AVVIKLES: Om fem år er det over og ut for denne næringen. Nå håper pelsdyrbøndene at Fremskrittspartiets regjerings-exit kan hjelpe dem på veien.
AVVIKLES: Om fem år er det over og ut for denne næringen. Nå håper pelsdyrbøndene at Fremskrittspartiets regjerings-exit kan hjelpe dem på veien. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

vil ha omkamp om erstatningsordning:

Rekker pelsdyrbøndene en hjelpende hånd

Frp vil støtte opposisjonens krav om en forbedret kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene. Dyrevernalliansen frykter erstatningene kan bli kunstig høye.

Innen fem år er det slutt for denne næringen. Rundt 200 familier må finne på noe annet å gjøre.

– Nå har de alle muligheter til å handle og få dette gjort, sier Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag, etter at det forrige uke ble klart at Siv Jensen tar Frp ut av regjeringen.

Wormdahl forventer at det nybakte opposisjonspartiet nå vil sørge for en forbedret erstatningsordning for pelsdyrbøndene.

– Bøndene ber om én eneste enkel ting: Å bli behandlet som alle andre som blir fratatt noe av staten, sier hun.

Støtter opposisjonen

Når Frp nå ikke lenger er bundet til Granavolderklæringen, vil de søke sammen med partiene på Stortinget som har ment at erstatningsordningen ikke holder mål.

– Full kompensasjon er målet, skriver Morten Ørsal Johansen (Frp) i en SMS til TV 2.

OMKAMP: Morten Ørsal Johansen (Frp) vil forbedre erstatningsordningen for pelsdyrbøndene. Foto: Ryan kelly / NTB Scanpix
OMKAMP: Morten Ørsal Johansen (Frp) vil forbedre erstatningsordningen for pelsdyrbøndene. Foto: Ryan kelly / NTB Scanpix

Han har vært én av partiets fremste forkjempere for næringen, samtidig som de har sittet i regjering. Det har også partifelle Bengt Rune Strifeldt vært. Begge sitter i næringskomiteen på Stortinget.

– Legger man ned en næring, så må de reelle tapene kompenseres. Arbeidet har så vidt startet og jeg kan ikke forhåndsprosedere hva som vil skje her og nå, men vi er åpne for å diskutere dette med de partiene som ønsker det, sier han.

Krever full erstatning

Næringen har innsett at slaget om å fortsette med oppdrett er tapt. Omkamp om selve avviklingen ligger ikke på bordet.

I begynnelsen av oktober fremmet imidlertid stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) et såkalt dok 8-forslag, hvor han krevde det han omtaler som «full erstatning» for pelsdyrbøndene.

FORSLAG: Senterpartiet har kjempet en innbitt kamp mot avviklingen av pelsdyrnæringen. At Frp nå forlater regjeringen åpner nye dører, forventer han. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix
FORSLAG: Senterpartiet har kjempet en innbitt kamp mot avviklingen av pelsdyrnæringen. At Frp nå forlater regjeringen åpner nye dører, forventer han. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

– Hva legger du i «full erstatning»?

– Det sentrale her er at en prøver å finne det faktiske tapet som folk har hatt. Hvor mye ville det vært mulig å selge en pelsdyrgård for i en situasjon der næringen ikke ble lagt ned, spør Pollestad retorisk.

– Det er ingen som ber om å få erstattet hus, hytter eller deler av eiendommen som ikke berøres. Dette handler om å se på det bøndene taper, etter veletablerte og ytterst velprøvde prinsipper, sier Wormdahl.

Dyrevernalliansen advarer

Flere organisasjoner og stiftelser har jobbet i mange år for å få pelsdyrnæringen nedlagt. Dyrevernalliansen er én av dem.

– Vi er enig i at oppdretterne skal få hjelp og kompensasjon, men det må være rimelig i forhold til hva de faktisk taper, ikke et fantasibeløp de tjener seg rike på, uttaler kommunikasjonsleder Live Kleveland i en pressemelding.

De viser til hvordan flere politikere har tatt til orde for at erstatningsordningen burde følge såkalte «ekspropriasjonsrettslige prinsipper».

Dyrevernalliansen mener det vil kunne gjøre kompensasjonen kunstig høy. De stiller seg også kritisk til begrepet «full erstatning», som de mener fremstår som uklar.

– Næringen viser gjerne til verditakster på pelsdyrfarmene, men disse tar i liten grad hensyn til at pelsdyroppdrettere har hatt svært lav inntjening de siste årene som følge av en nedgang i det globale pelsmarkedet. Regnskap fra tidligere år viser også at mange oppdrettere hadde røde tall før avviklingen ble vedtatt, sier Kleveland.

Seier for Venstre

Det var i juni i fjor at forbudet mot oppdrett av pelsdyr innen 2025 ble vedtatt.

Det skjedde etter at Venstre fikk gjennomslag under regjeringsforhandlingene på Jeløya og Granavolden.

Både Erna Solberg og Siv Jensen uttalte den gang at avviklingen av næringen var blant de vanskeligste sakene å svelge.

Heller ikke KrF ønsket et forbud mot pelsdyroppdrett.

Etter vedtaket sendte regjeringen et forslag til erstatninger ut på høring og i desember kom den endelige forskriften.

Den har møtt massive protester, både fra pelsdyroppdretterne og fra flere partier på Stortinget, som mener bøndene får igjen for lite.

FARM: Rogaland er én av fylkene hvor mange av pelsdyrbøndene holder til. Her fra Jan Ove Horpestads minkfarm på Jæren. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2
FARM: Rogaland er én av fylkene hvor mange av pelsdyrbøndene holder til. Her fra Jan Ove Horpestads minkfarm på Jæren. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Gir håp

Senterpartiet og pelsdyrbøndene venter nå at Frps regjerings-exit vil gi dem drahjelpen de trenger.

– Dette gir håp om at vi kan få med oss Ap og Frp. Det vil ikke hindre at næringen blir nedlagt – det får Frp og de gjenværende partiene i regjeringen ta ansvar for, men vi kan sørge for at bøndene får full erstatning, sier Pollestad.

Avisa Nationen skriver at det kan bli aktuelt for Arbeiderpartiet å reforhandle kompensasjonsordningen. På tross av at partiet er for nedleggelse av næringen, stemte de imot gjennomføringen fordi de mente erstatningsordningen ikke holdt mål.

Representantforslaget skal behandles i næringskomiteen og i Stortinget, henholdsvis 4. og 11. februar.

– Seig og pinefull affære

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) har ved flere anledninger uttalt at hun har forholdt seg til, og fulgt opp vedtaket som ble gjort i Stortinget i juni etter punkt og prikke.

I et intervju med TV 2 i forrige måned viste hun også til at vedtaket på Stortinget åpner for å gi ekstra kompensasjon for dem som kommer urimelig dårlig ut.

Wormdal forteller at næringen er skadet av det hun omtaler som en seig og pinefull affære. Denne ukens utvikling har skapt optimisme.

– Situasjonen nå gir håp til de 200 norske familiene som blir fratatt livsgrunnlaget og generasjonsverdier, sier hun.