GÅR I MINUS PÅ GRUNN AV FERGA: Hogne og Jorun Elin Kvistad Gjuvsland driver kjøreskole sammen. De taper rundt 150.000 kroner i året på fergependling.
GÅR I MINUS PÅ GRUNN AV FERGA: Hogne og Jorun Elin Kvistad Gjuvsland driver kjøreskole sammen. De taper rundt 150.000 kroner i året på fergependling. Foto: Elisabeth Berg Hass/Kvinnheringen

Må betale 150.000 kroner i fergebilletter: – Fortvilende

På ett år bruker Hogne Gjuvsland rundt 150.000 kroner av inntektene fra kjøreskolen til fergebilletter. – Blir det dyrere legger vi ned og flytter, sier Gjuvsland.

Flere steder i landet protesterer folk nå mot stigende fergepriser. I Hordaland har fergeprisene økt med 59 prosent de siste fem årene, viser en kartlegging gjort av VG.

I Nordland var prisøkningen på 94 prosent, men har gått ned til 44 prosent etter at fylket gikk tilbake på prisøkningen.

I Kvinnherad kommune i gamle Hordaland, nye Vestland fylke, bor Hogne Gjuvsland og familien. Sammen med kona og faren driver han Husnes trafikkskule. I fjor ble bedriften kåret til gasellebedrift av DN. Men i løpet av de fem årene familien har drevet trafikkskolen, har de gått i tap.

– Hadde ikke fergeutgiftene vært så høge ville vi gått i pluss, sier Gjuvsland.

– Må hente pengene fra egen lønn og overskudd

For at kjøreelevene skal få de trafikale utfordringene de trenger for å oppfylle kriteriene, må kjørelærerene i Husnes trafikkskule ta ferga over til nabokommunen Stord. En tur koster 146 kroner med rabatt, 243 kroner uten. Da Gjuvsland og de andre lærerene til tider må ta med tilhenger til øvelseskjøring, stiger prisen til 292 kroner med rabatt og 486 kroner uten. I løpet av en måned bruker de rundt 15.000 kroner på fergereiser. På et år utgjør det rundt 150.000 kroner.

– Det er klart det har mye å si for resultatet. Det blir dyrere for oss å kjøre, men vi kan ikke sette opp prien. Da priser vi oss ut av konkurransen. Vi har ingen annen plass å hente pengene fra enn fra egen lønn og overskudd, sier Gjuvsland.

– Det går nesten ikke an å pendle

Et stykke nord i kommunen på Varaldsøy bor Kristine Haukenes. Hun og familien er avhengige av ferga for å komme seg til butikken, arbeid, lege, tannlege, skole og andre aktiviteter.

– Det blir mye penger, og det er fortvilende, mener Haukenes.

FORTVILTE: Kristine Haukenes (i midten) sammen med sambygdinger fra Varaldsøy på et kommunestyremøte i Kvinnherad om ferjetakster. – Vi frykter vi er siste generasjon her ute, sier Haukenes. Foto: Karen Anna Kleppe/Kvinnheringen
FORTVILTE: Kristine Haukenes (i midten) sammen med sambygdinger fra Varaldsøy på et kommunestyremøte i Kvinnherad om ferjetakster. – Vi frykter vi er siste generasjon her ute, sier Haukenes. Foto: Karen Anna Kleppe/Kvinnheringen

Haukenes har tidligere jobbet som advokatsekretær i kommunesenteret Husnes. For å komme seg der måtte hun ta ferga. Nå jobber hun hjemme på gården.

– Det går nesten ikke an å pendle, jeg tapte jo nesten penger på det, sier Haukenes.

På spørsmål om hvorfor familien ikke flytter, eller pendler sammen med sambygdinger for å få det billigere, svarer Haukenes:

– Vi stortrives her ute, og vi bor vi i en kommune der man er helt avhengig av egen bil for å komme seg rundt.

Ordføreren frykter fraflytting

Ordfører i Kvinnherad kommune, Hans Inge Myrvold (Sp), mener situasjonen er uholdbar.

– Jeg er redd dette har såpass store konsekvenser for lokalsamfunnet at folk blir nødt til å bytte jobb, eller i verste fall flytte bort fra kommunen, sier Myrvold.

Han mener at det er kommune og fylkeskommune som i dag sitter igjen med den store merkostnaden som er påført med omlegging til lav- og nullutslippsteknologi på fergene.

– UHOLDBART: Ordfører i Kvinnherad kommune, Hans Inge Myrvold, mener regjeringen må løyve mer midler til fylkeskommunene. Foto: Privat
– UHOLDBART: Ordfører i Kvinnherad kommune, Hans Inge Myrvold, mener regjeringen må løyve mer midler til fylkeskommunene. Foto: Privat

– Vi har påpekt i Stortinget at fylkene sliter, og at de ikke har nok midler til å innføre den nye teknologien på en god måte. Men vi blir avvist av regjering og samferdselsminister, sier Myrvold.

Ifølge Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) sine hjemmesider er fergedriften i Vestland underfinansiert med 380 millioner kroner i 2020. I Møre og Romsdal er underfinansieringen på om lag 200 millioner kroner. Så langt har nærmere 50 ordførere har skrevet under på et fergeopprop fra NFKK.

– Dyrere med ferge enn fly

En familie med to voksne i jobb, vil kunne måtte opp i 80.000 kroner i fergebilletter i året for å komme seg på jobb. - I tillegg er det fotballtrening, foreldremøter, legebesøk og andre fritidsaktiviteter, sier Kristine Haukanes, som bor på Varaldsøy
En familie med to voksne i jobb, vil kunne måtte opp i 80.000 kroner i fergebilletter i året for å komme seg på jobb. - I tillegg er det fotballtrening, foreldremøter, legebesøk og andre fritidsaktiviteter, sier Kristine Haukanes, som bor på Varaldsøy

Varaordfører i Molde kommune, Odd Helge Gangstad er glad for det voldsomme folkelige engasjementet rundt økte fergetakster.

– Prisene på enkelte strekninger er helt ute av proporsjon. Hvis en sammenligner med enkelte flyruter så er det dyrere å ta ferge enn å ta fly relativt langt. Takstøkningene blir en bremsekloss for utvikling langs kysten og nå har dette virkelig fått oppmerksomhet, sier Gangstad.

Han håper regjeringen kommer med penger for å kompensere utgiftene fylkeskommunene har hatt med å investere i null- og lavutslippsferjer.

– Dette går ikke over. Det for alvorlig og en kan ikke sitte rolig å se at kystsamfunn skal blø på denne måten her

FORVENTER GREP FRA REGJERINGEN: Varaordfører i Molde, Odd Helge Gangstad, forventer at regjeringen bevilger mer penger til fylkeskommunene. Foto: Arne Rovick
FORVENTER GREP FRA REGJERINGEN: Varaordfører i Molde, Odd Helge Gangstad, forventer at regjeringen bevilger mer penger til fylkeskommunene. Foto: Arne Rovick

– Hvis det ikke kommer mer penger da?

– Da har regjeringen gitt opp kysten og neglisjert alle som er avhengig av ferge. Hvis de ikke oppfatter de signalene som er så sterke og kystopprøret, da ser jeg virkelig mørkt på fremtiden. Men jeg er optimist og tror ikke det skjer, sier Gangstad.

Vil ha Hareide på banen

Fylkesordfører i Vestland fylkeskommune, Jan Askeland (Sp) mener også at fylkeskommunen får for lite midler fra regjeringen.

– Det er åpenbart at vi trenger mer penger for å løse oppgavene våre. De inntektene vi har kommer utelukkende fra staten, sier Askeland, og mener den nye samferdselsministeren må komme på banen.

Han forstår godt at folk er sinte og frustrerte.

– For mange er ferga en del av veien, og slett ikke alle pendlere har naboer som skal ta ferga på samme jobb, sier Askeland.

Forslag om ekstrabevilgning nedstemt

Arbeiderpartiet har foreslått at regjeringen må komme med ekstrabevilgninger for å få ned prisen på fergebilletter i revidert nasjonalbudsjett til våren. Det ble torsdag nedstemt i Stortinget.