UNDERSØKELSER: Eksperter fra 435th Contingency Response Squadron undersøker flystripen på Jan Mayen. Foto: Kyle Yeager/US Air Force
UNDERSØKELSER: Eksperter fra 435th Contingency Response Squadron undersøker flystripen på Jan Mayen. Foto: Kyle Yeager/US Air Force

Her sjekker amerikanske militær-eksperter flystripen på Jan Mayen

– Hensiktsmessig at andre land er kjent med landingsforholdene på Jan Mayen i tilfelle at det skulle oppstå en beredskapssituasjon i nord, sier orlogskaptein Per-Thomas Bøe.

Det økte spenningsnivået mellom Russland og Vesten har ført til at USA og NATO fokuserer på militær styrke og tilstedeværelse i Nord-Atlanteren.I desember fortalte TV 2 at Russland bygger verdens nordligste kampflybase, som ifølge norsk og dansk etterretning blir Russlands hjørnestein i en fremskutt forsvarslinje i Arktis.Amerikanske militære eksperter fra Ramstein flystasjon i Tyskla

Mer innhold fra TV 2