget på torsdag.

«Ferjeopprør»

Medieoppslag har de siste ukene vist at dagpendlere og familier som er avhengige av ferjetilbud, risikerer mange tusenvis av kroner i ekstrautgifter på grunn av økte takster etter nyttår. I Nordland og Møre og Romsdal har det vært protester mot prishoppet. Nordland valgte derfor å droppe økningen.

– Takstene må ned, rett og slett, sier Skjærans nestlederkollega i Ap, Hadia Tajik, til NTB.

– Det har pågått et ferjeopprør i ukes- og månedsvis, der helt vanlige familier er blitt påført en ganske stor økning i utgifter som de er nødt til å ha, fordi de må ta ferje for å pendle til jobben, dra på skole eller fritidsaktiviteter, sier Tajik.

MISFORNØYD: Ap-nestleder Hadia Tajik krever at ferjeprisene går ned
MISFORNØYD: Ap-nestleder Hadia Tajik krever at ferjeprisene går ned Foto: Lise Åserud

Hun mener regjeringen så langt bare har bedt fylkene ordne opp selv.

– Men realiteten er at regjeringen har gitt fylkeskommunene for lite penger til å drifte sine oppgaver og til å legge om til lav- og nullutslippsferjer.

– Ikke gode nok rammer

Tajik mener regjeringen ikke har satt fylkene i stand til å gjøre de investeringene som må til for å gjøre ferjeparken grønnere.

– Regjeringen mener dette er et fylkeskommunalt ansvar, og det er vel rødgrønt styre i flere av kystfylkene?

– Det ville vært lettere for fylkene å holde ferjetakstene nede hvis de hadde økonomiske rammer som gjorde det mulig for dem, sier Tajik.

– Og det har de ikke fått?

– Vi mener ikke det. Med vårt alternative budsjett ville de hatt bedre forutsetninger. Bare i 2020 har vi lagt inn en halv milliard mer til fylkene enn regjeringen. I tillegg har vi satt av nesten 100 millioner mer til investeringer i elferjer.

Sp ber om maksimalpris

Senterpartiet har allerede foreslått å be regjeringen utrede en nasjonal maksimalpris for båt- og ferjebilletter i det reviderte budsjettet. Sp vil at staten fullt ut skal kompensere for fylkenes inntektstap ved innføringen av en slik ordning.

Partiet har også foreslått at staten må betale for merkostnaden ved klimaomstillingen av fylkenes hurtigbåt- og ferjetrafikk.

Da statsministeren ble konfrontert med spørsmål om ferjeopprøret i Stortinget, svarte hun at "ferjetakster for fylkesferjer er et ansvar for fylkeskommunene". Hun viste til at regjeringen i 2018, i forbindelse med omlegging til en grønnere ferjepark, satte av 100 millioner kroner mer til fylkene på ferjer og endret kostnadsnøkkelen.

Solberg sa også at man ennå venter på å høste erfaringer fra de stedene man har gått over til mer klimavennlige ferjer. Hun understreket også at dette ikke er årsaken til prishoppet i Nordland.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook