JOBBET SVART: Begge håndverkerne fra Øst-Europa har fortalt TV 2 om en arbeidsgiver i Trondheim som betaler folk med svarte penger. Janusz Brzezick (t.h.), som har reist hjem til Polen, forteller at han jobbet svart og fremdeles har lønn til gode, flere måneder etter at han dro hjem. «Oleg» (t.v.), fra et annet land, sier han var registrert arbeidstager, men har mange måneders lønn utestående.
JOBBET SVART: Begge håndverkerne fra Øst-Europa har fortalt TV 2 om en arbeidsgiver i Trondheim som betaler folk med svarte penger. Janusz Brzezick (t.h.), som har reist hjem til Polen, forteller at han jobbet svart og fremdeles har lønn til gode, flere måneder etter at han dro hjem. «Oleg» (t.v.), fra et annet land, sier han var registrert arbeidstager, men har mange måneders lønn utestående. Foto: Frank Lervik/TV 2 og PRIVAT

håndverkere forteller om livet i norge:

Jobbet svart og har utestående lønn

De jobbet svart for arbeidsgiveren i Trondheim. Flere dro tilbake til Øst-Europa, med utestående lønn. Politiet etterforsker saken som menneskehandel og arbeidslivskriminalitet.

«Oleg» er utdannet økonom ved et universitet i sitt hjemland. Men det var fristende å jobbe som håndverker i Norge da sjansen bød seg.

– Familien min syntes det var stas at jeg skulle til Norge, det er et land som har høy status hjemme hos oss, sier mannen, som TV 2 har valgt å kalle «Oleg». Av redsel for represalier ønsker han å være anonym.

«Oleg» ble innkvartert i et hus som arbeidsgiveren leide til sine arbeidere. Men etter hvert ble lønnsutbetalingene svært uregelmessige.

– Han skylder meg for mange måneder, til sammen 1700 timer arbeid uten betaling, hevder håndverkeren, som nå har anmeldt arbeidsgiveren i Trondheim til politiet.

«Oleg» er svært frustrert. Det samme gjelder for flere han har jobbet sammen med.

– Denne mannen skylder meg 5000 kroner, skriver Janusz Brzezicki i en sms til TV 2.

– Han betalte meg i svarte penger, 120 kroner per time. Da jeg ringte for å etterlyse pengene mine, svarte han at han allerede var ferdig med å snakke med meg, fortsetter Brzezicki.

FORTVILER OVER UTESTÅENDE LØNN: Polakken Janusz Brzezicki skriver i en sms at han jobbet svart for 120 kroner timen. Det er lavere timebetaling enn unge arbeidstagere under 18 år har krav på i Norge. FOTO: Privat
FORTVILER OVER UTESTÅENDE LØNN: Polakken Janusz Brzezicki skriver i en sms at han jobbet svart for 120 kroner timen. Det er lavere timebetaling enn unge arbeidstagere under 18 år har krav på i Norge. FOTO: Privat

Flere hevder de fikk svart lønn

Janusz Brzezicki er like fortvilet som en rekke andre østeuropeiske håndverkere TV 2 har vært i kontakt med. Flere hevder å ha fått utbetalt lønn i svarte penger, og har tilnærmet identiske historier om den samme arbeidsgiveren i Trondheim.

– Vi bodde og jobbet tett sammen i lang tid, og det var ingen tvil om at noen av mine kolleger mottok svart betaling, sier Oleg.

Han forteller at de talte opp lønna i kontanter.

– En del kunder har betalt svart, ingen tvil. En gang fant vi 40 000 kroner i betaling liggende på et kjøkken der vi jobbet, fortsetter han.

Johan Ansnes, fra Immer advokatfirma i Trondheim, representerer «Oleg».

– Det kan virke som denne aktuelle bedriften har lagt opp til en modell der noen får lønn svart, altså at de går under radaren på alt. Skatt og Arbeidstilsyn. Andre er registrerte arbeidstagere, men mottar lønn uregelmessig og er underbetalt. Og innimellom, som min klient, får de overhodet ikke lønn, sier Ansnes.

Tsjekkeren Pavel Hodousek bekrefter disse beskrivelsene. Han kom til Trondheim som registrert arbeidstager, men fikk etter hvert spørsmål om noe annet.

– Min sjef spurte om jeg ville ha lønn utbetalt svart etter en stund. Det ville jeg jo ikke, og da begynte problemene, forteller Hodousek til TV 2.

– Menneskehandel

Den ideelle organisasjonen «Hope for Justice» har hjulpet mennesker, mange av dem fra Øst-Europa, som kom til Norge for å jobbe, men som opplevde seg lurt av sin arbeidsgiver.

– Vi ønsker å ta noen av disse sakene til retten for å prøve ut det vi oppfatter som menneskehandel, sier daglig leder i organisasjonen, Sondre Høyseter.

BISTÅR OFRE FOR MULIG MENNESKEHANDEL: Hope for Justice vil ta saken til «Oleg» for norsk rett. FOTO: Arild Karlsen/TV 2
BISTÅR OFRE FOR MULIG MENNESKEHANDEL: Hope for Justice vil ta saken til «Oleg» for norsk rett. FOTO: Arild Karlsen/TV 2

Hvordan kan dette være menneskehandel, disse menneskene oppsøker jo jobbene i Norge frivillig?

– Vi mener dette er en bevisst metode, hvor man henter billig arbeidskraft, mennesker som ikke kjenner verken lovverk eller språk i Norge, og som mangler et nettverk. Arbeidsgiver lar dem få lav lønn, og av og til ikke lønn i det hele tatt. I tillegg innkvarteres arbeidsstokken ofte i et hus arbeidsgiver leier. Husleia trekkes gjerne rett fra lønna, sier Høyseter.

Han mener disse elementene setter den tilreisende arbeideren i en tvangssituasjon.

– Straffeloven sier også noe om forledelse og misbruk av sårbar stilling. Ved å holde tilbake lønn og ved å trekke husleie rett fra lønna, har de livet til den utenlandske arbeideren i sin hule hånd, mener Høyseter.

Flere av de østeuropeiske arbeidstagerne bekrefter overfor TV 2 at de bodde samlet i et hus som arbeidsgiver leide. Leien ble trukket av lønna. Dermed har de som ble registrert som arbeidstagere på lovlig måte en mindre bruttolønn på papiret.

– Burde ikke eksistere

«Oleg» er klar i sin sak etter sine opplevelser i Norge. Han oppholder seg per i dag på ukjent adresse.

– Slike firmaer snyter staten for skatt, de burde ikke få lov til å eksistere, mener han.

Hans tilfelle støttes av Høyseter i «Hope for Justice».

– Vi vil hjelpe mennesker ut av utnyttelse. Det er helt forkastelig hvis Norge skal bygges på denne måten, ved hjelp av utsatt, utenlandsk arbeidskraft, sier Høyseter.

Konkurs

TV 2 har flere ganger forsøkt å kontakte den aktuelle arbeidsgiveren i Trondheim, og å oppsøke vedkommende direkte, uten resultat. Firmaet er nå konkurs.

Da TV 2 forsøkte å komme i kontakt med innehaveren, var kontoret forlatt og mørklagt.

Kilder har også opplyst til TV 2 at mannen som drev firmaet har opprettet et nytt firma i et annet navn.

Politianmeldt

Politiet opplyser om at de etterforsker saken etter anmeldelse fra «Oleg», og at det er et betydelig arbeid som gjenstår.

BETYDELIG ETTERFORSKNINGSARBEID: Politiadvokat Alf Rune Nilsen sier at de etterforsker det som kan være både menneskehandel- og a-krimsak. Foto : Frank Lervik/TV 2
BETYDELIG ETTERFORSKNINGSARBEID: Politiadvokat Alf Rune Nilsen sier at de etterforsker det som kan være både menneskehandel- og a-krimsak. Foto : Frank Lervik/TV 2

– Som man kan forstå dreier dette seg om et betydelig etterforskningsarbeid, sier politiadvokat Alf Rune Nilsen i Trøndelag politidistrikt.

– Det handler delvis om å se på om dette er menneskehandel, altså at arbeidskraft utnyttes på en utilbørlig måte, og delvis etterforskes det som en arbeidslivskriminalitetssak, fortsetter han.

Nilsen har inntrykk at en del arbeidsgivere utnytter eller benytter seg av at utlendinger ikke kjenner norske forhold.

– Det ser vi alvorlig på, og vi må nå foreta avhør med personer som forhåpentligvis ennå befinner seg i Norge, sier han.

Politiadvokaten understreker også det alvorlige i det hvis arbeidsgiver ikke har betalt skatter og avgifter.