Bitter strid i sv-ledelsen:

SV-topp anklaget for drapstrusler: – Det var mørk humor

SV-topp Sheida Sangtarash sier stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) har drapstruet et nært familiemedlem. Han ble suspendert i flere måneder, beklager og sier språkforstyrrelser etter hjerneslag er bakgrunnen for hendelsen. Situasjonen er nå helt fastlåst i toppen av partiet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg legger til grunn at begge snakker sant, jeg har ingen grunn til å tro noe annet. Det er det som gjør det vanskelig. Det er ingen uenighet om det som har skjedd, men hva som ligger bak. Reaksjonen er noe vi må ta reelt og hans forståelse av hvorfor det skjedde er noe vi må forholde oss til, sier SVs partisekretær Audun Herning.

I åtte måneder har varslingssaken skapt dype sår i SV.

Uenigheten mellom de to fremtredende SV-politikerne har vært svært vanskelig for partiet å håndtere. SV sier de formelt er ferdig med behandlingen av saken, som endte med å suspendere Nicholas Wilkinson. Den suspensjonen ble avsluttet forrige uke.

Mandag ble sentralstyret i partiet orientert om den svært betente konflikten. Saken har vært etterforsket av politiet. I forrige uke henla de saken på bevisets stilling.

Nå står Sheida Sangtarash frem med kraftig kritikk mot sitt eget parti.

– Det jeg føler i dag er kjærlighetssorg, over et parti som utad er feministisk, og som har feminisme som grunnstein, men som ikke har ivaretatt meg som varsler, sier Sangtarash til TV 2.

Hun er en av fem i SVs toppledelse, som medlem av det mektige arbeidsutvalget.

30. mars i fjor ble hun valgt inn i ledelsen på landsmøtet. Med blomster i hånden stod hun jublende med partileder Lysbakken, nestlederne Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes og partisekretær Audun Herning.

– Når det gjelder absolutt alt i SV, så ville jeg rådført meg med mine partifeller i ledelsen. Når jeg sitter her i dag, har jeg ikke spurt dem om råd og det sier noe om samarbeidet og tilliten som må bygges opp igjen, sier Sangtarash til TV 2.

RAMMET AV KRISE: SV-leder Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes, Audun Herning og Sheida Sangtarash under valget ved SVs landsmøte 2019
RAMMET AV KRISE: SV-leder Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes, Audun Herning og Sheida Sangtarash under valget ved SVs landsmøte 2019

– Absurd

Samtalen som er bakgrunnen for varselet og den nå dype striden i SVs toppledelse, fant sted 18. mai i fjor.

Frem til da var de gode partikolleger. Han representerer Akershus på Stortinget. Hun er vararepresentant i det samme fylket, og etter at Wilkinson ble alvorlig syk i mai 2018 utviklet de to et nærmere vennskap.

– Vi snakket mye og om mer enn bare politikk, som for eksempel familie, sier Sangtarash.

18. mai kom et vendepunkt i forholdet mellom de to partifellene. I en samtale på telefonen, forteller Sangtarash at Wilkinson kom med drapstrusler mot et nært familiemedlem.

– Slutten av samtalen ble helt absurd, sier hun til TV 2.

– Han sa han skulle drepe. Jeg ga uttrykk for at det ikke var morsomt og sa at han måtte slutte. Han fikk flere sjanser til å trekke det tilbake, men han gjentok budskapet.

Wilkinson mener han ikke gjentok budskapet.

– Jeg gjentok ikke det jeg hadde sagt. Jeg prøvde å rette opp det jeg hadde sagt feil, og der og da trodde jeg at hun forstod at jeg ikke mente det.

De to er i hovedsak enige om hendelsesforløpet med unntak av mindre detaljer. TV 2 har lest varslingsloggen.

Wilkinson er svært lei seg for det som har skjedd. Han sier det var «mørk humor».

I mai 2018 ble Wilkinson blodforgiftet, fikk flere hjerneslag og havnet i koma. Han fikk afasi, som er språkforstyrrelser. Det er bakgrunnen for at ordene falt, sier han.

Afasi er språkvansker etter ulike hjerneskader, deriblant hjerneslag.

Afasi kan påvirke noen eller alle aspekter ved språk og kommunikasjon. Det innebærer vansker med å snakke, skrive, lese og forstå tale.

Graden av afasi varierer fra lette vansker til sterkt nedsatt språkfunksjon. Rundt en tredel av de som får et hjerneslag rammes av afasi.

Det er i utgangspunktet to hovedtyper afasi, men ofte er afasi mer sammensatt. Derfor er det individuelt hvilke konkrete utfall man har knyttet til sin afasi.

Mer avanserte sider av språk som ironi, sarkasme og abstrakte forhold kan være vanskelig å forholde seg til og mestre ved både impressive og ekspressive vansker.

Ekspressiv afasi – rammer bare verbalt:

  • Du vet hva du har lyst til å si, men ordene kommer ut feil.
  • Det du sier gir ingen mening for den som lytter.
  • De ordene som kommer ut er helt annerledes enn det du ønsker å formidle.

Reseptiv afasi:

  • Du kan både høre tale og lese skrevne ord, men har problemer med å forstå hva de innebærer.
  • Du tar det som blir sagt helt bokstavelig og kan dermed ha problemer med for eksempel å forstå når noe blir sagt på spøk.

Kilde: LHL.no/Hogne Jensen, forbundsleder i Afasiforbundet i Norge

– Jeg er veldig lei meg for at jeg kom med et dårlig forsøk på svart humor. Jeg skulle selvfølgelig aldri ha sagt det, det er en alvorlig ting å tulle med og det er ikke morsomt. Etter slaget mistet jeg hele språket og jeg jobber fremdeles med å kommunisere. Det var også vanskelig for meg å forstå sosiale koder denne tiden. Jeg har kommet mye lengre nå, men det er en lang prosess, sier han til TV 2.

Han sier situasjonen er vanskelig å forklare.

SPRÅKFORSTYRRELSER: Nicholas Wilkinson har vært sykmeldt i over ett år etter han ble rammet av blodforgiftning og fikk flere slag. Foto: Rune Blekken / TV 2
SPRÅKFORSTYRRELSER: Nicholas Wilkinson har vært sykmeldt i over ett år etter han ble rammet av blodforgiftning og fikk flere slag. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Jeg har brukt mye mørk humor etter at jeg fikk slag. Det er mitt ansvar at jeg gikk over streken i dette tilfellet og det beklager jeg. Jeg ønsker veldig gjerne å snakke med Sheida og få beklage enda en gang.

– Jeg prøvde å lage en vits mens jeg hadde afasi. Og jeg vil si unnskyld, unnskyld. Jeg er veldig lei meg for det. Alt jeg kan gjøre er å be om unnskyldning og å håpe at vi kan legge saken bak oss, sier Wilkinson.

TV 2 har fått lese et brev som er signert av logopeden til Wilkinson. Brevet er datert 26. november 2019, og ble også brukt i politisaken.

«Språkforståelsen til Nicholas er rimelig god, og han har innsikt i egen situasjon. Han kan oppfatte når han bruker feil ord, men han klarer ikke alltid å korrigere feiltalen. Han registrerer ikke alltid selv når han snakker med gal syntaks eller bruker feil hjelpeverv i en setning. Han kan derfor lett misforstås, fordi han mangler spesifikke ord og nyanser i språket».

– Kvinnekamp

Sangtarash nekter for Wilkinsons forklaring. Hun mener trusselen var helt reell.

– Det er lett å si etterpå at man tullet. Dette er klassiske unnskyldninger for vold og trusler. Dessuten er dette helt irrelevant for behandlingen av varslingssaken. Uavhengig av bakenforliggende årsak er det farlig om han er en fyr som går rundt og truer andre mennesker, og SV lar han drive valgkamp og være på arrangementer. SV har uansett et forklaringproblem.

Sangtarash sier hun nå står frem «fordi det handler om lojalitet til kvinnekampen»

– Min varslingssak er særdeles alvorlig og som kvinne i SVs ledelse kan jeg ikke godta at kvinner som varsler ikke blir ivaretatt. Jeg kan heller ikke stå se på når kvinnelige politikeres rettsikkerhet ikke blir vernet, eller at arbeidsmiljøet for kvinner i politikken er preget av frykt på grunn av trusler og vold, sier Sangtarash.

Hun sier minoritetskvinner er ekstra utsatt, og at hun har et ansvar for å endre det.

Lysbakken fikk vite i mai

22. mai varslet Sangtarash til SVs sekretariatsleder Bjarne Kristoffersen, som også er medlem av SVs varslingsutvalg. Kristoffersen la opp til at Sangtarash skulle møte SV-leder Audun Lysbakken.

6. juni møttes Lysbakken, Sangtarash og Kristoffersen, hvor Sangtarash fortalte om hendelsen. 11 dager senere møttes Wilkinson, Lysbakken og Kristoffersen. I møtet erkjente han det som har skjedd, ifølge den interne varslingsloggen som TV 2 har fått tilgang til.

SV-representanten, som på daværende tidspunkt var sykemeldt fra stortingsjobben, fikk beskjed om at han ikke skulle ta direkte kontakt med Sangtarash.

BLE INFORMERT: Audun Lysbakken hadde tidlig samtaler med både Sangtarash og Wilkinson. Han vil ikke kommentere saken.
BLE INFORMERT: Audun Lysbakken hadde tidlig samtaler med både Sangtarash og Wilkinson. Han vil ikke kommentere saken. Foto: Terje Pedersen

– Beskjeden til meg 18.juni på et nytt møte var at Nicholas bekreftet det jeg hadde fortalt bortsett fra en setning. Han hadde sagt at det hele var mørk humor og ønsket et møte med meg, forteller Sangtarash.

Etter dette foretok ikke partiet seg noe i løpet av sommeren. 7. august var det et møte mellom partisekretær Audun Herning og Sangtarash. Der fortalte hun at situasjonen og hendelsen påvirket henne og familien sterkt. Ifølge varslingsloggen bekreftet partisekretæren «at saken ville bli behandla etter gjeldende retningslinjer, men at det kom til å ta litt tid da det både var en veldig komplisert sak og på grunn av valgkampen».

2. september fortalte partisekretæren at saken jobbes med, selv om Wilkinson på det tidspunktet ikke hadde vært inne til en samtale. I det samme møtet fortalte Sangtarash at hun skulle politianmelde saken.

– Først da jeg sa jeg skulle anmelde saken, ble det fart i saken, sier Sangtarash.

12. september ble Wilkinson fortalt at det skulle opprettes en varslingssak.

Sangtarash sitt første møte med varslingsutvalget var 19. september.

– Samme dag var jeg hos politiet og anmeldte Wilkinson for drapstrussel mot familiemedlemmet mitt, og politiet kalte meg inn til avhør uken etter.

27. september la partisekretær Audun Herning frem sin konklusjon. Wilkinson ble suspendert fra partiarrangement frem til 31. desember eller til saken var konkludert hos politiet hvis dette var senere enn 31. desember.

Sangtarash mener SV har brutt flere av sine egne retningslinjer i varslingssaken.

KRITISERER SV: Sheida Sangtarash mener partiet har brutt retningslinjer.
KRITISERER SV: Sheida Sangtarash mener partiet har brutt retningslinjer.

– Etter at jeg varslet første gang, fikk jeg ikke noen skriftlig tilbakemelding. Det skal man få ifølge retningslinjene. Det var det første bruddet. Jeg har varslet til flere personer i flere runder. Ingenting har blitt gjort fra partiets side for at jeg skal oppleve at min sikkerhet er ivaretatt. Partiet har ikke innhentet verken kompetanse eller en sikkerhetsvurdering fra andre instanser vedrørende min sikkerhetssituasjon på Stortinget. Når jeg var så tydelig på hvordan jeg opplevde samtalen med Nicholas, hvor alvorlig frykt dette har skapt hos meg og hvordan dette har påvirket meg og min familie, burde jeg i det minste fått anbefaling og bistand fra partiet til å anmelde saken. Det fikk jeg aldri. Det er også et brudd på SVs retningslinjer for varsling.

– Når jeg har stilt spørsmål om hvorfor partiet ikke oppfordret eller støttet meg i å anmelde, har de lagt ansvaret over på meg. Svaret jeg fikk var blant annet at de enten opplevde meg som usikker eller at jeg ikke ønsket å anmelde. Det er usanne påstander, da det motsatte er dokumentert. Det opplevde jeg som en tilleggsbelastning at de la ansvaret over på meg. Man skal aldri frata en varsler definisjonsmakt i egen sak, sier Sangtarash.

SV har beklaget

Partiet har beklaget at saken ikke hadde «den nødvendige fremdrift i starten».

– Jeg har fått en beklagelse fra partisekretæren på at varslingsutvalget kom i gang for sent på grunn av valgkamp og ferieavvikling. Jeg har ikke fått en beklagelse for feilbehandling og brudd på flere av våre retningslinjer som blant annet manglende støtte til å anmelde.

Hun mener at saken og partiets behandling av denne, har ført til at hun ikke klarte å utføre sine verv.

– I et halvt år var jeg en stortingsrepresentant preget av denne saken uten at det ble gjort nødvendige tiltak for at jeg skulle oppleve et trygt arbeidsmiljø. Til slutt ble jeg sykemeldt i november og kunne ikke ivareta noen av mine verv verken i partiet eller som folkevalgt.

– Veldig tungt

– Når han sier at det er mørk humor, så kan ikke du forstå det?

– Jeg kan på ingen måte forstå eller akseptere det. Det vil jeg aldri godta. Dette er grunnen til at jeg er i politikken, jeg kan ikke godta eller bagatellisere vold og trusler mot kvinner som tull.

– Så vil noen si at en stortingsrepresentant, fremtredende, ikke kan fremsette en trussel som det her – at det må være tull?

– Jeg tenker helt omvendt. Stortingsrepresentanter er mennesker de også. Politikken er full av trusler og vold mot politikere og særlig kvinner i politikken. Det er klart det skjer, det har skjedd før og vil skje igjen. Spørsmålet er hvordan vi ser på det, hvordan samfunnet og rettssamfunnet skal definere det og politiske partier går foran og kjempe mot det. Jeg mener det er helt uaktuelt å bruke tull og mørk humor som argument. Det kommer jeg aldri til å godta.

– Så dette handler ikke om at du vil presse ut han?

– Nei, jeg tror ikke det er opp til meg å presse ut noen. Det er et spørsmål om tillit. Min tillit til han er svekket og nå er det partiet og særlig feministene i partiet som må ta stilling til det.

– Du sitter i ledelsen og han er en fremtredende stortingsrepresentant. Hvordan kan partiet fortsette med den situasjonen her?

KRITIKK: Sangtarash sier at hun ikke klarer å utføre sine verv i toppledelsen.
KRITIKK: Sangtarash sier at hun ikke klarer å utføre sine verv i toppledelsen.

– Nei, det kan ikke fortsette. I alle saker med vold og trusler må man ta side. Man må ha tiltak som sikrer den utsatte. Det har vi ikke per i dag. Partiet må ta en runde på våre rutiner, oppfølging av disse, og hvordan vi ivaretar varslere. En viktig diskusjon fram mot neste landsmøte må være sammensetningen av varslingsutvalg og om partiet åpner for en eksklusjonsparagraf. Vi må ta tydeligere stilling til hva vi godtar og ikke godtar av oppførsel i partiet.

Sangtarash sier det er tungt å sitte i SVs ledelse.

– Det er veldig tungt. Det er tungt fordi jeg ikke klarer å forstå hvordan man kan godta slik atferd i vårt parti, at Wilkinsons ord veier tyngst for ledelsen. Det føles som at jeg står utenfor ledelsen og vanskelig å drive politisk arbeid, samtidig har jeg en sterk følelse av at jeg ikke kan gi meg, og at dialogen må fortsette. Hvis ikke får jeg ikke til den forandringen vi trenger i partiet.

– Hvordan er det for deg å være i Stortinget?

– Jeg klarer ikke å være der. Jeg tør ikke å være der. Jeg er redd, jeg er redd for å møte han og all det psykiske som vil oppstå.

Torsdag i forrige uke fikk Sangtarash beskjed fra politiet om at saken er henlagt. Fredag fikk hun beskjed fra partiets varslingsutvalg at suspensjonen er avsluttet.

– Jeg er uenig i politiets vurdering og jeg skal påklage henleggelsen. Det vil si at dette nå er en pågående sak.

Partisekretæren: – Trist og vanskelig

– Det har vært en vanskelig og trist sak, hvor vi har forsøkt å ivareta to personer i en sårbar situasjon, sier SVs partisekretær Audun Herning.

SV har ikke varslingsrutiner i saker som denne. Dagens rutiner omhandler saker om seksuell trakassering.

– Det betyr at vi har måttet ta stilling underveis til hvilke deler av varslingsrutinene vi har måttet bruke, derfor er det naturlig å ha en ordentlig gjennomgang om det er tilstrekkelig.

SV har lagt til grunn av begge snakker sant, og Herning sier de «må forholde seg til begge virkelighetene».

VANSKELIG: SVs partisekretær Audun Herning sier SV-ledelsen synes saken er trist og veldig vanskelig. Foto: Per Haugen/ TV 2.
VANSKELIG: SVs partisekretær Audun Herning sier SV-ledelsen synes saken er trist og veldig vanskelig. Foto: Per Haugen/ TV 2.

– Jeg legger til grunn at begge snakker sant, jeg har ingen grunn til å tro noe annet. Det er det som gjør det vanskelig. Det er ingen uenighet om det som har skjedd, men hva som ligger bak. Reaksjonen er noe vi må ta reelt og hans forståelse av hvorfor det skjedde er noe vi må forholde oss til.

Herning erkjenner at partiet burde satt i gang en formell prosess tidligere.

– Det er en av de tingene vi ser at vi burde gjort tidligere, samtidig ble det satt i gang samtaler og det ble iverksatt reaksjoner. Han fikk ikke oppsøke de stedene hun var til stede.

Herning forsvarer at de ikke oppfordret Sangtarash til å anmelde saken.

– Vi har ikke tatt stilling til det juridiske eller medisinske i dette. Vi har tatt utgangspunkt i saken som har oppstått i partiet og prøvd å iverksette tiltak så det er mulig for henne å delta i partiet.

– Men det står i retningslinjene at dere skal oppfordre til anmeldelse?

– Ja, det er rutiner for håndtering av saker om seksuell trakassering. Dette er en sak hvor vi har måttet se om det er deler av det som vi skal bruke eller ikke. Vi mener at ved å gå inn i det ville vi gått langt inn i å vurdere det vi ikke har kompetanse til, på om det har medisinsk eller juridisk bakgrunn. Vi har tatt stilling til situasjonen som har oppstått.

– I september suspenderer dere Wilkinson. Hva er det på bakgrunn av?

– Det er fordi vi har en situasjon i partiet hvor hennes deltakelse kan bli begrenset av hans mulighet til å være til stede. Vi har håndtert det internt og det betyr at vi har forsøkt å skjerme henne så hun kan utføre hennes virke.

– Har situasjonen endret seg nå, så det ikke er behov for en suspensjon?

– Det er sånn at når vi har en suspensjon, vil den en gang komme til ende. Det er det vi forholder oss til.

«Streng straff»

– Hvis dette bare er mørk humor som kom ut feil, er det en veldig streng straff å iverksette?

– Det er en veldig streng straff, men det her er ikke noe vi har tatt stilling til bakenforliggende. Vi har tatt stilling til den situasjonen som har oppstått i partiet, og da ser vi at også denne reaksjonen er helt reell, sier Herning.

– Men hvis han ikke har gjort noe galt, hvorfor skal han da få en suspensjon?

– Vi er nødt til å ta tiltak så hun kan delta i partiet og utøve sitt virke. Det er det vi har tatt stilling til, sier Herning.

– Hvordan behandler dere nå denne saken videre?

– Nei, suspensjonen er avsluttet. Samtidig må vi forholde seg til at begge skal utøve sitt virke i partiet.

– Tror du det er mulig?

– Det er vi nødt til å få til, sier partisekretæren.

Audun Lysbakken ønsker ikke å kommentere saken.