Dermed dobles Norges støtte til fondet. Fra norsk side er dette tidenes største bistandsavtale med en multilateral klimaorganisasjon, ifølge regjeringen.

– Det grønne klimafondet har levert gode resultater i utviklingsland, og derfor øker vi nå støtten til fondet fra 400 millioner per år til 800 millioner per år, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Norge blir med dette den sjette største giveren til fondet og tredje største giver per innbygger.

– Pengene vil gå til prosjekter i utviklingsland som kutter klimagassutslipp og sørger for tilpasning til klimaendringer, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Lederen for Det grønne klimafondet, Yannick Glemarec, kommer til Oslo torsdag for å undertegne avtalen. Norads nye direktør Bård Vegar Solhjell undertegner på vegne av Norge.

Det grønne klimafondet (GCF) ble opprettet i 2010 av FNs klimakonvensjon. Fondets mål er å bidra til en lavkarbon- og klimatilpasset utvikling ved å gi støtte til utslippsreduserende tiltak og klimatilpasning i utviklingsland.