KONTAKTFORBUD: Sunnmøre tingrett har i en kjennelse laget ned en omfattende kontaktforbud for Rauma-mannen i midten av 40-årene.
KONTAKTFORBUD: Sunnmøre tingrett har i en kjennelse laget ned en omfattende kontaktforbud for Rauma-mannen i midten av 40-årene. Foto: Arne Rovick

Plageånd registrert med hele 175 politihendelser

ÅLESUND (TV 2) Mannens oppførsel har utløst 175 hendelser hos politiet og han blir beskrevet som grenseløs i sitt ønske om å krenke andre.

– Det har vært et helvete i 20 år med drapstrusler og trusler. Vi lever i konstant frykt for hva mannen kan finne på, forteller personer som blir plaget til TV 2.

Ifølge naboene har han plaget livet av dem med sin svært truende og utagerende væremåte. Han skal også ha truet med å sette fyr på nabohuset, drevet villmannskjøring med bil og sperret veien til og fra nabolaget.

I en oppsiktsvekkende kjennelse fra Sunnmøre tingrett blir mannen fra Rauma ilagt kontaktforbud mot hele seks personer det neste halve året. Det var Åndalsnes Avis som først omtalte saken.

Vil ha fred

– Mannen fremstår som grenseløs i sitt ønske om å krenke de. Han har også tatt kontakt med mindreårige for å fremstille sitt krenkende budskap, heter det i kjennelsen.

– Vi opplever at det går ut over livskvaliteten vår. Vi ønsker ikke noe annet enn å ha fred og er glad for den tydelige kjennelsen fra tingretten, sier en av de fornærmede til TV 2.

Ifølge tingretten har vedkommende opptrådt særdeles krenkende på sosiale medier. Politiet mener i tillegg at han har en utfordrende adferd overfor sine omgivelser og rett før jul ble han siktet for tre tilfeller av hensynsløse ytringer der han fremstår som belastende og krenkende overfor fornærmede. Disse ligger til grunn for besøksforbud som ble ilagt av politiet.

– I løpet av perioden 2002 - sept. 2019 har det blitt loggført 175 hendelser i politiets operasjonslogg på siktede, heter det i politiets beslutning om besøksforbud som nå er prøvd for tingretten.

Omfattende forbud

Mannen møtte ikke selv i retten, men har motsatt seg kontaktforbudet.

– Det er fordi vi mener at vilkårene for å ta begjæringen til følge ikke er til stede, og derfor ønsket han å få prøvd påtalemyndighetens besøksforbud av retten, sier mannens advokat Torgeir H. Langva til Åndalsnes Avis.

Men tingretten mener forbudet er et hensiktsmessig og nødvendig tiltak av hensyn til de som skal beskyttes. De neste seks månedene har mannen fått forbud mot å oppsøke, forfølge eller ta kontakt med seks personer i Rauma.

– Hvis forbudet blir brutt blir det opprettet straffesak og vedkommende kan i ytterste konsekvens bli pågrepet, sier politiadvokat Janne Woie i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

En av de fornærmede beskriver situasjonen som helt uholdbar.

– Dette er systemsvikt på sitt verste. Mannen er for frisk til å bli behandlet med tvang og for sjuk til å holdes strafferettslig ansvarlig. Nå er vil bare glad for at besøksforbudet for første gang er prøvd for retten, sier en av de som utsettes for den krenkende oppførselen.