SOLA: Johan Sverdrupfeltet i Nordsjøen åpnet offisielt i starten av januar.
SOLA: Johan Sverdrupfeltet i Nordsjøen åpnet offisielt i starten av januar. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Flere miljøbrudd på Equinors plattformer:

– Har ikke god nok kontroll

Equinors oljeplattformer får refs fra Miljødirektoratet, som nå har bedt om et møte med konsernledelsen.

Forrige fredag fikk Tina Bru (H) nøkkelen som ny statsråd for olje- og energidepartementet.

Tidligere statsråd Sylvi Listhaug (Frp) overværte åpningen av den nye oljeplattformen Johan Sverdrup i januar, og uttalte flere ganger hvilken klimagevinst verden får av Norges oljeproduksjon.

Miljødirektoratet har derimot avdekket flere avvik og brudd på miljøregelverket ved Equinors plattformer. Noen av bruddene har pågått over flere år.

– Vi ser at Equinor gjentatte ganger bryter reglene, og de retter ikke opp selv om de sier de skal gjøre det. Derfor har vi nå innkalt konsernledelsen til et møte. Vi syns dette er for dårlig, sier avdelingsleder Bjørn Bjørnstad på avdelingen for tilsyn og areal i Miljødepartementet.

– Helt andre forventninger

Bjørnstad forteller at det hører til sjeldenhetene at Miljødirektoratet ber om et møte med konsernledelsen i Equinor.

– Equinor er en av de største og mest profesjonelle aktørene i norsk industri, og vi har helt andre forventninger enn det de har klart å levere de siste par årene, sier Bjørnstad.

Han forteller at de vil be konsernledelsen om å redegjøre for hvordan de skal bedre situasjonen under møtet på fredag, og hvordan Equinor skal ta risiko for helse og miljø mer på alvor.

– Nå er det viktig å høre på hva Equinor har å si, og hvordan de vil jobbe for å ta ta regelverket for ytre miljø mer på alvor.

MILJØDIREKTORATET: Bjørn Bjørnstad mener Equinor ikke følger regelverket godt nok. Foto: Geir Mogen / Miljødirektoratet
MILJØDIREKTORATET: Bjørn Bjørnstad mener Equinor ikke følger regelverket godt nok. Foto: Geir Mogen / Miljødirektoratet

Utslipp av kjemikalier

I et brev fra Miljødirektoratet til Equinor, vises det blant annet til at plattform Troll B har hatt utslipp av kjemikalier i svart kategori fra sjøvannspumpe som de ikke har tillatelse til.

Equinor ble sammen med en rekke andre operatører varslet om dette allerede i 2017.

– De bruker disse kjemikaliene, og har ikke tillatelse til dette, sier Bjørnstad.

Han forteller at kjemikalier kategoriseres etter grønn, gul, rød og svart kategori, hvor svart er de mest problematiske stoffene.

– Ser ikke bevissthet

Kategoriseringen av kjemikalier er baser på hva som er nedbrytbart i naturen, giftighet i naturen og hva som samles opp i dyr og levende organismer.

– Vi ser ikke at Equinor har hatt tilstrekkelig bevissthet rundt bruken av tetningsolje i sjøvannspumper. Det betyr at de har ikke den aktsomheten vi mener de må ha, sier Bjørnstad.

Equinor sier på sin side at tillatelsene for utslipp på Troll B er sortert ut, og at de har den nødvendige utslippstillatelsen på plass.

– Vi har ikke noe utestående her i den dialogen vi har med direktoratet om dette, sier kommunikasjonssjef Morten Eek til TV 2.

TROLL B: Plattformen er et av verdens største gassfelt. Foto: Øyvind Hagen / TV 2
TROLL B: Plattformen er et av verdens største gassfelt. Foto: Øyvind Hagen / TV 2

Forebyggende tenkning

I brevet vises det også til alvorlige brudd regelverket på oljeraffineriet Mongstad, som handler om påvisningssystem for lekkasjer på anlegg med innhold av fluorholdige klimagasser.

– Hvis fluorgassene slipper ut i atmosfæren, så betyr det en betydelig økning av klimagassutslipp. Når Equinor ikke har god nok kontroll, så betyr det at sjansen for ulovlig utslipp er større, sier

Han understreker at bruddet på regelverket ikke vil si at de nødvendigvis har hatt utslipp, men at det er veldig viktig at industrien i Norge tenker forebyggende.

– Når de har et så dårlig kontrollsystem kan det være de ikke har kontroll på utslippene av disse gassene. Det er ulovlig rett og slett, sier han.

Forslag til forbedringer

Kommunikasjonssjef Morten Eek i Equinor sier til TV 2 at han mener de etterlever regelverk og retningslinjer godt, og at de følger opp der de skal forbedre seg.

– Men jeg må erkjenne at vi i enkelte tilfeller ikke alltid har vært gode nok til å dokumentere at det vi utbedrer er gjennomført, eller at det er forhold som er utestående som er kvittert ut som ferdig, sier Eek.

Han sier de kommer til å gjennomgå dette i møtet, i tillegg til at Equinor har en del forslag til forbedringer som de ønsker å drøfte med Miljødirektoratet.

– Har kontroll

Equinor har blant annet fått refs det manglende påvisningssystemet for lekkasjer på Mongstad, men mener at de har kontroll.

– Vi har en pågående dialog med direktoratet om veien videre. Vi møter i dag krav til automatisk lekkasjedeteksjon, og så er det noen detaljer vi skal jobbe videre med, sier han og fortsetter:

– Det mener vi bestemt vi skal finne løsninger på i en avklaring med direktoratet.

Miljødirektoratet sier de ikke ser at Equinor jobber aktivt med å forhindre og begrense utslipp til naturen. Olje- og gasselskapet mener de fleste forholdene er tema som er bragt til orden, eller er i en god prosess til å bli løst.

– Gjennomgående driver vi som ansvarlig operatør anleggene våre i tråd med krav som settes til oss. Der det er behov for oppfølging av forhold fra vår side, ser vi fram til videre gjennomgang med direktoratet, sier Eek.