Politistasjonen i Kirkenes en vinterdag i desember.
Politistasjonen i Kirkenes en vinterdag i desember. Foto: Ørn E. Borgen/NTB scanpix

saksøker E-tjenesten:

– Ble forsøkt vervet av norsk etterretning på nærbutikken

E-tjenesten og PST tok uønsket og åpen kontakt, ifølge Ølen betong.

Forretningsmannen Atle Berge, som har saksøkt staten etter at han ble anklaget for spionasje og utvist fra Russland i ti år, krever erstatning på over 130 millioner kroner.

Ifølge sluttinnlegget som ble levert til Oslo tingrett mandag, heter det at Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ved en rekke anledninger tok uønsket og åpen kontakt med nøkkelansatte i Ølen Betong, som drev med forretninger i Russland.

Ølen betong hevder at norsk etterretning brøt eller handlet utenfor reglene som er fastsatt for henholdsvis E-tjenesten og PST.

– Et uønsket forsøk på å rekruttere borgere som informanter om forhold i utlandet, er klart nok et inngrep som fordrer hjemmel. De mulige hjemmelsgrunnlagene er overskredet eller gir ikke hjemmel for de inngrep som ble begått i vår konkrete sak, skriver advokat Per M. Ristvedt i advokatfirmaet Schjødt.

– Bekreftet av departementet

Med støtte fra norske myndigheter hadde firmaet satset stort i Nordvest-Russland da rekrutteringsforsøkene fant sted. Ved to anledninger i 2013 oppsøkte norske etterretningsoffiserer firmaets lokaler i Ølen, heter det.

– Forespørslene ble høflig, men kontant, avvist. At disse møtene fant sted, er for øvrig bekreftet av Forsvarsdepartementet, skriver advokat Per M. Ristvedt i advokatfirmaet Schjødt.

I perioden fra mai 2014 til august 2016 tok en navngitt PST-ansatt kontakt med medarbeideren Kurt Stø en lang rekke ganger. Kontakten forekom i Kirkenes-området, svært nær den russiske grensen, og ved ett tilfelle på Oslo Lufthavn Gardermoen, heter det videre.

– Gjennomføringen fra PSTs side var gjennomgående lite diskré og uprofesjonell. Møtene fant sted for eksempel ved en gate på Gardermoen i fellesferien og på en dagligvarebutikk i Kirkenes. Stø ble dessuten kontaktet på vanlig telefon, som det er grunn til å tro at var avlyttet/overvåket. Kurt Stø gjentok hver gang at han ikke hadde noen informasjon å gi og at han ikke ønsket ytterligere kontakt med PST, skriver advokat Ristvedt.

Ifølge saksøkerne ble denne kontakten fanget opp av russisk etterretning. Kontakten foregikk ifølge Ølen betong i et område hvor det er velkjent at russisk etterretning har god oversikt. I 2015 og 2016 fikk disse rekrutteringsforsøkene konsekvenser for Atle Berg og Kurt Stø, heter det i sluttinnlegget.

– Kjente godt til kontakten

– 20. juli 2015 innbragte russisk etterretning Kurt Stø til et 13-14 timers langt avhør om kontakten med norsk etterretning. Russisk etterretning kjente godt til denne kontakten. I mai 2016 ble Stø stoppet på den norsk-russiske grensen og meddelt vedtaket om at han var utestengt fra Russland i ti år.

– I mai 2016 ble også Atle Berge innbragt til et lignende avhør som det Kurt Stø hadde vært gjennom en tid tidligere. Den 2. juli 2016 ble Atle Berge stoppet ved den norsk-russiske grensen og meddelt vedtaket om at han var utestengt fra Russland i ti år.

Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger har tidligere fortalt at PST har drevet pågående rekruttering i regionen, mens Frode Berg nylig fortalte i et TV 2-intervju at han er skremt over hvordan russisk etterretning har kartlagt folk i grensekommunen.

Både Berg og Rafaelsen står på vitnelisten i saken som er berammet til 3. februar. I tillegg er Ap-leder Jonas Gahr Støre og tidligere E14-leder Ola Kaldager innkalt som vitner.

Kaldager har tidligere sagt til TV 2 at Frode Berg-saken fremstår som en etterretningsmessig fadese av et kaliber som han aldri har sett maken til.