Et vogntog som frakter oksygen har veltet i Møre og Romsdal. Det er innført 300 meter sikkerhetssone rundt tankbilen.

– Sjåføren opplyste med en gang at det var oksygen i tanken og da er det rutine å innføre en sikkerhetssone i tilfelle det oppstår en eksplosjon, sier operasjonsleder Tove Anita Asp.

Politi og brannvesen jobber på stedet og sier at det kan være en rift i tanken, men at bilen ligger stabilt.

Det ble først innført en sikkerhetssone på 100 meter, men denne er nå økt til 300 meter.

Alle som bor innenfor sikkerhetssonen er evakuert til Leira Barneskole og må oppholde seg der til tankbilen er tømt. Politiet tror at det vil ta rundt tre timer.

Veien er sperret i begge retninger. Vegtrafikksentralen skriver på Twitter at veien trolig blir stengt i flere timer.