advokat snapper med ungdom:

– Lurer på om skolen kan ta fra dem mobil og snusboks

Inspirert av Snapchat-suksessen «Helsesista», startet advokat Ingrid Lauvås «Advokatsnap» for å gi barn og unge jusshjelp i hverdagen.

Advokat Ingrid Lauvås arbeider til daglig med foreldretvister, barnevern og strafferett. Hun opplevde ofte at i de sakene der barn var involvert, burde de ha fått mer informasjon.

– Jeg har oppfattet at dette feltet kan være litt skummelt. Det kan være litt uforutisgbart og utrygt, og dette med advokat kan virke litt skremmende, sier hun.

Derfor har hun lenge ønsket å nå ut til barn og unge og opplyse og informere dem om nettopp deres rettigheter, som de kanskje ikke alltid er klar over.

Inspirert av «Helsista»

I 2017 var det opp mot en million brukere på Snapchat Norge, både barn og voksne. I samme periode startet helsesøsteren Tale Marie Krohn Engvik kontoen «Helsesista», som har fått stor suksess.

Advokat Ingrid Lauvås. Foto: TV 2
Advokat Ingrid Lauvås. Foto: TV 2

Da «Helsesista» ble kjent, forstod Lauvås at dette var en attraktiv kanal for å nå ut til sin brukergruppe. Høsten 2019 startet hun derfor opp «Advokatsnap». Tanken bak er at den skal senke terskelen for at barn og unge skal ta kontakt, gjerne anonymt om de ønsker det.

Sammen med teamet sitt hos Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS, bruker de av sine erfaringer til å informere og svare på spørsmål. Målgruppen er barn og unge mellom 13 og 20 år.

Lurer på skolens makt

Hver dag legger Lauvås ut en Snapchat-story med informasjon. Det kan være tema som mobbing, bildedeling, foreldretvister og lignende.

Har du noen eksempler på henvendelser du har fått?

ADVOKATSNAP: Gjennom Snapchat svarer advokat Ingrid Lauvås sine følgere. Foto: Privat
ADVOKATSNAP: Gjennom Snapchat svarer advokat Ingrid Lauvås sine følgere. Foto: Privat

– Flere lurer på hva skolen har rett til å beslaglegge. Kan de ta fra meg mobilen og snusboksen? Da henviser jeg dem alltid til skolens reglement. Der står det hva skolen har rett til og hvilke plikter elevene har i skoletiden, sier hun.

Videre forteller hun at flere tok kontakt da hun la ut en Snapchat-story om mobbing.

Hvordan bistår dere de som tar kontakt?

– Jeg svarer på spørsmålene deres. Noen ganger henviser jeg dem videre til rett instans hvor de kan få hjelp. Jeg driver kun med rådgivning og videre henvendelser, sier hun.

Som advokat kan ikke Lauvås gå inn i sakene og prosedere dem. Det er uetisk. I de tilfellene det er nødvendig, har hun henvist dem til blant annet Barnas Jurist.

Får støtte

Barnas Jurist er en avdeling under Gatejuristen. Deres mål er å bidra til at flere barn og unge får sine grunnleggende rettigheter oppfylt. De har erfart at at det er vanskelig å nå ut til ungdommen og støtter «Advokatsnap».

Hvem bistår med hva?

  • «Advokatsnap» kan veilede, svare på spørsmål og gi råd der og da.
  • Barnas Jurist er de som kan hjelpe ved å se på saken / problemstillingen og finne en løsning samt bistå med gratis jurist når det er behov for det.
  • Både «Advokatsnap» og Barnas Jurist har taushetsplikt og det er derfor trygt å ta kontakt med dem om du har behov for det.

Barnas Jurist er landsdekkende og er en gratis tjeneste for unge opp til 25 år. I første møte med ungdommen går de gjennom problemstillingen deres. Hvordan de kan hjelpe og hvilke løsninger som er mulige. Er det behov for en jurist, får de dette gratis opp til de er 25 år.

Hvilke problemstillinger kan dere hjelpe med?

– Vi har mange saker slik som Lauvås opplever på «Advokatsnap». Et stort problem er for eksempel mobbing i skolen. Vi har ofte noen som har opplevd mobbing der skolen ikke har gjort nok for å hjelpe.Vi kan kommunisere med skolen og hjelpe til slik at skolen følger de pliktene de har sier Eline Krog hos Barnas Jurist, som også forteller at de får mange henvendelser om bildedeling og foreldretvister.