TAR INGEN SJANSER: Passasjerer på flyplassen i Hong Kong beskytter seg med ansiktsmasker og sprit. Ved flyplasser og togstasjoner i Kina sjekkes nå de reisende for feber for å unngå at lungeviruset sprer seg. (AP Photo/Ng Han Guan)
TAR INGEN SJANSER: Passasjerer på flyplassen i Hong Kong beskytter seg med ansiktsmasker og sprit. Ved flyplasser og togstasjoner i Kina sjekkes nå de reisende for feber for å unngå at lungeviruset sprer seg. (AP Photo/Ng Han Guan)

Vet ikke hvor farlig lungeviruset er

Norske helsemyndigheter er i beredskap dersom en smittet person dukker opp i Norge. Smitten har nå også nådd USA.

Ni personer er nå bekreftet døde i Kina etter at de er smittet av det hittil ukjente lungeviruset. Samtidig er det første smittetilfellet bekreftet i Taiwan.

Det er også påvist smittetilfeller i Japan, Thailand og Sør-Korea, samt i Australia der en mann er isolert i sin egen bolig som følge av mistanke om smitte.

Tirsdag ettermiddag ble også det første tilfellet bekreftet i USA.

Kriseberedskap

Folkehelseinstituttet opplyste mandag at man må være forberedt på at det kan komme smittede personer til Norge. Beredskapen er på plass om man oppdager en smittet person i Norge, sier lege Trine Hessevik Paulsen ved FHI.

– Vi har en egen kriseberedskap og forskjellige planverk som settes i verk om et mistenkt eller bekreftet tilfelle oppdages i Norge, sier Paulsen til TV 2 tirsdag.

Det nye coronaviruset fører til en lungebetennelse-lignende sykdom med symptomer som feber og pusteproblemer. Forskere mener at sykdommen kan ha smittet fra dyr til mennesker. Ifølge kinesiske myndigheter smitter også viruset mellom mennesker.

Et sjømatmarked i Wuhan i Kina antas å være sentrum for utbruddet.

Ber folk ta grep

Folk som skal reise til Kina, anbefales å vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise. Reisende bør unngå kontakt med dyr og markeder som selger dyr og ferskvarer, råder FHI. God håndhygiene er viktig.

Det finnes ingen legemidler eller vaksine mot det nye coronaviruset.

– Hvor farlig er viruset?

– Det vet vi ikke helt ennå. Det viser seg at for enkelte kan det være svært farlig. Det har vært et fåtall dødsfall, men noen av disse personene hadde andre risikofaktorer eller alvorlig underliggende sykdom. Vi vet ikke om det er farlig for alle. Vi får også opplyst at det er mange som kun erfarer mild sykdom med feber, sår hals og hoste. Vi vet derfor ikke hvor farlig viruset vil være samlet sett, sier Trine Hessevik Paulsen.

Krisemøte

Onsdag har Verdens helseorganisasjon (WHO) innkalt til krisemøte om utbruddet. Man skal da vurdere om utbruddet kvalifiserer til at WHO erklærer en internasjonal folkehelsekrise eller «PHEIC» – Public Health Emergency of International Concern. Dette innebærer i så fall at utbruddet krever umiddelbar internasjonal handling.

– Dette er en vurdering som WHO kan og bør gjøre når noe sånt inntreffer, sier Paulsen.